#170088
#Opleiding #Bouw

Houtskeletbouwer


De bouwprincipes

Introductie

In onze contreien was houtskeletbouw tot voor kort een nobele onbekende, maar na het succes in landen als Zweden en Canada raakt de methode ook in Vlaanderen ingeburgerd, mede door het Vlaamse energiebeleid en het milieubewustzijn van de huidige bouwgeneraties. In 2015 was de houtbouwsector goed voor een marktaandeel van om en bij de 8% in Vlaanderen.

Omschrijving

Het beroepsprofiel

Houtskeletbouw is een specifieke bouwmethode die niet zomaar door elke zelfstandige aannemer of bouwarbeider kan uitgevoerd worden. Omwille van de specificiteit van dit bouwvak dienen deze vakmensen zich te differentiëren van de metselbouw.

De houtbouwmarkt

Waar vroeger houtskeletbouw vaak een verbouw- of nevenactiviteit was van bouwaannemers, vanwege het geringe orderboek en de uitblijvende vraag naar houtnieuwbouw, zien we vandaag dat sleutel-op-de-deur en houtskeletbouw een nieuwe match vormen bij nieuwbouwprojecten. Dit aandeel projecten groeit voor een nieuwe klantengroep die prijsbewust, comfortabel en ecologisch willen bouwen met hout. Een lage-energiewoning in houtskeletbouw is een duurzame bouwmethode en wordt vandaag de dag een algemeen aanvaarde bouwwijze in Vlaanderen. De opleiding houtskeletbouwer hoort thuis in dit nieuwe marktsegment.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit ondernemerschapstraject is bestemd voor personen werkzaam in bouw en hout.

Voorkennis

Personen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden kunnen van start gaan met deze opleiding.
Heb je bijkomend ervaring in één of meerdere vrijstelbare modules, dan kan je deelnemen aan de vrijstellingsproeven. Gelieve een campusmedewerker te contacteren voor de praktische organisatie van de vrijstellingsproeven.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden in de opleiding dien je aan minstens één van volgende voorwaarden te voldoen.

Aantoonbare ervaring:

Je bent beroepsactief in een bedrijf met affiniteit voor bouw en hout zoals bvb. aannemer, architekt, ingenieur en werknemer.

Kwalificatiebewijs:

 • Volwassenonderwijs:
  • Getuigschrift / diploma van het ondernemerschapstraject meubelmaker, aannemer binnenschrijnwerk, aannemer buitenschrijnwerk, aannemer interieurbouw, aannemer dakwerken of aannemer metsel- en betonwerken
  • Getuigschrift / diploma van de opleiding meubelmaker, binnenschrijnwerker, buitenschrijnwerker, interieurbouwer, daktimmerwerk of metselwerken in een andere onderwijsinstelling voor volwassenen
  • Getuigschrift / diploma van de opleiding machinaal houtbewerker, binnenschrijnwerker, buitenschrijnwerker, interieurbouwer, metselaar, bekister-ijzervlechter, dakdekker of daktimmerman bij de VDAB
 • Technisch secundair onderwijs:
  • Getuigschrift / diploma 3de graad TSO bouw
  • Getuigschrift / diploma 3de graad TSO hout
 • Beroeps secundair onderwijs:
  • Getuigschrift / diploma van het 7de jaar BSO dakwerken
  • Getuigschrift / diploma van het 7de jaar BSO renovatie bouw
  • Getuigschrift / diploma van het 7de jaar BSO restauratie bouw
  • Getuigschrift / diploma van het 6de jaar BSO houtbewerking
  • Getuigschrift / diploma van het 6de jaar BSO ruwbouw
  • Getuigschrift / diploma van het 6de jaar BSO  bekister
  • Getuigschrift / diploma van het 6de jaar BSO  betonstaalvlechter
  • Getuigschrift / diploma van het 6de jaar BSO binnenschrijnwerker
  • Getuigschrift / diploma van het 6de jaar BSO buitenschrijnwerker
  • Getuigschrift / diploma van het 6de jaar BSO dakdekker
  • Getuigschrift / diploma van het 6de jaar BSO daktimmerman
  • Getuigschrift / diploma van het 6de jaar BSO interieurbouwer
  • Getuigschrift / diploma van het 6de jaar BSO machinaal houtbewerker
  • Getuigschrift / diploma van het 6de jaar BSO werkplaatsschrijnwerker
 • Deeltijds beroepsonderwijs:
  • Getuigschrift / diploma werkplaatsbinnenschrijnwerk hout
  • Getuigschrift / diploma werkplaatsbuitenschrijnwerk hout
 • Leertijd:
  Diploma van dakdekker, bekister, ijzervlechter, meubelmaker, werkplaatsbinnenschrijnwerker hout, werkplaatsbuitenschrijnwerker hout, productiemedewerker interieurbouw of metselaar
 • Duaal:
  • Getuigschrift / diploma interieurbouwer duaal
  • Getuigschrift / diploma ijzervlechter en bekister-beton duaal
  • Getuigschrift / diploma ruwbouw duaal

Bijkomende info

FLEXIBEL LEREN

Vrijstelbare modules voor kenners
Voor onderstaande modules kan een vrijstelling verleend worden na het slagen van de vrijstellingsproef:

 • Werkvoorbereiding en machinale houtbewerking houtskeletbouw FLEX
 • Houtskeletbouw voor nieuwbouwwoningen: houtkennis en ruwbouw FLEX
 • Houtskeletbouw voor nieuwbouwwoningen: afwerking en energieprestatieregelgeving (EPB) FLEX

Digitaal kennisplatform
In deze opleiding wordt een online cursistenplatform aangeboden vanuit de doelstelling om maatgerichte en ondersteunende kennis beschikbaar te stellen. Oefencases, studiedossiers en werktools zullen zowel project- als cursistafhankelijk worden opgeladen door het docententeam.

Werkplekleren bij werkgevers
Werkplekleren betekent dat je in praktijk gaat leren bij een leerbedrijf. Wat je dient te kennen en kunnen, leer je bij een praktijkopleider in een bedrijf. Natuurlijk gaan we jou hierbij intensief begeleiden. En we doen dit al van bij het eerste contact met jouw opleidingscoach. Eerst bespreken we wat de bedoeling is en wat de verwachtingen zijn. Daarna bekijken we samen welk type bedrijf het beste bij jou en jouw ambities past. In eerste instantie ga je zelf op zoek naar een leerbedrijf.

Begeleiding op de campus
Onze coaches zullen jou tijdens de ingeplande begeleidingssessies individueel ondersteunen in je leerproces, met als doelstelling streven naar een positief eindresultaat.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN:

 • De cursist zorgt voor niet loshangende werkkledij, veiligheidsschoenen S1, een veiligheidsbril, gehoorbeschermers en een stofmasker P2.
 • Aankoop van klein gereedschap zal tijdens de eerste les doorgegeven worden.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Met deze opleiding willen we zowel de theorie als de praktijk in elkaar laten samenvloeien waardoor je zowel de kennis als de vaardigheden onder de knie hebt. Personen zonder voorkennis machinale houtbewerking starten met het aanleren van welbepaalde houtverbindingen, rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften. Vervolgens krijg je een theoretische basiskennis ruwbouw, die noodzakelijk en tevens ondersteunend is voor het bouwen van houtskeletbouwwoningen. Houtkennis, binnen- en buitenafwerking en de energieprestatieregelgeving zijn eveneens belangrijke onderwerpen. Uniek in deze opleiding is het optrekken van een houten draagconstructie aan de hand van een stappenplan.
Gedurende deze praktijkoefening komen de volgende bouwfacetten aan bod: buitenschrijnwerk en -bekleding, binnenbekleding en dakconstructie. Het aspect "duurzaam" en "energiezuinig" bouwen vormt een rode draad doorheen deze opleiding, met telkens een terugkoppeling naar de energieprestatieregelgeving. Last but not least leer je je eigen bedrijfsstrategie uitschrijven, indirecte kosten verwerken in de verkoopprijs en de nodige administratieve formaliteiten vervullen bij elke fase van offerte tot (op)levering.

houtskeletbouw-bouw-hout-houte-1-3_2017-88.jpg
houtskeletbouw-bouw-hout-houte-1-1_2017-88.jpg
houtskeletbouw-bouw-hout-houte-1-2_2017-88.jpg

Programma

MODULE 1: Werkvoorbereiding en machinale houtbewerking FLEX [10 SESSIES]

 • Inleiding en persoonlijke uitrusting
 • Houtatelier: gereedschap, machines en onderhoud
 • Kennis werktekeningen en -documenten
 • Vervaardigen van een eenvoudig werkstuk
 • Examen

MODULE 2: Houtskeletbouw voor nieuwbouwwoningen: houtkennis en
ruwbouw FLEX [13 SESSIES]

 • Planlezen, opmeting, werfinrichting en onderhoud
 • Ruwbouw: grondwerken, funderingen en ondergronden
 • Houtmassiefbouw - houtskeletbouw: algemeen
 • Materiaal en houtkennis
 • Stabiliteit van lichte en zware structuren
 • Examen

MODULE 3: Houtskeletbouw voor nieuwbouwwoningen: afwerking en energieprestatieregelgeving (EPB) FLEX [9 SESSIES]

 • Binnen- en buitenafwerking
 • Normering en energieprestaties
 • Renovatie versus nieuwbouwwoningen of bouwcombinaties
 • Examen

MODULE 4: Houtskeletbouw in de praktijk [28 SESSIES]

 • Werkvoorbereiding: planning
 • Werkvoorbereiding: voorbereiding van grondstoffen
 • Massief hout en plaatmateriaal machinaal verzagen
 • Werfinrichting, milieu en veiligheid
 • Optrekken van het houten frame of skelet
 • Buitenschrijnwerk en buitenbekleding
 • Binnenbekleding
 • Dakconstructie
 • Eindwerkbegeleiding
 • Examen

WERKPLEKLEREN: Houtskeletbouw in de praktijk FLEX [17 LESUREN]

MODULE 5: Werken op hoogte: gebruik van steigers [1 SESSIE]

MODULE 6: Asbest: eenvoudige handelingen [2 SESSIES]

MODULE 7: Basisveiligheid door aannemers - niveau 12 [4 SESSIES]

MODULE 8: Toegepaste bedrijfsvoering cluster hout [9 SESSIES]

EINDPROEF: Specialist houtskeletbouw FLEX [1 LESUUR PER PERSOON]

Getuigschrift

Indien je geslaagd bent voor je eindproef ontvang je het getuigschrift Specialist houtskeletbouw dat erkend is door de Vlaamse Overheid. Indien je bij Syntra West ook een opleiding 'succesvol ondernemen' (het vroegere bedrijfsbeheer) volgt en hiervoor geslaagd bent ontvang je een diploma.