#110491
#Opleiding #Bouw

Algemeen aannemer

Omschrijving

Bouwen is een belangrijke beslissing. Het is voor de bouwheer/algemeen aannemer raadzaam om de nodige tijd te nemen voor het inwinnen van informatie alvorens met de bouwwerken van start te gaan. Er bieden zich momenteel verschillende formules aan waaruit de bouwheer dient te kiezen:

Eén van die formules is beroep doen op een algemeen aannemingsbedrijf/hoofdaannemer. Dit bekent dat de algemeen aannemer/hoofdaannemer verantwoordelijk is voor de coördinatie en realisatie van de bouwactiviteiten. De algemeen aannemer/hoofdaannemer verzorgt eveneens - voor een in het contract bepaalde prijs en binnen een overeengekomen termijn - de levering van een volledig voltooid bouwwerk.

Samenwerken met een algemeen aannemer/ hoofdaannemer betekent voor de bouwheer een aanzienlijke vereenvoudiging van de te nemen stappen. Waarom? Ze werken met eigen aangeworven vakmannen of met diverse onderaannemers, leveren het eindproduct af terwijl ze het overeengekomen programma, de prijs en termijn in de hand houden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit ondernemerschapstraject is bestemd voor:

 • Personen die reeds zelfstandig zijn als aannemer in de bouw of elektrotechnische activiteiten.
 • Personen die zich willen bijscholen als werfleider/projectcoördinator in loondienst of zelfstandig.

Voorkennis

Professionelen die hun voorkennis bewijzen door te slagen in de theoretische vrijstellingsproef van de module "Basiskennis bouw" kunnen vanaf september 2019 van start gaan met de module "Technische kennis werfleiding en coördinatie".

Gelieve een campusmedewerker te contacteren voor de praktische regeling van de vrijstellingsproef.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden in deze opleiding dien je aan minstens één van volgende voorwaarden te voldoen:

 • Kwalificatiebewijs (een kopie wordt aan de cursusbegeleider bezorgd bij de inschrijving):
  • HBO5 bouwkunde

of

  • TSO 3de graad bouw- en hout

of

  • TSO 3de graad bouwtechnieken

of

  • Professionele bachelor bouw
 • Aantoonbare ervaring
  • Je dient minstens 5 jaar ervaring te hebben in de bouwsector

Werknemers tonen deze praktijkervaring aan door het bewijs van tewerkstelling op te vragen bij de werkgever of het sociaal bureau. Zelfstandigen tonen hun zelfstandige activiteit aan via een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernememingen.

 • Mix van kwalificatiebewijs en aantoonbare ervaring
  • Diploma 3de graad TSO met minimum 2 jaar relevante praktijkervaring in de bouw

of

  • Professionele bachelor met minimum 2 jaar relevante praktijkervaring in de bouw

Aan te tonen door een kopie af te geven van het diploma + bewijs van tewerkstelling op te vragen bij werkgever of sociaal bureau of via uittreksel uit de de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Tijdens de module ‘Basiskennis bouw’ krijg je een totaalbeeld van het bouwproces. In de volgende module ‘Technische kennis werfleiding en coördinatie’ worden alle bouwactiviteiten overlopen. Deze worden besproken aan de hand van plannen, lastenboek, prijsaanvragen, verslagen en keuring. Vervolgens weet je welke administratieve handelingen je als algemeen aannemer dient uit te uitvoeren en ken je de parameters  waarmee rekening dient gehouden te worden bij het opmaken van een planning. Aan de hand van een concreet project wordt het volledige bouwproces en bijhorende planning besproken & ondersteund aan de hand van praktische informaticatools.

algemeen-aannemer-ruwbouw-werf-1-2_2011-491.jpg
algemeen-aannemer-ruwbouw-werf-1-3_2011-491.jpg
algemeen-aannemer-ruwbouw-werf-1-1_2011-491.jpg
algemeen-aannemer-ruwbouw-werf-1-traject_2011-491.jpg

Programma

 

 • Basiskennis bouw [64 UREN]
  • Bouwproces
  • Planlezen
  • Technologie: grondwerken, ruwbouw, dakwerken, technieken, buitenschrijnwerk, binnenafwerking, isolatie en buitenaanleg
 • Technische kennis werfleiding en coördinatie [112 UREN]
  • Opgelegde (wettelijke) en vrijwillige kwaliteitseisen bouwwerken
  • Belangrijke aspecten van de verschillende constructieonderdelen en bouwactiviteiten bespreken aan de hand van concrete documenten (plannen, lastenboek, prijsaanvragen, verslagen, ...)
 • Administratieve kennis werfleiding en coördinatie bouw [28 UREN]
  • Regelgeving stedenbouwkundige vergunningen
  • Veiligheidscoördinatie
  • De regeling hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale schulden
  • Wet Breyne
  • De energieprestatieregelgeving
  • Overheidsopdrachten
  • Overzicht administratieve formaliteiten
 • Werken op hoogte- gebruik van steigers [4 UREN]

 

 • Asbest - eenvoudige handeling [8 UREN]

 

 • Basis informatieca en internet [29 UREN]
  • MS-Word, MS-Excel, planning, MS-Outlook, calculatieprogramma, tekenprogramma en internet

 

 • Plannings- en coördinatietechnieken - projectmanagement [44 UREN]
  • De fundamenten van projectmatig werken
  • Soorten planningstechnieken en basisbegrippen
  • Opbouw werfplanning
  • Casestudy
  • Kritische factoren bouwproces
  • Coördinatie - bewaken kosten en veiligheid
  • Soft skills: communicatievaardigheden, rapporteringstechnieken, vergadertechnieken, ...
 • Inleiding tot BIM [12 UREN]
  • Wat is BIM?
  • Hoe BIM interpreteren en gebruiken
  • De voordelen van BIM en tips
 • Individuele begeleiding eindwerk [3 UREN]
 • Basisveiligheid door aannemers - niveau 12 [16 UREN]

 

 • Beheerskennis [54 UREN]
  • Marktanalyse en sectorstudie
  • Regelgeving
  • Een commercieel en financieel beleid uitwerken
  • Te vervullen administratieve formaliteiten voor en na de opstart van de werken
  • Klassikale en individuele eindwerkbegeleiding

 

 

Eindproef:
Nadat je geslaagd bent in alle modules van de beroepskennis maak je een monografie die achteraf verdedigd wordt voor een externe jury.
Indien je hierin geslaagd bent ontvang je het getuigschrift "Algemene aannemingsactiviteiten - algemeen aannemer".