#110491
#Opleiding #Bouw

Algemeen aannemer

Omschrijving

Grijp als aannemer de kans om enerzijds je horizon te verruimen en anderzijds je veeleisende klant nog beter te kunnen dienen.

Sinds de wijziging van de vestigingswet (KB 29/01/07) zijn ook de algemene aannemingsactiviteiten gebonden aan deze regelgeving.

Om te voldoen aan de vestigingsvoorwaarden op het gebied van beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van de algemene aannemingsactiviteiten, moeten er drie zaken bewezen worden:

1. De administratieve kennis van artikel 5

2. De beroepsbekwaamheid van artikel 32, 1° tot 3°

3. Eén van de andere specifieke beroepsbekwaamheden van een bouwberoep of van de elektrotechnische activiteiten, gereglementeerd door het

KB van 29/01/07 (art. 32, 4°)

De opleiding "Algemeen aannemer" omvat de beroepsbekwaamheid van artikel 32, 1° tot 3°.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit ondernemerschapstraject is bestemd voor:

 • Personen die reeds aan twee vestigingsvoorwaarden voldoen en aan de hand van deze opleiding de nodige beroepsbekwaamheid kunnen aantonen om zich als algemeen aannemer te vestigen.
 • Werknemers in de bouw die zich willen bijscholen tot bouwcoördinator.

Voorkennis

Personen zonder voorkennis kunnen van start gaan met de module 'Basiskennis bouw".

Professionelen die hun voorkennis bewijzen door te slagen in de theoretische vrijstellingsproef van de module "Basiskennis bouw" kunnen in het voorjaar 2019 van start gaan met de module 'Technische kennis algemene aanneming.

Gelieve een campusmedewerker te contacteren voor de praktische regeling van de vrijstellingsproef.

Bijkomende info

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Tijdens de module "Basiskennis bouw" krijg je een totaalbeeld van het bouwproces. In de volgende module "Technische kennis" worden alle bouwactiviteiten overlopen. Deze worden besproken aan de hand van plannen, lastenboek, prijsaanvragen, verslagen en keuring.

Vervolgens weet je welke administratieve handelingen je als algemeen aannemer moet uitvoeren en ken je de parameters waarmee rekening dient gehouden te worden bij het opmaken van een planning. Aan de hand van een concreet project wordt het volledige bouwproces en bijhorende planning besproken.

2011-491-1-Afbeelding-1-groot.jpg
2011-491-1-Afbeelding-2-groot.jpg
2011-491-1-Afbeelding-3-groot.jpg

Programma

1STE JAAR

Basiskennis bouw [16 SESSIES]

 • Bouwproces
 • Planlezen
 • Technologie: grondwerken, ruwbouw, dakwerken, technieken, buitenschrijnwerk, binnenafwerking, isolatie en buitenaanleg

Technische kennis algemene aanneming [28 SESSIES]

 • Opgelegde (wettelijke) en vrjwillige kwaliteitseisen bouwwerken
 • Belangrijke aspecten van de verschillende constructieonderdelen en bouwactiviteiten bespreken aan de hand van concrete documenten (plannen, lastenboek, prijsaanvragen)

2DE JAAR

Administratieve kennis algemene aanneming [7 SESSIES]

 • Regelgeving stedenbouwkundige vergunningen
 • Veiligheidscoördinatie
 • De regeling hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale schulden
 • Wet Breyne
 • De energieprestatieregelgeving
 • Overheidsopdrachten
 • Overzicht administratieve formaliteiten

Plannings- en coördinatietechnieken algemene aanneming [5 SESSIES]

 • Soorten planningstechnieken en basisbegrippen
 • Opbouw werfplanning
 • Casestudy
 • Kritische factoren bouwproces
 • Coördinatie - bewaken kosten en veiligheid

Werken op hoogte- gebruik van steigers [1 SESSIE]

Asbest - eenvoudige handeling [2 SESSIES]

Basisveiligheid door aannemers - niveau 12 [4 SESSIES]

Beheerskennis algemene aannemer [12 SESSIES]

 • Marktanalyse en sectorstudie
 • Regelgeving
 • Een commercieel en financieel beleid uitwerken
 • Te vervullen administratieve formaliteiten voor en na de opstart van de onderneming

Eindproef:

Nadat je geslaagd bent in alle modules van de beroepskennis maak je een monografie die achteraf verdedigd wordt voor een externe jury.

Indien je hierin geslaagd bent ontvang je het getuigschrift "Algemene aannemingsactiviteiten - algemeen aannemer".