#110934
#Opleiding #Bouw

Aannemer pleisterwerken


Natte binnenbepleistering uitvoeren ter afwerking van plafonds en binnenwanden

Omschrijving

Gedurende deze opleiding komt enkel 'natte binnenbepleistering' aan bod.

De theoretische basiskennis wordt gecombineerd met de praktijk met als doelstelling de vaardigheden van een stukadoor onder de knie te krijgen.  

Een belangrijk onderdeel in deze opleiding is het correct lezen en interpreteren van een eenvoudig bouwplan, alsook een correte opmeting van de te bepleisteren delen. Hierna start je met de voorbereiding van de ondergronden. Je weet welke materialen en grondstoffen je  hiervoor dient te gebruiken en je kan hiervan een materialenstaat opmaken. Vervolgens ga je profielen plaatsen om rechte muren te pleisteren. Tot slot ga je de aangekochte pleister afreien, vlakmaken, schuren en afwerken.

Gedurende het laatste jaar ga je pleisterwerken uitvoeren ter afwerking van plafonds en binnenwanden (zowel manueel als machinaal aanbrengen): onderhouds- en herstellingswerken uitvoeren, de te bewerken oppervlakken uitlijnen, draagconstructies aanbrengen op de te bewerken oppervlakken, pleisterlagen van diverse samenstelling aanbrengen op plafonds en wanden en pleisterlagen egaliseren en afwerken. De praktijk wordt gecombineerd met de nodige theoretische ondersteuning. Last but not least ga je je eigen bedrijfsstrategie uitschrijven, indirecte kosten verwerken in de verkoopprijs en de nodige administratieve formaliteiten vervullen bij elke fase van offerte tot (op)levering.

Het beroep van stukadoor is een 'knelpuntberoep' omwille van de specifieke arbeidsomstandigheden. Deze opleiding zal dus zeker een meerwaarde betekenen in jouw eventuele zoektocht naar een job.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor personen die het beroep van stukadoor willen aanleren of zich hierin willen vervolmaken.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Personen zonder voorkennis starten met de 'Basisopleiding pleisterwerken'

Personen met voorkennis van de modules:

 • Basis ruwbouwafwerking
 • Basis praktijk stukadoor

kunnen vrijgesteld worden door te slagen voor de vrijstellingsproeven.

Contacteer een campusmedewerker voor de praktische regeling van de vrijstellingsproef.

Bijkomende info

Persoonlijke beschermingsmiddelen :
De cursist zorgt voor niet loshangende werkkledij, soepele veiligheidsschoenen S1, een stof / veiligheidsbril, een stofmasker P2 en nitrilhandschoenen.


Aankoop van klein gereedschap zal tijdens de eerste les doorgegeven worden.

stukadoor-pleister-pleisterwer-1-3_2011-934.jpg
plantekenen-1-3_2011-934.jpg
stukadoor-pleister-pleisterwer-1-1_2011-934.jpg

Programma

1STE JAAR (= Basisopleiding pleisterwerken)


Basis ruwbouwafwerking theorie [16 SESSIES]

 • Planlezen en opmeting
 • De ondergronden herkennen
 • Bijzondere afwerkingsconstructies
 • Het voorbehandelen van de diverse ondergronden
 • Kennis van de basisgrondstoffen, materialen en gereedschappen
 • Veilig gebruik van gereedschap en machines
 • Moduleproef


Basis pleisterwerken stukadoor [15 SESSIES]

 • Werfinrichting en -onderhoud
 • De basistechnieken van pleisterwerken (wand en plafondbepleistering) uitvoeren:
  • Ondergrond voorbereiden
  • Profielen plaatsen
  • Het nodige materiaal inschatten voor een bepaald werk
  • De nodige mengsels bereiden
  • De aangebrachte pleister afreien, vlakmaken, schuren en afwerken
 • Moduleproef


2DE JAAR


Pleisterwerken [18 SESSIES]

 • Warenkennis en technologie
 • Uitvoering: aanbrengen van profielen, pleisterdragers, wapeningsmiddelen
 • Pleisterwerk schilderklaar maken - afwerkingsvormen


Bouwadministratie [9 SESSIES]

 • Wetgeving
 • Administratie
 • Milieu en veiligheid
 • Principes kostprijsberekening


Werken op hoogte - gebruik van steigers [1 SESSIE]


Asbest - eenvoudige handelingen [2 SESSIES]


Basisveiligheid door aannemers - niveau 12 voor kleine werven [4 SESSIES]


Uitvoeringsdossier stukadoor [5 SESSIES]

 • Ontleden van een bouwplan en lastenboek
 • Opmeting, lezen en opmaak van een meetstaat
 • Materiaalstaat opmaken
 • Kostprijsberekening: rendement en algemene kosten


Eindproef
Nadat je geslaagd bent in alle modules van de beroepskennis maak je een monografie die toegelicht wordt voor een externe jury.

Getuigschrift

Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt het getuigschrift van 'Stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten'. Dit getuigschrift is erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

De lessen worden gegeven door docenten die dagdagelijks in de praktijk staan. Ze geven je dus vanuit hun eigen ervaringen de nodige kennis, vaardigheden en tips & tricks mee.