#110911
#Opleiding #Bouw

Aannemer metsel- en betonwerken

Omschrijving

Het is algemeen geweten: de Vlaming heeft een baksteen in zijn maag. Hij/zij houdt dus van bouwen en verbouwen!

Nadat je het basisjaar onder de knie hebt verwerf je tijdens de volgende twee jaren de kennis om een volledig bouwdossier te analyseren. Je kan een geleverd werk beoordelen op kwaliteit en je kan een werf leiden en opvolgen.

Heb je geen voorkennis en wil je alvast van start gaan met het basisjaar? Gelieve op onderstaande link te klikken:

Campus Kortrijk:

https://syntrawest.be/opleiding/bouw/basisopleiding-metselwerken?ref=218527

Campus Brugge:

https://syntrawest.be/opleiding/bouw/basisopleiding-metselwerken?ref=218523

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit ondernemerschapstraject is bestemd voor:

 • Personen uit een aanverwant bouwberoep
 • Tewerkgestelden in de sector
 • Personen die zich hierin willen vestigen

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De cursist zorgt voor niet loshangende werkkledij, veiligheidsschoenen S1 en een veiligheidsbril.
Aankoop van klein gereedschap zal tijdens de eerste les doorgegeven worden.Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

De leek in het vak krijgt tijdens het eerste jaar de theoretische en praktische basiskennis. Op het einde van dit jaar kan je een eenvoudige betonconstructie vervaardigen.

Tijdens het tweede en derde jaar leer je de uitvoeringstechnieken voor metselwerk, grondwerken, fundering, riolering en betonconstructie volledig kennen. Tot slot komt de taak en verantwoordelijkheid van de aannemer bij alle stappen van offerte-aanvraag tot oplevering aan bod.

aannemer-metsel-beton-cement-r-1-3_2011-911.jpg
aannemer-metsel-beton-cement-r-1-4_2011-911.jpg
aannemer-metsel-beton-cement-r-1-1_2011-911.jpg
aannemer-metsel-beton-cement-r-1-traject_2011-911.jpg

Programma

1STE JAAR (= BASISJAAR)


Basis ruwbouw theorie [16 SESSIES]

 • Planlezen en plan rekenen
 • Bouwtechnologie
 • Veiligheid en milieu / VCA


Basis praktijk metsel- en betonwerken [16 SESSIES]

 • Gereedschap en machines kunnen hanteren en onderhouden
 • Werfinrichting
 • Basistechnieken van de uitvoering van metselwerk  
 • Een eenvoudige betonconstructie kunnen vervaardigen

2DE JAAR


Grondwerk, fundering en riolering [14 SESSIES]

 • Plannen en organiseren
 • Delfwerken : grondsoorten, bemaling, grondverzet en aanaardingswerken uitvoeren
 • Funderingen : funderingstypes, bekisten van fundering en storten van funderingsbeton


Bouwadministratie [9 SESSIES]

 • Wetgeving, administratie, milieu en veiligheid
 • Principes kostprijsberekening


Metselwerk [18 SESSIES]

 • Planlezen, opmeten en werforganisatie
 • Diverse steensoorten kennen, samenstelling kennen, wapening, spouwisolatie
 • Uitvoering: uitvoeren van ondergronds metselwerk, koude bruggen, EPB, spouwmuur, metselverbanden, akoestische isolatie, overspanningen

3DE JAAR


Betonconstructie [17 SESSIES]

 • Samenstelling en soorten beton
 • Aanmaken en verwerken van beton
 • Bekisting, profielstaal en wapening
 • Stabiliteitsstudie
 • Probleemanalyse - renovatie


Werken op hoogte - gebruik van steigers [1 SESSIE]


Asbest - eenvoudige handelingen [2 SESSIES]


Basisveiligheid door aannemers - niveau 12 [4 SESSIES]


Uitvoeringsdossier en -organisatie ruwbouwwerken [12 SESSIES]

Eindproef:

Nadat je geslaagd bent in alle modules van de beroepskennis maak je een monografie die achteraf verdedigd wordt voor een externe jury.
Indien je hierin geslaagd bent ontvang je het getuigschrift "Ruwbouwactiviteiten - aannemer metsel- en betonwerken".