Werken op hoogte: module 1, 2 en 3 - vaste steigers - totaalpakket

Steigers veilig opbouwen, controleren en gebruiken
 • icon Vanaf 07-10-2024
 • icon Brugge
 • icon 4 sessie(s)
 • icon 631,62 incl. BTW
 • KMO-portefeuille
 • Opleidingscheques
 • Samenwerking met SBM
Schrijf in
 • icon Vanaf 07-10-2024
 • icon Brugge
 • icon 4 sessie(s)
 • icon 631,62 incl. BTW

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding kan men stellingen correct gebruiken, opbouwen en keuren.

Omschrijving

Deze opleiding kadert binnen het KB voor "Werken op hoogte" (31 augustus 2005, BS 15 september 2005)

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding is bestemd voor personen die steigers gebruiken, opbouwen en controleren.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Werken op hoogte: module 1 - gebruik van vaste steigers (1/2de dag theorie)

Doestellingen:

 • De maatregelen  kennen ter preventie van de risico's dat personen of voorwerpen vallen
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderde weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling kennen
 • De voorwaarden inzake toelaatbare belasting kennen

Opleidingsonderdelen:

 • Veiligheidsreglementering i.v.m. werken in de hoogte en risico op vallen kennen en kunnen interpreteren
 • De verschillende soorten stellingen kennen
 • De definitie van werken in de hoogte en van het risico van vallen kennen
 • De voorzorgsmaatregelen kennen bij het risico waarbij personen of objecten vallen
 • De weersomstandigheden en de voorzorgsmaatregelen in geval van verandering van deze omstandigheden kennen
 • Definitie van toegelaten gewichten en de veiligheidsregels met betrekking tot deze gewichten kennen en kunnen toepassen
 • Weten hoe men een stelling veilig kan betreden en gebruiken
 • Voorschriften aangaande veiligheid en welzijn toepassen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen instellen en gebruiken

Werken op hoogte: module 2 - bouw van vaste steigers (1/2de dag praktijk)

Doelstellingen:

 • Kunnen begrijpen van het montage-, demontage- of ombouwschema van eenvoudige stellingen
 • Kennen en kunnen interpreteren van de montage- en gebruiksregels voor het veilig monteren, demonteren of ombouwen
 • van eenvoudige stellingtypes
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling, kennen en kunnen interpreteren
 • Ieder ander risico kennen dat de montage-, demontage- of ombouwwerkzaamheden met zich mee kan brengen

Opleidingsonderdelen:

 • De montage- en gebruiksregels kennen van de eenvoudige stellingtypes: de voorzorgsmaatregelen die genomen dienen te worden voor de montage, de plaatsing, de stabiliteit, de sterkte, de weerstand, de toegang, de demontage van de opslag
 • De montage- en gebruiksdocumenten (montageplan, proces-verbaal van de oplevering, onderzoeksrapport) kunnen lezen en interpreteren
 • Interpreteren van een eenvoudig stellingplan
 • Kennis van ondergrond, klasse en stabiliteit i.f.v. het uit te voeren werk
 • Kennis van eenvoudige vaste stellingen
 • Kennis van het verankeren van de stelling
 • De lastenverdeling op de stelling kennen
 • Praktische toepassingen

Werken op hoogte: module 3 - bevoegd persoon vaste steigers (1 dag theorie)

Doelstellingen:

 • De maatregelen ter preventie van de risico's dat personen of voorwerpen vallen, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen
 • De voorwaarden inzake toelaatbare beslissing kennen, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen
 • Weten waarom vanuit een risicoanalyse gekozen kan worden voor het gebruik van een stelling
 • Weten hoe gecontroleerd moet worden of een stelling blijft beantwoorden aan de veiligheidsvoorschriften bepaald in het artikel 15 van het KB
 • Weten dat de werknemers geen toegang hebben tot de gedeelten van de stelling die niet gebruiksklaar zijn
 • Het montage-, demontage-, en ombouwschema van de stelling kunnen opstellen en kunnen aanpassen

Opleidingsmethoden:

 • Definitie van werken in de hoogte en het risico van vallen
 • Voorstelling van een stelling (klassen, essentiële delen)
 • Definitie van de 'bevoegde persoon' in overeenstemming met het A.R. van 31.08.2005
 • De voorzorgsmaatregelen voor het risico waarbij personen of objecten vallen
 • De weersomstandigheden die de veiligheid van de stelling kunnen veranderen, bepalen
 • De voorzorgsmaatregelen in geval van een verandering van weersomstandigheden met betrekking tot de veiligheid op de stelling
 • Definitie van toegelaten gewichten en de veiligheidsregels met betrekking tot deze gewichten
 • Voorstelling en uitleg van de berekeningsnota en de montage van de fabrikant en de voorstelling van de controlepunten
 • Regels voor de montage en het gebruik (voorzorgsmaatregelen algemeen, plaatsing, stabiliteit, sterkte, weerstand)
 • Presentatie en uitleg van de handleiding van de fabrikant van de stelling
 • Presentatie en uitleg van de berekeningsnota voor de weerstand en stabiliteit
 • Praktische toepassingen

Men dient in het bezit te zijn van een helm, veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen.

Bijkomende info

Men dient in het bezit te zijn van een helm, veiligheidsharnas, veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen.

Locaties en data


Vanaf 07-10-2024
4 sessie(s)
Schrijf in

€ 631,62 incl. BTW

Planning

ma (07/10/2024) 08:30 - 12:30
ma (07/10/2024) 13:30 - 17:30
di (08/10/2024) 08:30 - 12:30
di (08/10/2024) 13:30 - 17:30

Duur

ma 07-10-2024 t.e.m. di 08-10-2024

ADRES

Vanaf 14-11-2024
4 sessie(s)
Schrijf in

€ 631,62 incl. BTW

Planning

do (14/11/2024) 08:30 - 12:30
do (14/11/2024) 13:30 - 17:30
vr (15/11/2024) 08:30 - 12:30
vr (15/11/2024) 13:30 - 17:30

Duur

do 14-11-2024 t.e.m. vr 15-11-2024

ADRES

Vanaf 28-11-2024
4 sessie(s)
Schrijf in

€ 631,62 incl. BTW

Planning

do (28/11/2024) 08:30 - 12:30
do (28/11/2024) 13:30 - 17:30
vr (29/11/2024) 08:30 - 12:30
vr (29/11/2024) 13:30 - 17:30

Duur

do 28-11-2024 t.e.m. vr 29-11-2024

ADRES

Vanaf 16-12-2024
4 sessie(s)
Schrijf in

€ 631,62 incl. BTW

Planning

ma (16/12/2024) 08:30 - 12:30
ma (16/12/2024) 13:30 - 17:30
di (17/12/2024) 08:30 - 12:30
di (17/12/2024) 13:30 - 17:30

Duur

ma 16-12-2024 t.e.m. di 17-12-2024

ADRES

Wil je meer weten?

FotoCharlotte Lammertyn
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Commercieel coördinator

Charlotte Lammertyn

Stel je vraag