Bewakingsagent - bijscholingsattest


Blijf op de hoogte van nieuwe regelgevingen en recente ontwikkelingen op wettelijk vlak
#070105
#Opleiding #Bewaking

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De leerstof gaat over de in de afgelopen vijf jaar ontstane of vernieuwde regelgeving met betrekking tot de bevoegdheden en verplichtingen van de bewakingsagenten.

Omschrijving

Dit is de opleiding zoals omschreven in art. 32 van het K.B. van 23 mei 2018. Het "bijscholingsattest bewakingsagent" wordt verstrekt na het volgen van deze opleiding.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Bewakingsagenten in het bezit van een identificatiekaart met EXE-code die binnenkort vervalt.

Voorkennis

Je bent in het bezit van een geldige identificatiekaart, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Toelatingsvoorwaarden

De toegangsvoorwaarden zoals omschreven in art. 9 van het K.B. van 23 mei 2018, zijn van toepassing:

Bij inschrijving dienen volgende documenten overgemaakt/voorgelegd te worden:

 • een uittreksel uit het strafregister conform 'artikel 596, eerste lid Sv' van minder dan 6 maand oud
 • een identiteitsdocument
 • een attest psychotechnisch onderzoek (PTO)
 • een Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
  of  beveiligd vervoer
  of  geldtelcentrum; operator alarmcentrale
  of  particuliere eCall
  of  uitgaansmilieu
  of  bediening technische middelen
bewakingagent-1-4_2007-105.jpg

Programma

De opleiding bestaat uit 8 lesuren, waarin de wijzigingen en vernieuwingen in de regelgeving m.b.t. de bevoegdheden en de verplichtingen van bewakingsagenten besproken worden.

De opleiding voorziet geen examens, maar een aanwezigheid van 100%  is vereist om het bijscholingsattest te ontvangen.

Getuigschrift

Na het volgen van deze opleiding wordt het "bijscholingsattest bewakingsagent" afgeleverd. Dit attest is nodig bij het aanvragen van een nieuwe identificatiekaart.

Al onze lesgevers beschikken over de nodige vaktechnische kwalificaties en zijn erkend door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Directie Private Veiligheid.

Docent aan het woord

Door de samenvloeiing van theorie en praktijk kunnen deelnemers gerichter alle vakkennis verwerven om houten draagconstructies op te trekken.

Ronny

See you on