Algemeen Bekwaamheidsattest Bewakingsagent met aanwervingsbelofte

De basisopleiding bewakingsagenten voor werkzoekenden met aanwervingsbelofte
 • icon Voorjaar 2025
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
Hou me op de hoogte
 • icon Voorjaar 2025
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend

Introductie

Aandacht: Deze opleiding kan slechts gevolgd worden door niet-werkende werkzoekenden die in het bezit zijn van een volledig ingevulde wervingsbelofte van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst die zich engageert om betrokkene minstens drie maanden tewerk te stellen in de periode van 1 jaar volgend op het slagen van de examens.

Omschrijving

Deze opleiding is erkend door VDAB. Je kan ze volgen als je ingeschreven bent als werkzoekende en als ze past in je traject naar werk.e opleiding is gericht op het verstrekken van de vereiste kennis, vastgelegd bij KB, om het attest "Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent" te kunnen behalen.

U kan zich dus niet rechtstreeks inschrijven via Syntra West, maar moet dit doen via VDAB. Op het moment van inschrijving moet u in het bezit zijn van de aanwervingsbelofte.

Voor de concrete planning en lesdata op de diverse locaties, verwijzen we u door naar deze pagina.

Opgelet: enkel de dagopleidingen komen in aanmerking!

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding kan slechts gevolgd worden door niet-werkende werkzoekenden die in het bezit zijn van een volledig ingevulde wervingsbelofte van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst die zich engageert om betrokkene minstens drie maanden tewerk te stellen in de periode van 1 jaar volgend op het slagen van de examens.

Toelatingsvoorwaarden

 • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 1) van maximum zes maanden oud
 • Identiteitsdocument waaruit blijkt dat de deelnemer een onderdaan is van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat én de hoofdverblijfplaats heeft in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat
 • een volledig ingevulde wervingsbelofte van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst die zich engageert om betrokkene minstens drie maanden tewerk te stellen in de periode van 1 jaar volgend op het slagen van de examens.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

 • Organisatie van de bewakingssector
 • Studie van de regelgeving mbt de bewaking en grondige studie van de rechten en verplichtingen van de  bewakingsagent
 • Grondrechten en andere relevante bevoegdheden en verplichtingen
 • Communicatievaardigheden
 • Conflicthantering
 • Maatschappelijke en culturele vorming
 • Observatie, risico-inschatting en rapportering
 • Ontwijkingstechnieken
 • Gepast reageren bij crisissituaties
 • Bedrijfseerstehulpverlener
 • Brand, preventie en elementaire brandbestrijding
 • Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten
 • Praktijk van de bewakingsmethodes en -technieken
 • Examens

Wil je meer weten?

FotoRenaat Picqueur
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Renaat Picqueur

Stel je vraag