Verzekeren van cybercriminaliteit


Cyberrisico's en de verzekeringsmogelijkheden van deze risico's.
#160285
#Opleiding #Verzekeringen

Omschrijving

Elk bedrijf, groot of klein, werkt met een IT-systeem. Een bedrijf is dan ook zeer afhankelijk van de goede werking hiervan. Een goede beveiliging van het IT-systeem is dan ook onontbeerlijk. Toch volstaat deze beveiliging in sommige gevallen niet. Elk bedrijf kan namelijk een mogelijk doelwit vormen voor criminelen, waarbij de schade hoog kan oplopen. De klassieke verzekeringen bieden hier geen oplossing.

In deze opleiding wordt er een beter inzicht verschaft in de diverse aspecten van de cyber risico's en de verzekeringsmogelijkheden van deze risico's.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Verzekeringsmakelaar en hun medewerkers

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming:

  • FSMA: 3 punten verzekeringen
  • BIV: 3 uur

Methodologie

Wordt georganiseerd als interactieve webinar!

cybercriminaliteit-1-1_2016-285.jpg

Programma

  • Korte uitleg van het jargon in het kader van cyber risico's
  • Bespreking van enkele concrete cases die zich recent hebben voorgedaan
  • Hoe kan men het gesprek aangaan met de klant over zijn cyber risico's?
  • Bespreking van de beschikbare waarborgen op de verzekeringsmarkt
  • Aandachtspunten bij het opstellen van een gepaste cyberverzekering
  • Aandachtspunten bij het correct vergelijken van de verschillende cyberverzekeringen

Katrien Dom

CyberContract CVBA

Docent aan het woord

Door de samenvloeiing van theorie en praktijk kunnen deelnemers gerichter alle vakkennis verwerven om houten draagconstructies op te trekken.

Ronny

See you on