Praktisch boekhouden voor de KMO


Praktisch inzicht in een eigen dubbelvoudige boekhouding
#060480
#Opleiding #Accountancy

Introductie

Hierondervind je de startdata en de campus terug.

Campus Brugge

Startdatum: dinsdagavond 04 oktober 2022

Les op dinsdagavond van 18:30 tot 22:00

Campus Kortrijk

Startdatum: woensdagavond 28 september 2022

Les op woensdagavond van 18:30 tot 22:00

Campus Roeselare

Startdatum: dinsdagmiddag 18 oktober 2022

Les op dinsdagmiddag van 13:00 tot 16:30

 

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Stap voor stap leer je een eigen, eenvoudige boekhouding te voeren.
Je krijgt deskundig inzicht in het systeem van dubbele boekhouding en je leert om de vragen en vaktaal van de boekhouder beter te begrijpen.

Omschrijving

Je leert de boekhouding van een zaak op een deskundige manier te voeren en zelf je belastingaangiftes en balans op te maken.
Op een eenvoudige manier kan je een eigen boekhouding voeren. Je begrijpt de vaktaal en vragen van je boekhouder beter.
Er wordt les gegeven door docenten met een ruime praktijkervaring, waardoor de opgedane vaardigheden en kennis direct toepasbaar zijn in je eigen (toekomstige) zaak of job.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Je hebt een eigen zaak opgericht en als kleine zelfstandige wil je ook boekhoudkundig het heft zelf in handen nemen.
Je bent een meewerkende partner die ook wil instaan voor de boekhouding van de onderneming.
Of je wilt met inzicht meepraten met de boekhouder die voor jou het boekjaar afsluit en de fiscale aangifte opstelt.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Programma

 • Boekhouden en bedrijfsadministratie - 76u
  • Aankoopverrichtingen
  • Verkoopverrichtingen
  • Aan- en verkoopjournaals
  • Financiële verrichtingen
  • Proef- en saldibalans
  • Opmaak van resultatenrekening
  • Specifieke technieken bedrijfsadministratie: loon- en weddenstaat, personeelsadministratie
 • Personenbelasting - 16u
  • Algemene begrippen
  • Structuur personenbelasting
  • Aangifteformulier personenbelasting met oefeningen
 • BTW - 28u
  • Basisbegrippen BTW - wetgeving
  • Werkingsmechanisme BTW
  • Inleidende begrippen rekening courant
  • Levering van goederen en diensten
  • Maatstaf van heffing voor handelingen in België
  • Basisbegrippen intracommunautaire handel
  • Basisbegrippen invoer/uitvoer
  • Tarieven
  • Aftrek van voorbelasting
  • Verplichtingen van de BTW - belastingplichtige
  • BTW - aangifte
  • BTW - listing
 • Sociale wetgeving van de zelfstandige - 8u
  • Sociale documenten i.v.m.:
  • aanwerving van personeel
  • loonadministratie
  • RSZ -aangifte

TOTAAL: 128u

Getuigschrift

Wie regelmatig de lessen volgt en deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt een module getuigschrift erkend door de Vlaamse Gemeenschap, afgeleverd door Syntra Vlaanderen.

Prijsinfo

Syntra West is een duurzame organisatie. Wij drukken geen lesmateriaal af, maar voorzien digitaal cursusmateriaal op ons leertplatform. Handboeken kunnen aangekocht worden via onze webshop in samenwerking met Standaard boekhandel.

Docent aan het woord

Ik probeer zoveel mogelijk aandacht te besteden aan bepaalde attitudes en zet dit om in de praktijk.

Linda

See you on