SYNTRA geïntegreerd in VLAIO vanaf 2021

SYNTRA blijft op volle kracht innovatieve opleidingen ontwikkelen en aanbieden. Vanaf 2021 onder de bevoegdheid van Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen

Op 1 januari 2021 houdt het Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen op te bestaan. SYNTRA Vlaanderen heeft de voorbije jaren de ondernemerschapsopleidingen, de leertijd en het duaal leren in samenwerking met diverse partners op professionele wijze uitgebouwd en geeft nu de fakkel door; De opheffing van het Agentschap en de toewijzing van de taken ervan aan drie andere overheidsentiteiten, dragen bij aan een vereenvoudiging van het overheidslandschap met het oog op klantgerichtheid, efficiëntie, transparantie en een duidelijke taakafbakening.

Wat wijzigt, en wat blijft?

  • De bevoegdheden m.b.t. de ondernemerschapsopleidingen (waaronder o.a. de voltijdse dagopleidingen en de ondernemerschapstrajecten) worden geïntegreerd in VLAIO.(=Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen). SYNTRA en haar provinciale Syntra-afdelingen blijven dan ook op volle kracht innovatieve opleidingen ontwikkelen en aanbieden.
  • De werkplekcomponent van duaal leren en andere alternerende opleidingen gaat over naar het Departement Werk en Sociale Economie.  Ook het toezicht op de duale trajecten en de leertijdopleidingen, het decreet Overeenkomst alternerende opleidingen en de ondernemerschapstrajecten wordt ondergebracht in het Departement WSE.
  • De regie van de leertijd wordt overgenomen door VDAB.  Een leertijd-overeenkomst sluit je zoals voorheen nog steeds af via SYNTRA.  Contacteer hiervoor jouw provinciale Syntra-afdeling.
Cursist aan het woord

Een pluim voor docent Guy Demeulenaere. Hij is een topdocent met een leuke manier van lesgeven.

Gaëlle

See you on