Gedelegeerd bestuurder (Brugge)

Omschrijving

De groep SBM, Escala, Portilog, Syntra West is een dienstverlenende organisatie gespecialiseerd in leren, opleiden en ontwikkelen. We hebben een unieke positionering in Vlaanderen en zijn van verschillende markten thuis. Onder het vaandel van vier sterke merken zijn we actief in de vrije markt met SBM, Escala en Portilog en in een betoelaagde context met Syntra West.
De groep bestaat uit een equipe van een 200-tal medewerkers en doet systematisch beroep op een 3000 docenten en experten die ons ruim aanbod aan opleidingen realiseren voor meer dan 55 000 cursisten per jaar.

Onze huidige gedelegeerd bestuurder beëindigt binnen afzienbare tijd zijn rol als gedelegeerd bestuurder en wordt op het einde van zijn loopbaan voorzitter van onze raad van bestuur.
Naar aanleiding hiervan kijken we met een open blik op de toekomst én met zorg voor de continuïteit van onze diensten uit naar een

Gedelegeerd bestuurder

Details

Uw functie

Na een inwerkperiode neemt u de fakkel over als gedelegeerd bestuurder van alle vennootschappen. U rapporteert aan het uitvoerend comité en aan de raad van bestuur.

U ontwikkelt een visie en gaat daarover de dialoog aan met andere stakeholders. Op basis van de visie initieert u diverse beslissingen op het strategisch niveau.
Samen met de directieraad bepaalt u de strategische richting van opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten zodat de groep SBM – Escala – Portilog – Syntra West haar leidende positie in Vlaanderen nog verder kan uitbreiden. U evalueert permanent de koers van de organisatie in het ruimer landschap en hebt daarbij oog voor risico’s en kansen.
Als gedelegeerd bestuurder geeft u richting, empowert en ondersteunt u de directieraad en het managementteam met het oog op de continuïteit en de bloei van de organisatie, o.a. door het voeren van gesprekken over hun functioneren en hun mens-zijn in de organisatie.

Vanuit uw positie neemt u een verbindende rol op: u verzorgt de cohesie tussen de verschillende onderdelen van de organisatie. U verbindt en inspireert medewerkers en docenten tot ondernemerschap en innovatie.
Als sterke netwerker bouwt u actief een netwerk uit in diverse netwerk- en belangenorganisaties.
Als gedelegeerd bestuurder bent u eindverantwoordelijk voor de realisatie van het strategisch plan en u zorgt voor een gunstige P&L en financiering van de organisatie.
U bewaakt de toepassing van de principes van corporate governance.

Uw profiel

 • U kan bogen op een stevige ervaring in managementfuncties en u bent vertrouwd met dienstverlenende organisaties.
 • U bent financieel geletterd en u heeft oog voor het wettelijk kader.
 • In de organisatie staat u voor een waarderende aanpak die mensen samenbrengt en verbindt.
 • Als leider van het directieteam bewaakt u het gedeeld leiderschap en zorgt u voor cohesie.
 • U ontwikkelt diepgaande organisatiekennis, omgevingskennis en inzicht in maatschappelijke en politieke tendensen.
 • U belichaamt de cultuur van de organisatie die zich kenmerkt door ondernemerschap, innovatie, enthousiasme, gelijkgerichtheid en doelmatigheid.
 • U geeft blijk van empathisch vermogen en luistervaardigheid, bedachtzaamheid en evenwichtigheid, gedetermineerdheid en voltooiingsdrang.
 • U bent niet noodzakelijkerwijze een leer-expert, maar u heeft uiteraard wel een meer dan gemiddelde affiniteit met en interesse in de core business.
 • U enthousiasmeert groepen en individuen en geeft hen ruimte.

Ons aanbod

Onze troeven:

 • U krijgt de kans te werken en te innoveren met impact in een organisatie van maatschappelijk belang.
 • U maakt deel uit van een ervaren team dat een warm hart heeft voor de klanten, voor leren en ontwikkelen, voor de organisatie en voor de mensen die er werken.
 • We voorzien voor u een evenwichtig beloningspakket, bestaande uit financiële en andere voordelen.

Interesse?

Dank daarvoor. We gaan graag met u in dialoog.
Richt uw kandidatuur a.u.b. per mail t.a.v. de voorzitter, Dhr. Van der Kelen, op het bijzondere mailadres: voorzitter@syntrawest.be.
Uw kandidatuur wordt met de grootste discretie behandeld.