Voltijdse dagopleiding / stage

Wat houdt de stage in een voltijdse dagopleiding in?

Een voltijdse dagopleiding bevat twee belangrijke elementen. Enerzijds het campusleren dat algemene en vaktechnische kennis bijbrengt, anderzijds het werkplekleren of de stage waar men naast het aanleren van de beroepscompetenties, ook de op de campus aangeleerde kennisintensief inoefent en aanscherpt in een reële bedrijfscontext.

Er zijn verschillende types stages.

In het kader van de voltijdse dagopleidingen zijn de stages onbezoldigd. Voor deze stages wordt een gepaste verzekering tegen ongevallen voorzien.
Daarnaast bestaan er bezoldigde stages in combinatie met een ondernemerschapstraject onder de vorm van een stageovereenkomst met Syntra Vlaanderen.
Voor alle info m.b.t. studentenarbeid zie

terug naar overzicht