Docent douane

Omschrijving

SBM is uw gespecialiseerde partner voor training , coaching en advies.

Samen gaan we aan de slag om de groei van uw bedrijf en de talenten en competenties van uw medewerkers ten volle te stimuleren.

Meer dan 1909 trainers en coaches en een team van gespecialiseerde productontwikkelaars zorgen voor de integrale aanpak van talent- en competentieontwikkeling. Onze gezamelijke doelstelling is uw business beter en sterker te ontwikkelen.

Met onze hands-on-mentaliteit zijn wij thuis in alle kennisdomeinen. Onze tools op maat zorgen voor meetbare resultaten, voor iedereen in uw bedrijf. Van management tot medewerker.

Details

Omschrijving

Als docent douane hebt u een ruime ervaring/kennis binnen douane topics. U wenst deze ervaring/kennis om te zetten door in bepaalde topics les te geven. U geeft les in een welbepaalde topic in het curriculum douanedeclarant. Bij voorkeur hebt u ervaring in het lesgeven of spreken voor een groep. ONS AANBOD. Volgend jaar september 2016 starten we een nieuwe opleiding douane declarant. Voor verschillende vakken zoeken we nog docenten. Bijvoorbeeld : "Accijnzen en Geschillen Douane en Accijnzen ", "Enig Document en PLDA",Niet-Fiscale bevoegdheden (VGEM en douane) en Fiscale vertegenwoordiging, .... vakken per docent nog te bespreken. Uw profiel - U hebt een ruime professionele ervaring binnen uw vakgebied - U wil graag uw vakkennis en ervaring delen met onze cursisten  - U bent bereid om u bij te scholen met een intern docententrainingsprogramma als u didactische leservaring ontbreekt - U houdt ervan om nieuwigheden binnen uw vakgebied te ontdekken en te delen met andere docenten of cursisten Onze aanpak - U komt terecht in een professionele opleidingsorganisatie gericht op “meer en beter ondernemen” - Samen met uw opleidingscoördinator bekijkt u in welke opleidingen uw vakkennis optimaal kan benut worden - U wordt ondersteund op inhoudelijk, didactisch en logistiek vlak - U kan kiezen uit een speciaal opleidingsaanbod, exclusief voor docenten

Tijdstip training

avond

Wenst u deel uit te maken van ons docententeam?

Contacteer Mario.Demets@syntrawest.be met uw cv.