Syntra West heeft wat met ondernemers-DNA

Het prille begin

Op het einde van de jaren vijftig zat West-Vlaanderen op economisch vlak in een dieptepunt. Een heropleving van het bedrijfsleven leek slechts mogelijk door meer initiatief van goed opgeleide ondernemers met een stevig inzicht in zakelijk beheer. Werkgeversorganisaties en middenstandsverenigingen begonnen lessenreeksen, seminaries en opleidingen te organiseren.

Ontstaan Syntra West

Op provinciaal niveau groeide het idee om een onderwijsvorm voor ambachtslieden, handelaars en het groeiende kleinbedrijf te creëren. Op 22 januari 1960 werd het 'Vormingsinstituut voor de kleine en de middelgrote ondernemingen' boven de doopvont gehouden. Alle beroepsorganisaties werkten hieraan mee.

Het Vormingsinstituut kende een grote groei tussen 1961 en 1966. Ook in de jaren zeventig bleef het aantal cursisten en lesuren toenemen. In 1971 schakelde België over van het systeem van 'overdrachttaks' naar dat van de btw. Het Vormingsinstituut organiseerde een reeks uitgebreide cursussen, studiedagen en praktijkoefeningen over dit thema. Zo bevestigde het zijn positie als centrum van knowhow en opleiding voor de KMO.

In de daaropvolgende jaren groeide de vraag naar opleidingen. Het Vormingsinstituut breidde zijn aanbod steeds verder uit, ook naar totaal nieuwe vakgebieden die ontstonden door nieuwe evoluties in de maatschappij: meer vrije tijd (toerisme, dierenverzorging), sterkere industrialisering (mechanica, elektro, garage) en uiteindelijk de digitalisering van productie en kantoren.

2002

In 2002 was het Vormingsinstituut voor KMO West-Vlaanderen het toonbeeld voor de opleidingscentra in heel Vlaanderen. Oorspronkelijk waren er in Vlaanderen twintig centra voor middenstandsopleiding. Dit waren afzonderlijke vzw's met een eigen financiële structuur, bestuur en cultuur. Deze twintig centra werden herleid tot vijf. Voor alle fusiecentra, inclusief het Vormingsinstituut voor KMO, werd een nieuwe naam voorgesteld: Syntra.

Sinds juni 2002 staat het Vormingsinstituut voor KMO West-Vlaanderen in het opleidingslandschap bekend als Syntra West.

2005

2005 Syntra West behaalt het ISO-certificaat.

2007

2007 wordt Escala (dochter van de Syntra West-groep) boven de doopvont gehouden. Escala is sinds haar begindagen expert in praktijkgerichte opleidingen, maatoplossingen en advies voor de overheid, non- en socialprofitorganisaties.

2015

In 2015 evolueerde SBM van ‘Stichting Bedrijfsmanagement’ naar ‘Skills voor Bedrijf en medewerkers’. De bedrijfsgerichte trainingen uit het aanbod van Syntra West migreerden dan volledig naar SBM. SBM is ondertussen dé specialist in bedrijfsgerichte training, coaching en advies, en partner in talent- en competentieontwikkeling van KMO’s, grote bedrijven en (internationale) organisaties.

2017

In 2017 volgt de herlancering van het merk EVW, waarbij EVW voortaan staat voor ‘Eigentijds Vlaams wijn- en drankeninstituut’. Professionals in drinks.

In September 2017 start de opbouw van het nieuwe schakel-onthaalgebouw in Syntra West Brugge. De grondwerken voor het tweede nieuwe bedrijfsgebouw ietwat verderop in de Spoorwegstraat zijn ondertussen ook opgestart. De oplevering van het schakelgebouw wordt verwacht in het voorjaar van 2019. De ingebruikname van Porta Magna, het innovatie- en kenniscentrum wordt verwacht in de tweede jaarhelft van 2019.

2018

CVBA Skilliant, met zijn merken SBM en Escala, wordt de nieuwe aandeelhouder van Portilog, het vormingscentrum voor bedrijven uit de haven- en logistieke sector.

Met deze samenwerking wensen de partners beter in te spelen op de opleidingsbehoeften van de huidige en toekomstige klanten in en buiten de haven. Deze klanten bevinden zich niet langer exclusief in de havens van Antwerpen en Zeebrugge maar zijn actief op verschillende locaties binnen en buiten Vlaanderen. Zij maken ook gebruik van diverse logistieke platformen (haven, spoor, wegtransport, luchtvracht). De naam Portilog blijft behouden en blijft een aparte vennootschap, weliswaar met een nieuwe aandeelhoudersstructuur. Portilog blijft het opleidingscentrum voor bedrijven met een havengebonden of logistieke activiteit. De beroepsverenigingen blijven vertegenwoordigd in de nieuwe raad van bestuur en adviesraad. Zo blijft Portilog de vinger aan de pols houden bij expediteurs, scheepvaartagenten, rederijkantoren, terminaloperatoren, naties en andere logistieke spelers. 

2020

Porta Magna, het innovatie- en kenniscentrum in Brugge van de Groep Syntra West  wordt in gebruik genomen door de medewerkers van Syntra West, SBM, én Escala.

Vandaag

Vandaag zijn de kleine en middelgrote ondernemingen een economische hoofdrolspeler geworden in de Vlaamse economie. Zij beschikken over de meest vitale krachten in een steeds sneller evoluerende bedrijfsomgeving.

In ruim 58 jaar is het Vormingsinstituut voor KMO uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 2000 freelance docenten, 200 vaste medewerkers en 55.000 cursisten per jaar.
Van bij de start werkte het Vormingsinstituut voor KMO met een structuur op provinciaal niveau, namelijk één vzw met vijf verschillende campussen, geografisch verspreid over de hele provincie: in de grote agglomeraties Brugge, Kortrijk, Oostende en Roeselare, maar ook in Ieper.