Studentenstatuut/ Kinderbijslag

Wat houdt het studentenstatuut in?

De voltijdse dagopleidingen van Syntra West zijn officieel erkende ondernemerschapstrajecten die minimaal 17 lesuren per week tellen. Wie een voltijdse dagopleiding volgt, kan, mits naleving van de voorwaarden, fiscaal ten laste blijven van de ouders en het recht op kinderbijslag behouden.

Opgelet:

  • Indien men tijdens het cursusjaar bepaalde modules of een opgelegde stage laat vallen, waardoor men niet meer aan 17 uren per week komt, dan vervalt vanaf die datum het recht op kinderbijslag.
  • Indien men tijdens het lopende cursusjaar stopt met het volgen van de dagopleiding, dan vervalt vanaf de maand van stopzetting het recht op kinderbijslag, tenzij je je onmiddellijk na de uitschrijving als werkzoekende inschrijft bij de VDAB. Je krijgt dan kinderbijslag tijdens de beroepsinschakelingstijd op voorwaarde dat je nog geen 25 jaar bent en niet meer dan een bepaald bedrag per maand verdient.
  • Het is in alle gevallen de verantwoordelijkheid van de cursist en de ouders om de gewijzigde situatie of stopzetting mee te delen aan het Kinderbijslagfonds.
  • Iemand die in juni de opleiding beëindigt, blijft kinderbijslaggerechtigd voor de vakantieperiode.
  • Met het formulier P9bis wordt nagegaan of aan alle voorwaarden voldaan is.
  • De jongere dient zich in geval van stopzetting van de opleiding of op het einde van de opleiding zo snel mogelijk in te schrijven bij de VDAB als werkzoekende schoolverlater, opdat er verder recht kan zijn op kinderbijslag tijdens de beroepsinschakelingstijd (Klik hier voor de voorwaarden).

terug naar overzicht