Employable IT experts

Met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) werd in 2018 het project: “From Practice-Oriented Trainings to Employable IT-Experts” gestart.
In Vlaanderen werkt Syntra West hierin samen met Odisee Hogeschool, BrugIT en VDAB. Partners op internationaal niveau zijn twee universiteiten uit Bulgarije en Finland. De gezamenlijke doelstelling is om samen met IT-experts de kloof te onderzoeken tussen aangeboden IT-competenties via onderwijs en opleiding en de competentievraag binnen de IT-sector. Verschillende kleine en grotere projectacties brengen vervolgens vraag en aanbod dichter bijeen.

Duaal leren wordt sinds kort door veel opleidingscentra aangeboden voor allerhande richtingen. Ook voor IT-bedrijven is duaal leren van groot belang. De opleidingen die in Vlaanderen aangeboden worden zijn goed en veel studenten starten ook met IT-opleidingen. Toch blijven de bedrijven kampen met vacatures die niet ingevuld worden. Dankzij duaal leren kunnen ook werknemers die niet direct aan IT als keuzeberoep gedacht hadden, toch nog een opleiding volgen.

De studenten zijn onder andere jongvolwassenen voor wie het bestaande opleidingsaanbod ontoereikend is en die een praktijkgerichte aanpak verkiezen, vrouwen met veel potentieel voor de veranderende IT-functies die niet enkel technische competenties nodig hebben en nieuwkomers die al een IT-achtergrond hebben of graag met een opleiding willen starten die hen een grote kans op tewerkstelling biedt, nog voor ze perfect Nederlands spreken.
Typisch voor duaal leren is dat de jongere wordt opgeleid door de werkgever in zijn eigen bedrijf, waardoor men aan de bron van nieuw talent zit. Goede krachten kunnen na de opleiding meteen worden ingelijfd. Indien je als werkgever een leerwerkplek aanbiedt, kan je in bepaalde gevallen ook genieten van steunmaatregelen.

Employable IT voor bedrijven

Het belang van duaal leren voor IT-bedrijven

IT-bedrijven kunnen dankzij duaal leren studenten en potentieel nieuwe werknemers aantrekken die niet direct aan IT als keuzeberoep gedacht hadden. Dankzij een goede begeleiding door de opleidingsverstrekker, ontstaat een goede match tussen student en bedrijf. Zo ontdekken soms duaal-leren werknemers tijdens hun opleiding de felbegeerde competenties waar de werkgevers zo op staan te wachten en vindt de werkgever nieuwe medewerkers die perfect passen binnen het bedrijf.
Typisch voor duaal leren is dat de jongere wordt opgeleid door de werkgever in zijn eigen bedrijf, waardoor men aan de bron van nieuw talent zit. Goede krachten kunnen na de opleiding meteen worden ingelijfd. Indien je als werkgever een leerwerkplek aanbiedt, kan je in bepaalde gevallen ook genieten van steunmaatregelen.

Mentorship voor de bedrijven

In het kader van het ESF-project wordt naast een kwalitatief en kwantitatief vacatureonderzoek en het ontwikkelen en vermarkten van nieuwe, state-of-the-art IT-opleidingen, ook een Employable-IT-mentorship traject uitgewerkt voor bedrijven die nog geen ervaring hebben met duaal leren.
Met het mentortraject beogen organisaties zoals Syntra West het leertraject van cursisten en mentoren in stagebedrijven te versterken. Syntra West is momenteel op zoek naar bedrijven die nood hebben aan C#-developers en die eventueel in het duaal-leren traject interesse hebben.  

Enkele mogelijke voordelen voor de werkgever

Algemene voordelen
Je kan jonge mensen ‘kneden’ naar jouw manier van werken, je toont een zeker maatschappelijk engagement, je leidt een werkkracht op die nadien eventueel vast in dienst kan blijven, je onderhoudt voeling met deze doelgroep (jonge werknemers in opleiding kunnen jou ook nog wat leren, contacten met onderwijs …)
Als bedrijf investeer je mee in de competenties van de huidige medewerkers. Maar je blijft ook up-to-date en versterkt de leercultuur binnen uw bedrijf. 
Stagebonus van € 500 na elk academiejaar.
Fiscaal voordeel
Belastbare winsten en baten worden vrijgesteld naar rato van 40% van de leervergoedingen (of de loonkosten die je als beroepskosten mag inbrengen). Het moet hierbij natuurlijk gaan om leervergoedingen of lonen die je betaald hebt aan een jongere voor wie jouw bedrijf in aanmerking kwam voor de startbonus.
RSZ-vermindering voor mentoren van € 800 per kwartaal.

Voorwaarden deelname leerbedrijf

Om erkend te worden als leerbedrijf, moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen.
Jij als werkgever

 • bent minstens 25 jaar oud.
 • hebt ten minste vijf jaar ervaring in het beroep, waarvan twee jaar als ondernemingshoofd of in een leidinggevende functie in een onderneming.
 • kan een attest van goed gedrag en zeden model 2 voorleggen.

De praktijkopleider

 • is minstens 25 jaar en heeft ten minste vijf jaar praktijkervaring. De leeftijd kan teruggebracht worden naar 23 jaar als de werkgever een bewijs van bijzondere bekwaamheid voorlegt.
 • werkt op dezelfde vestigingsplaats als de cursist.
 • werkt zelf in het beroep.
 • woont het infomoment van SYNTRA bij.

Het leerbedrijf

 • heeft de mogelijkheid om de praktijkopleiding te verzorgen.
 • beschikt ook over de nodige uitrusting om de praktijkopleiding te verzorgen.
 • is in orde met de wettelijke en administratieve formaliteiten die gelden in de sector.
 • is geschikt als een veilige leeromgeving.

Jouw taak als bedrijf

Als bedrijf stel jij de mentor aan van de leerstudent
Het bedrijf zorgt voor een rondleiding en uitgebreide kennismaking op de werkplek, zodat de leerstudent zich daar thuis voelt
Er worden leerkansen gecreëert voor de student
Als bedrijf zorg je ervoor dat de student volwaardig in het team wordt opgenomen.
Je zorgt ervoor dat de student tijdig correcte formele en informele feedback ontvangt.
Op het einde van de rit zit je samen met de werkplekbegeleider voor een eindevaluatie. 

Employable IT voor cursisten

Wat is duaal leren?

Vaardigheden verwerken op de werkvloer en op school, dat is waar duaal leren voor staat. Je ontwikkelt je competenties meteen op de werkvloer, competenties die in de toekomst goed van pas kunnen komen in je zoektocht naar een job. 

 Je krijgt in een minimum van tijd een sterke theoretische basis en heel wat praktijkervaring mee. Dankzij duaal leren ontwikkel je meteen tijdens je studies relevante ervaring op de werkplek zelf.

Wat zijn de voordelen voor jou?

 • Je krijgt een realistisch beeld van de job
 • Je hebt meteen een eerste praktijkervaring
 • Je leer het vak met én van echte professionals
 • Je leert heel wat nieuwe praktische competenties
 • Je doet kennis op die je meteen in de praktijk kan omzetten
 • Je leert bij in een echte werkomgeving
 • Je verhoogt je kansen op de arbeidsmarkt
 • Je bent mee met de nieuwe technologieën en tools
 • Al doende leer je bij
 • Je oefent ook je soft skills. Ook samenwerken, initiatief nemen, op tijd komen,… zijn belangrijk.

Voor wie is duaal leren?

De studenten zijn onder andere jongvolwassenen voor wie het bestaande opleidingsaanbod ontoereikend is en die een praktijkgerichte aanpak verkiezen, vrouwen met veel potentieel voor de veranderende IT-functies die niet enkel technische competenties nodig hebben en nieuwkomers die al een IT-achtergrond hebben of graag met een opleiding willen starten die hen een grote kans op tewerkstelling biedt, nog voor ze perfect Nederlands spreken.

Wat is jouw rol, als student?

Het is heel belangrijk dat de student gemotiveerd is. Gemotiveerd om te willen leren op de werkplek. De student grijpt elke leerkans die hij/zij krijgt op de werkplek. Dankzij een heldere communicatie tussen mentor en de opleiding verloopt dit traject vlot en haalt de student het maxima uit de opleiding.

Events en acties 

Webinar ‘Tackle IT met HR partnerships’ – 11 maart 2021

Het Vlaams partnerschap sloeg de handen in elkaar met ING en sd Worx om bedrijven te informeren over HR gerelateerde thema’s binnen de IT-sector. 

Staat instroom van medewerkers met een direct inzetbare skills set in jouw bedrijf centraal? En wil je meer inzetten op HR-kapitaal? Hoe je daar optimaal mee omspringt, en hoe een constructieve samenwerking met de juiste partners jou daarbij kunnen helpen, werd voor de deelnemers beantwoord tijdens het online event.  

Syntra West geeft je als opleidingspartner een kijk op hoe IT-medewerkers van de toekomst worden opgeleid samen met de bedrijfswereld.

SD Worx geeft jou als grootste HR & Payroll dienstverlener in België een inzicht in de eigen HR aanpak naar IT-medewerkers.

BRUG-IT brengt als netwerkorganisatie van IT-gerelateerde bedrijven uit Noord-West-Vlaanderen, haar leden dichter bij elkaar, brengt synergiën teweeg en helpt andere ondernemers de weg te vinden naar BRUG-IT leden.

ING, is jouw partner in ondersteuning van lokale initiatieven.

Tijdens Tackle IT met HR partnerships konden de deelnemers aan de hand van een panelgesprek kennismaken met een creatieve manier van rekruteren, werkplekleren. Daarna werd in break-out sessies dieper  ingegaan op hoe je kan starten met werkplekleren, wat employer branding kan betekenen voor jouw bedrijf en werden concrete tips aangeboden over hoe je rekrutering en onboarding aanpakt in een digitale realiteit. 

Wil je de webinar opnieuw bekijken? Dan kan dit via de LinkedIn pagina ‘Tackle-IT’

Ontwikkeling opleiding cybersecurity

Een opleiding cybersecurity werd reeds ontwikkeld en geïmplementeerd binnen Syntra West. Dit kadert binnen de projectdoelstelling om drie innovatieve opleidingen te ontwikkelen die inspelen op de arbeidsmarktbehoefte. 

Analyse IT-vacatures

Odisee Hogeschool voert via artificiële intelligentie een analyse uit van IT-vacatures in Vlaanderen. Via deze weg wordt bekeken wat de benodigde competentieprofielen zijn vanuit het werkveld en welke competenties aangeboden worden vanuit IT-opleidingen.  De resultaten van dit onderzoek worden verwacht april 2021. 

LinkedIn community ‘Tackle-IT’

Om IT-bedrijven en HR partners samen te brengen werd te LinkedIngroep ‘Tackle-IT’ opgericht.
Binnen deze groep worden HR-gerelateerde thema’s, tips, interessante artikels,.. gedeeld met de leden. Binnen de community is er ook ruimte om te netwerken en vragen te stellen. 

Transnationale acties en samenwerkingen

In dit ESF-project werken we samen met twee partners uit de EU. 

Bulgarije

De Universiteit van Sofia, vertegenwoordigd door het hoofd van het "Centre for Information Society Technologies" - Prof. Krasen Stefanov, neemt deel aan het project rond duaal leren in het kader van het project "Sociale innovaties voor digitale vaardigheden voor de veranderende arbeidsmarkt" aan de Universiteit van Sofia dat wordt gefinancierd door het OP Human Resources Development, dat medegefinancierd wordt door de Europese Unie via het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Op 18 en 19 december 2019 werden de eerste klassen van het programma "Big Data en Big Data Analytics" in Bulgarije gelanceerd, uitgevoerd in het kader van het nationale project "Social innovations for digital skills in the changing labor market “ (SIDU). De opening van het programma werd bijgewoond door het hoofd van het "Centre for Information Society Technologies" aan de Universiteit van Sofia - Prof. Krasen Stefanov, de uitvoerend directeur van Sutherland voor Bulgarije - Dimitar Galabov en Svetlozar Ivanov - directeur van Enterprise Business Services in Sutherland. De vertegenwoordigers van Sutherland benadrukten dat nieuwe vaardigheden niet alleen belangrijk zijn voor de individuele werknemers, maar ook voor de toekomstige ontwikkeling en het concurrentievermogen van het bedrijf. 
Sutherland is een digitaal transformatiebedrijf en het heroverweegt en herstelt processen voor het digitale tijdperk door de snelheid en het inzicht van het ontwerpdenken te combineren met de schaal en de nauwkeurigheid van de data-analyse. In Bulgarije heeft het bedrijf meer dan 2800 mensen in dienst en is het een van de toonaangevende bedrijven in de outsourcingssector van het land.

Sutherland

Finland

KAMK - University of Applied Sciences of de Kaajani Universiteit voor toegepaste wetenschappen - wenst met de deelname aan het project verschillende doestellingen te bereiken 

 • Modellen uitwerken om volwassenen op een eenvoudige manier toegang te geven tot opleidingen die relevant zijn voor het werkveld
 • Flexibele onderwijsmodellen uitwerken die helpen om competenties aan te leren voor groeiende en structureel veranderende industrietakken
 • D.m.v. co-creatie innovatieve cursussen uitwerken
 • Kennisuitwisseling rond de aanbieding van flexibele opleidingen op maat

KC Deepak, senior docent en projectleider en Taneli Rantaharju, docent en project coördinator, verwachten als resultaat van het project een reeks van bet-practices voor het uitwerken van opleidingen die flexibel genoeg zijn om te voldoen aan de vraag van de industrie. 

Een samenwerking tussen

Brug-IT
Syntra West
ESF
Vlaanderen is werk
Odisee