Verzekeringsmakelaar


Verantwoordelijke voor Distributie (VVD)
#040815
#Opleiding #Verzekeringen

Introductie

De éénjarige opleiding verzekeringtussenpersoon, stoomt je klaar om als (zelfstandig) verzekeringsmakelaar aan de slag te gaan.

Deze opleiding maakt je wegwijs in de diverse takken van de verzekeringswereld en bevat alle modules waarvoor je als "Verantwoordelijke voor Distributie (VVD)" je kennis dient te bewijzen.

Sedert 1 januari 2015 volstaat het echter niet om enkel de opleiding te volgen. Het FSMA heeft beslist dat er telkens erkende examens moeten afgelegd worden. Het volledige examensysteem is sedert januari 2020 hervormd. Er werden nieuwe leerdoelstellingen genoteerd en nieuwe examendoelstellingen opgemaakt.

Syntra West is erkend als officieel examencentrum.

Wij bieden een opleiding met heel wat theortische kennis aangevuld met praktische oefeningen, zodat je perfect voorbereid bent op het examen.

De examens worden opgenomen in het lessenrooster en kunnen in de organiserende campus afgelegd worden. Na 1 jaar kun je je dus al verzekeringsmakelaar noemen!

Deze opleiding wordt geprogrammeerd vanaf maandag 13 september 2021 à rato van 1 lesavond per week (maandagavond) in campus Kortrijk.

De examens zullen telkens plaatsvinden in campus Kortrijk op woensdagavond.

Omschrijving

De opleiding omvat alle voorbereidende lessen aangepast aan de leerdoelstellingen van het FSMA.

De kostprijs is 784 euro excl btw, digitaal cursusmateriaal en 1ste zittijd aan ieder examen is inbegrepen. Herexamens worden apart gefactureerd.

Na de theoretische lessen volgen de erkende examens die afgelegd moeten worden op de campus.

Hieronder kan je een overzicht terugvinden van de af te leggen examens:

Algemene module

 • Verzekeringsmarkt en regelgeving op het verzekeringscontract
 • Diverse wetgeving

Module niet-levensverzekering

 • Aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstand (takken 13 en 17)
 • Motorrijtuigenverzekeringen en verzekering hulpverlener (takken 1a, 3,10 en 18)
 • Zaakverzekering (takken 8,9,14,15 en 16)
 • Persoonsverzekeringen andere dan levensverzekeringen (takken 1a,1b en 2)

Module levensverzekeringen (takken 21,23 en 26)

 • Toepasselijke wetgeving en financiële bekwaamheid
 • Witwaswetgeving, verzekeringsmarkt, pensioenstelsel en gedragsregels

Module levensverzekeringen met beleggingscomponent (takken 21, 23 en 26)

In totaal moeten er dus 9 deelexamens worden afgelegd.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Personen die in de verzekeringssector willen stappen en een grondige opleiding nodig hebben
 • Personen die als bediende werken in een verzekeringskantoor

Toelatingsvoorwaarden

Het is bij wet omschreven dat alle tussenpersonen (makelaars, agenten en subagenten) en hun verantwoordelijken voor de distributie moeten houder te zijn van een HSO diploma (diploma A.S.O., T.S.O., K.S.O. of het diploma 7de kwalificatiejaar B.S.O.).

Bij inschrijving moet een kopie van het diploma hoger secundair onderwijs worden gevoegd. Zonder deze kopie zal de inschrijving niet worden verwerkt.

Programma

 • Module 1: Algemene basis module (32u) + examensessie(s)
  • De belgische verzekeringsmarkt
  • De toepasselijke wetgeving betreffende de verzekeringsovereenkomsten
  • De toepasselijke wetgeving betreffende de distributie van verzekeringsproducten
  • De toepasselijke wetgeving betreffende de consumentenbescherming
  • De toepasselijke wetgeving betreffende de gegevensbescherming
  • De toepasselijke wetgeving betreffende de witwaswetgeving
  • Basisprincipes betreffende de afhandeling van klachten
  • Basisprincipes betreffende informatievereisten en de gedragsregels
  • basisprincipes van bedrijfsethiek
  • Minimale financiële vakbekwaambeid
 • Module 2: Kennis niet - levenlevensverzekering (tak 1 t/m 18) (72u) + examensessie (s)
  • Aansprakelijkheidsverzekeringen en rechtsbijstandsverzekeringen
  • Zaakverzekeringen
  • Motorrijtuigenverzekeringen
  • Persoonsverzekeringen andere dan levensverzekeringen
 • Module 3: Kennis levensverzekering Algemeen (tak 21 t/m 26) (28u) + examensessie
  • Toepasselijke wetgeving inzake levensverzekeringsovereenkomsten, anti-witwaspraktijken en relevante belastingwetgeving en relevante sociale wetgeving
 • Module 4: Kennis levensverzekering met beleggingscomponent (tak 21 t/m 26) (8u) + examensessie
  • minimumkennis an verzekeringen met beleggingscomponent
  • ominimumkennis voor en nadelen van verschillende besleggingsopties verzekeringsnemers
  • ominimumkennis financiele risico's die gedragen worden door de verzekeringnemers
  • minimumkennis van polissen die risico's bij leven dekken en andere spaarproducten