Nieuwe indicatieve tabel "forfaitaire schadevergoedingen" 2020


Onmisbaar voor de berekening van lichamelijke schade!
#200585
#Opleiding #Verzekeringen

Introductie

De nieuwe indicatieve tabel is er! Bij het inschatten van de financiële vergoeding van lichamelijke schade is deze tabel onontbeerlijk!

Omschrijving

De indicatieve tabel is een lijst met forfaitaire schadevergoedingen die als leidraad kan gebruikt worden voor de raming van schade die niet op een andere manier kan geschat worden. Het gaat om schade waarvoor er geen bewijsstukken kunnen voorgelegd worden, zoals bijvoorbeeld morele schade.

Om de 4 jaar wordt de tabel opgesteld en herzien door het Nationaal verbond van magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk verbond van vrede- en politierechters.

In deze opleiding wordt de tabel en de veranderingen van de nieuwe tabel toegelicht aan de hand van praktijkgerichte voorbeelden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Iedereen die zich in een professionele context in contact komt met schadedossiers.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming: 3 punten FSMA

Opgelet: deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Docent aan het woord

Door de intensieve samenwerking met andere deskundigen, kunnen deelnemers rekenen op hedendaagse en boeiende lesonderwerpen.

Marcus

See you on