Nieuwe indicatieve tabel "forfaitaire schadevergoedingen" 2020


Alle wijzigingen op een rij...
#200585
#Opleiding #Verzekeringen
NIEUW

Introductie

In het voorjaar mogen we de nieuwe indicatieve tabel voor schadegevallen 2020 verwachten. Wees als eerste op de hoogte, en volg deze opleiding (1 sessie)!

Omschrijving

De indicatieve tabel is een lijst met forfaitaire schadevergoedingen die als leidraad kan gebruikt worden voor de raming van schade die niet op een andere manier kan geschat worden. Het gaat om schade waarvoor er geen bewijsstukken kunnen voorgelegd worden, zoals bijvoorbeeld morele schade.

Iedere 4 jaar wordt de tabel opgesteld en herzien door het Nationaal verbond van magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk verbond van vrede- en politierechters.

In deze opleiding worden de veranderingen van de nieuwe tabel toegelicht aan de hand van praktijkgerichte voorbeelden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Iedereen die zich in een professionele context in contact komt met schadedossiers.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming: 3 punten FSMA