Grondverzakkingen: hoe verzekeren?


De interpretatie toegelicht.
#220213
#Webinar on demand #Verzekeringen

Omschrijving

Sinds 2007 geldt door de wet op de natuurrampen een verplichte waarborg in de brandpolis eenvoudige risico’s.

Geruime tijd was er discussie omtrent de exacte invulling door de wetgever aan het begrip 'grondverzakking'. Noch de wettekst, noch de rechtspraak bood duidelijkheid. Integendeel, tal van gevelde vonnissen en arresten spraken elkaar tegen. Veelal werd het standpunt van de verzekeraars bijgetreden, terwijl de eigenaars van onroerend goed in de kou bleven staan.

Eind 2021 kwam de veelbelovende interpretatieve wet. Deze omschrijft het begrip natuurramp omstandiger. Ze verklaart ook de interpretatie van aardverschuiving of grondverzakking veroorzaakt door onder andere droogte.

Op heden rest alleen nog de vraag hoe lang deze invulling overeind blijft én of het de rechtszekerheid wel degelijk zal waarborgen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel (PCP en VVD)
 • experten verzekeringen
 • syndicus
 • beheerder van gebouwen
 • schadebeheerders verzekeringen

Voorkennis

Kennis van brandverzekeringen is vereist.

Bijkomende info

Geen tijd om live te kijken? Liever op efficiënte wijze opleidingen volgen?

De voordelen van onze webinars-on-demand:

 • Je wint tijd en bespaart kosten
 • Je (her)bekijkt en pauzeert wanneer je wil
 • Je blijft up-to-date dankzij actuele opleidingen gedoceerd door top praktijkexperten
 • Je wordt ontzorgd op vlak van permanente vorming voor diverse beroepsinstituten:
  • ITAA
  • BIV
  • FSMA
  • Nationale Raad voor Landmeters-experten

Het programma komt in aanmerking voor permanente vorming:

 • BIV: 1u
 • FSMA: 1u
webinar-on-demand-1-4_2022-213.jpg

Opgelet: deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Docent aan het woord

Ik probeer zoveel mogelijk aandacht te besteden aan bepaalde attitudes en zet dit om in de praktijk.

Linda

See you on