Wijzigingen goederen- en bewijsrecht. Wat moet ik als vastgoedprofessional weten?

#200492
#Webinar #Vastgoed

Omschrijving

Je hebt het waarschijnlijk al horen waaien maar het Burgerlijk wetboek wordt stuk per stuk in een nieuw jasje gestopt.

Dit gebeurt boekdeel per boekdeel. Eerder waren het bewijsrecht (boek 8), het familie- en relatievermogensrecht (boek 2) en het erfrecht (boek 4) aan de beurt. Nu is ook het goederenrecht (boek 3) gemoderniseerd.

Maar welke invloed hebben deze wijzigingen nu op jouw taken  als vastgoedprofessional?

Tijdens deze opleiding wordt er een blik geworpen op de relevante nieuwigheden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Vastgoedprofessionals

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming: 3u BIV

vastgoed-1-1_2020-492.jpg

Programma

  • Beperkt instrumentarium voor de juridsche structurering van vastgoedprojecten
  • Verhoging van de maximumduur van het opstalrecht tot 99 jaar, terwijl het opstalrecht in bepaalde uitzonderingssituaties zelfs eeuwigdurend kan zijn
  • Vermindering van de minimumduur van erfpacht tot 15 jaar en wijziging vergoedingsmechanisme
  • Flexibilisering van de duur van het vruchtgebruik ten voordele van rechtspersonen
  • Een (quasi) ongewijzigd regime van gedwonen appartemensmede-eigendom
  • De hernummering van de bepalingen van de gedwongen mede-eigendom van gebouwen en groepen van gebouwen (art. 577-3 tot 577-14 oud BW)