#140040
#Opleiding #Vastgoed

Tussenpersoon in de vastgoedsector: BTW aspecten NIEUW

Omschrijving

Als tussenpersoon in de vastgoedsector is het BTW-aspect van groot belang. Binnen het BTW-aspect zijn er echter vaak onduidelijkheden in het kader van de oprichting, de verbouwing, de verkoop of de verhuur van onroerend goed.

Deze opleiding spitst zich toe op de minder bekende aspecten binnen deze materie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Als professional in de B2B of B2C markt heb je te maken met bouw- en vastgoedrealisaties en de bijhorende BTW-aspecten.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Je krijgt een beter zicht op de bekende en minder bekende aspecten van BTW bij de verschillende vastgoedhandelingen

Programma

Volgende onderwerpen worden o.a. behandeld:

  • de BTW-regeling voor tussenpersonen bij verkoop of verhuur
  • de grens tussen verbouwen en nieuwbouw
  • gevolgen van de overwaardering van het vruchtgebruik
  • gevolgen van het bouwen als venootschap op de grond van de bedrijfsleider
  • het begrip gedane uitgaven voor zelf verricht werk in onroerende staat
  • time sharing en BTW
  • de verhuur van winkelruimte en de exploitatie van een winkelcentrum
  • investeren in vastgoed met het oog op de verhuur: aftrekbaarheid van de BTW
  • de controle van de normale waarde bij nieuwbouw