Huren en verhuren in de praktijk


Actualiteit omtrent huurdossiers
#080544
#Opleiding #Vastgoed

Omschrijving

De huurproblematiek is een gevoelig onderwerp. Gevoelig omdat het voor de eigenaar-spaarder of belegger gaat om de verdediging van zijn rechten en fundamentele belangen. Gevoelig voor de huurder die de woning moet kunnen teruggeven in de staat waarin hij de woning heeft verkregen.

De grens tussen de rechten van de eigenaar en de wensen van de huurder is immers moeilijk te trekken. Een limiet waarvan de grenzen tussen het wettelijke, het wettige en het menselijke door elkaar lopen.

Het afsluiten van een woninghuurovereenkomst kan tal van vragen oproepen: wat zijn de verschillende soorten huurcontracten? Welke elementen kunnen of moeten erin staan? Wat is de duur ervan? ...

Tijdens deze opleiding wil de docent zijn visie weergeven vanuit zijn ervaring op deze huurproblematiek. Eén van deze uitgangspunten is dat de vastgoedmakelaar zowel een klant huurder als verhuurder heeft, en voor beide partijen een voordeel kan betekenen.

Daarnaast wordt ook kort stilgestaan bij de problemen die 'huren' met zich kan meebrengen voor jou als makelaar.

Wellicht werd je ook al geconfronteerd met huurschade of wanbetaling. Als makelaar is het dan van belang zowel de rechten en plichten van de eigenaar als de huurder goed te kennen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Vastgoedmakelaars en medewerkers uit vastgoedkantoren.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming: 3u BIV.

vastgoed-1-1_2008-544.jpg

Programma

  • De 10 geboden van de (ver)huur
  • De Vlaamse wooncode en het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet
  • Het screenen van een kandidaat-huurder
  • De huurovereenkomst nader bekeken
  • Aandachtspunten tijdens de woninghuur
  • Einde van de huur
  • Discussies achteraf
  • Verhuur aan studenten in het Vlaams Gewest
  • Medehuur
  • Werken met een professionele vastgoedmakelaar

Opgelet: deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.