Erfdienstbaarheden


Gedogen of genieten?
#140151
#Webinar #Vastgoed

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Dankzij deze training krijg je een praktisch inzicht in:

 • de verschillende erfdienstbaarheden
 • hoe ze tot stand komen
 • hoe ze kunnen beëindigd worden

Omschrijving

Als vastgoedmakelaar kom je regelmatig in aanraking met erfdienstbaarheden. De meeste eigenaars stellen deze erfdienstbaarheden gelijk aan 'recht van overgang', waarbij zij ofwel de last moeten dragen of ervan kunnen genieten.

Toch zijn er velerlei soorten, die elk op hun specifieke manier tot stand komen. Het is daarom nuttig stil te staan bij hoe ze tot stand komen en bij de mogelijkheden die je klanten hebben om deze te beëindigen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • vastgoedmakelaars en hun medewerkers
 • syndici en hun medewerkers
 • iedereen die professioneel of privé in aanraking komt met erfdienstbaarheden

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor

 • 3u permanente vorming bij het BIV
 • 3u permanente vorming bij de Federale Raad van Landmeters-Experten

Methodologie

Wordt georganiseerd als interactieve webinar.

erfdienstbaar-2-4_2014-151.jpg

Programma

Wordt georganiseerd als interactieve webinar

 • Algemeen
  • Wat is erfdienstbaarheid?
  • Essentiële en niet-essentiële kenmerken
  • Soorten erfdienstbaarheden:
   • Voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden
   • Zichtbare en niet-zichtbare erfdienstbaarheden
   • Positieve en negatieve erfdienstbaarheden
   • Natuurlijke en wettelijke erfdienstbaarheden
   • Erfdienstbaarheden ontstaan door toedoen van de mens
 • Erfdienstbaarheden door de mens gevestigd
  • Ontstaanswijze door titel, verkrijging en bestemming door huisvader
  • Gebruik en omvang van erfdienstbaarheid
  • Rechten en plichten van heersend en dienend erf
  • Tenietgaan van erfdienstbaarheden
 • Wettelijke erfdienstbaarheden tot privaat nut
  • Erfdienstbaarheid van waterafloop, gebruik van bronnen en gebruik van waterloop
  • Andere wettelijke erfdienstbaarheden
Docent aan het woord

De opleiding dispatcher bieden we aan via afstandsleren en contactlessen.

Dirk

See you on