De omgevingsvergunning: gevolgen voor de vastgoedsector


Betekenis en gevolg
#160360
#Webinar #Vastgoed

Introductie

Met de invoering van de omgevingsvergunning is er een grondige hervorming van het vergunningenlandschap voor de ondernemers in Vlaanderen doorgevoerd. De vroegere stedenbouwkundige vergunning, de milieu-, verkavelings- en natuurvergunning en de socio-economische machtiging zijn geïntegreerd in de omgevingsvergunning.

Sinds 2018 is de procedure die nodig is om zo’n vergunning te krijgen ééngemaakt, ongeacht om wat voor type vergunning. De vraag of één vergunning nodig is en onder welke omstandigheden wél of geen vergunning nodig is, is echter -nog altijd- geregeld in de sectorale regelgeving.

Wat dit betekent voor de vastgoedsector ontdek je in dit webinar.

Omschrijving

Sinds 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning integraal in werking getreden. De milieu- en stedenbouwkundige vergunning werden dan overal vervangen door één vergunning, namelijk de omgevingsvergunning.

Waar je vroeger aanklopte bij de gemeente dien je nu je project in bij het digitaal loket waarna de bevoegde overheid je aanvraag zal beoordelen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Vastgoedmakelaars
 • Bouwpromotoren
 • Landmeters

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor

 • 3u permanente vorming bij het BIV
 • 3u permanente vorming bij de Federale Raad van Landmeters-Experten
omgevingsvergunningvastgoed-1-1_2016-360.jpg

Programma

 • Wat betekent de omgevingsvergunning concreet bij de realisatie van een (gemengd) project?
 • Wanneer is er sprake van een openbaar onderzoek en adviesronde?
 • Brengt de omgevingsvergunning een efficiëntere vergunningverlening met tijdwinst voor de betrokken partijen? Welke zijn de voor- en nadelen?
 • Welke procedures moeten worden gevolgd?
 • Wat is de nieuwe Omgevingsvergunningscommissie (POVC) en hoe bepalend is die?
 • Krijgen we meer zekerheid over de vergunbaarheid van een aanvraag voor die wordt ingediend?
 • Wat zijn de aandachtspunten bij de ontwikkeling van vastgoedprojecten?
 • Zijn er gevolgen voor de vastgoedprofessional?

Opgelet: deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

2016-360-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Tiene Castelein

Tiene Castelein is advocaat-vennoot bij Bonus Advocaten, een nichekantoor in Kortrijk, gespecialiseerd in alle aspecten van het vastgoed- en omgevingsrecht.

Tiene heeft een bijzondere interesse en expertise in het omgevingsrecht. Ze begeleidt particulieren en bedrijven bij hun aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning, inclusief het bepalen van de zonevreemde bouwmogelijkheden. Daarnaast is ze zeer vertrouwd met de verschillende bodemsaneringsproblematieken.

Inmiddels is Tiene sedert meer dan 10 jaar docent aan Syntra West.