#180561
#Opleiding #Toerisme
NIEUW

Sedan mei 1940 - Battlefield toerisme in de praktijk

Introductie

Deze lezing en excursie zal wellicht uitgesteld worden naar het najaar 2019 en wordt afgestemd op de nieuwe cyclus Reisleider Battlefield- & herdenkingstoerisme die van start gaat vanaf maart 2019. Vraag steeds vrijblijvend inlichtingen en meldt u zonder verplichting aan om op de hoogte gehouden te worden van de nieuwe data.

 

Reisleider Battlefield Toerisme - specialisaties, lezingen & studiereizen

Sedert de aanloop van de herdenkingsperiode van 100 jaar WO I organiseert Syntra West in samenwerking met partners regelmatig lezingen en excursies. Naast de gecertificeerde opleiding Reisleider Battlefield Toerisme en de cursus WO I worden reisleiders en gidsen bijgeschoold. Deze sessies staan ook open voor elke geïnteresseerde.

De lezingen en studiereizen kunnen ook meestal los van elkaar gevolgd worden.

Omschrijving

Historische inleiding Sedan mei 1940.

Op 15 mei 1940 om 07u30 in de morgen, na slechts vijf dagen van oorlog in het Westen, krijgt Winston Churchill, Eerste Minister van Groot-Brittanië een telefoon van zijn Franse collega, Mijnheer Paul Reynaud die duidelijk onder schok verkeert en die zegt: “We zijn verslagen – we hebben de slag verloren!”.

Churchill antwoordt ontstelt: “What? That fast – this can’t be true!”

Maar Reynaud kan enkel bevestigen: “De stelling bij Sedan is doorbroken – Duitse tanks stromen in massa’s binnen”.

Inderdaad, op de 15de, na een doorbraak bij Sedan, stormden Generaal Guderian’s tanks in de richting van het Kanaal. Dit “Sikkelsnit-maneuver” had als objectief de geallieerde legers uit te maneuvreren en volledig te omsingelen; 1,7 miljoen soldaten in België en Noord-Franrijk zijn bedreigd.

Na de oorlog werd dit maneuver door talrijke historici van verschillende naties in superlatieven beschreven als één van de meest briljante overwinningen uit de moderne krijgsgeschiedenis. De architect van de operatie was Generaal Erich von Manstein. De uitvoering ervan werd gerealiseerd door Generaal der Panzertruppen Heinz Guderian.

Tijdens de oorlog zelf werd het “wonder bij Sedan” voorgesteld als het resultaat van een nieuw ontwikkeld type oorlogsvoering met name de “Blitzkrieg”. Dit was vooral te wijten aan NAZI-oorlogspropaganda die bedoeld was om de westerse geallieerden te intimideren en om de “Führer” op te hemelen die blijkbaar de initiator van een dergelijk concept zou zijn geweest.

We zullen zien dat de “Blitzkrieg” als een gepland nieuw concept een legende of een mythe is en dat Hitler zeker niet de initiator was van iets dergelijks.

Het was in de eerste plaats niet een krachtmeting tussen twee met moderne wapens uitgeruste legers, maar veeleer een duel tussen twee verschillende opvattingen over maneuver-oorlogsvoering.

Tijdens deze historische inleiding zullen we analyseren in welke mate Duitsland klaar was voor een offensief in het Westen en hoe het Landleger (Das Heer) zich moest voorbereiden op een krachtmeting met de Westerse grootmachten Frankrijk en Groot-Brittanië.

We zullen van nabij ingaan op de planning van de operatie die berucht werd onder de naam Fall Gelb. Wat waren de onderliggende ideeën – de objectieven of te bereiken doelen – wat waren de risico’s. Welke lessen had men geleerd uit de Eerste Wereldoorlog?

We analyseren de situatie aan de kant van de geallieerden en voornamelijk in Frankrijk, dat bij een komend conflict naar alle waarschijnlijkheid opnieuw de schok zou moeten opvangen.

Er is speciale aandacht voor de voorbereiding en uitvoering van een Battlefield Excursie.

Deze sessie gaat door op donderdag 18 oktober 2018 van 19u tot 22u30 in Roeselare.

 

Excursie naar Sedan

Op zondag 21 oktober 2018 brengen we het thema in de praktijk. We vetrekken van op de parking van Syntra West campus Kortrijk om 6u45.

Programma van de battlefield-excursie:

via Bouillon volgen we de weg die de Duitse troepen gevolg hebben naar Sedan. Er wordt halt gehouden op diverse strategische of belangrijke plaatsen waar in het landschap één en ander kan geduid worden. Er zullen ook verwijzigingen zijn naar andere nog mogelijk te bezoeken sites in de buurt.

Praktisch:

Er worden minstens 2 haltes gehouden met een croissant 's morgens en een broodje 's avonds. 's Middags is er een verzorgde maaltijd in het Kasteel van Sedan. Dit is inbegrepen in de prijs.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Reisleiders, gidsen, reisleiders en gidsen in opleiding, zaakvoerders en medewerkers van Toerismebedrijven en -organisaties, zaakvoerders en medewerkers van autobus- en autocarondernemingen en touroperators, elke geïnteresseerde in geschiedenis en WO I in het bijzonder.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info

Alle opleidingen Toerisme kunnen steeds op maat (van uw organisatie of vereniging) ingericht worden en dit op locatie en op tijdstip naar wens.

Vraag vrijblijvend inlichtingen.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Het onstaan en de mythe van de 'Blitzkrieg' zullen geen geheim meer hebben voor je. Het offensief werd op een breed front gevoerd maar de hoofdaanval werd op Sedan uitgevoerd. De route van deze aanval wordt ook op locatie gevolgd tijdens de excursie.

Je ervaart de visie i.v.m. met het voorbereiden en uitvoeren van een Battlefield excursie door een zeer onderlegde militair professor met een ruime ervaring op het terrein.

Een buitenkans!

ltgen-heinz-guderian-1-1_2018-561.jpg

Programma

1 lezing op donderdag 18 oktober 2018 van 19 tot 22u30 te Roeselare.

1 excursie op zondag 21 oktober 2018, vertrek uit Kortrijk om 6u45.

plaats van afspraak: parking Syntra West Kortrijk.

Terug verwacht in Kortrijk omstreeks 20u45.

2 stops en verzorgde maaltijd in het kasteel van Sedan inbegrepen.

Zowel de lezing als de excursie kunnen afzonderlijk gevolgd worden!

Derden kunnen dus ook mee op de excursie. Gelieve expliciet door te geven bij inschrijving indien je kiest om het programma slechts gedeeltelijk te volgen.

Om praktische redenen graag bevestiging van deelname aan de excursie tegen uiterlijk 11/10/2018.

 

Je kan steeds terecht bij cursusbegeleider Sadia Bafdel voor nadere toelichting: sadia.bafdel@syntrawest.be - Tel 051 268 750.

Hubert De Vos, Generaal-Majoor (b.d.) en militair professor met ruime ervaring op het terrein. Hij bekleedde commando- en staffuncties op verschillende echelons, zowel bij de Belgische Landmacht, als voor de NATO. Onderrichter en militair professor aan de school voor pantsertroepen in Stockem en het Koninlijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) in Brussel.

Leidde zelf tientallen Battlefield-bezoeken.