#130945
#Opleiding #Toerisme

Kunst in oorlogstijd

Introductie

Naar aanleiding van de 100-jarige herdenking van WO I organiseert SYNTRA West ism het FBAA/BAAV een hele reeks specifieke vervolmakingen.

WO I was één van de grootste tragedies die de mensheid ooit overkwam. Ontdek hoe kunstenaars die oorlog en zoveel andere in de geschiedenis ervaren hebben!

Omschrijving

De Eerste Wereldoorlog, The Great War, was één van de grootste tragedies die de mensheid ooit overkwam. Ook kunstenaars maakten die oorlog en zoveel andere in de geschiedenis mee: als toeschouwer, soldaat, verslaggever, slachtoffer. Zij gaven op hun manier uitdrukking aan hun ervaringen, gevoelens, afkeer, in de loopgraven en slagvelden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Gidsen, reisleiders, zaakvoerders en medewerkers van Toerismebedrijven en -organisaties, zaakvoerders en medewerkers van autobus- en autocarondernemingen en touroperators.

Voorkennis

Geïnteresseerd zijn in Wereldoorlog I  is het belangrijkste en/of reisleider of gids zijn. Geen andere specifieke voorkennis vereist.

ALLE deelnemers krijgen een attest van les volgen.

wereldoorlog-groote-oorlog-oor-2-2_2013-945.jpg
wereldoorlog-groote-oorlog-oor-2-3_2013-945.jpg
wereldoorlog-groote-oorlog-oor-2-1_2013-945.jpg

Programma

In het eerste deel overlopen we de geschiedenis van het oorlogsgebeuren via schilderijen en beelden: we zien hoe de oorlog werd verbeeld, beoordeeld aan de hand van een aantal criteria

  • De kunstenaar die uitdrukking wil geven aan zijn sympathie voor de noodzaak van een militair ingrijpen (Wappers, Delacroix)
  • De kunstenaar die uitdrukking geeft aan zijn afgrijnzen, de wreedheid van het oorlogsgeweld (Goya, Picasso)
  • De kunstenaar en zijn eigen (meestal mislukt) optreden in de oorlog (Kirchner)
  • Bevelhebbers die een nauwkeurige uitbeelding willen van uniformen, bewapening (Carpaccio David)
  • De heroïek van generaals, politici in de oorlog (Copley)
  • De oorlog via symboliek (Rubens, Goya)
  • Het lot van het individu: slachtoffers, gewonden (Géricault, Kollwitz, Sargent)
  • Het in beeld brengen van de gevolgen voor het land, de streek, de ecologie (Nash, Jackson)

In het tweede deel behandelen we de frontschilders in de Westhoek. Hier ontstaan artistieke initiatieven wanneer het front stabiliseert. De oprichting van de 'Artistieke Afdeling' in het leger met standplaats te Nieuwpoort. Koningin Elisabeth zorgt voor de kunstenaars in De Panne. Tentoonstellingen worden georganiseerd met 'frontschilderijen'. De Belgische Standaard opent een kleine kunstgalerij, helpt de kunstenaars aan schildersbenodigdheden, het oprichten van de kunstkring 'Schilders aan de IJzer'. We behandelen de thema's: gewonden, desolate landschappen, rookpluimen, ontploffingen, schuilkelders, hospitalen, ... We bekijken ook het werk van enkele buitenlandse schilders/tekenaars (Paul Nash, Grosz, Otto Dix). Speciaal aandacht besteden we aan Alfred Bastien en het Panorama van de IJzer. In die periode zijn ook kunstenaars 'in ballingschap' getrokken naar het buitenland (De Smet, Permeke, ...).

In het derde deel bespreken we de naweeën van Wereldoorlog I en II. Hoe kunstenaars het trauma van de oorlog verwerkt hebben. Hoe zij de wereld willen duidelijk maken wat de gevolgen zijn van geweld, verminking, moord voor het menselijke lichaam én de menselijke geest. Dix, Fautrier, Kienholz, Beckmann, Kiefer, Dali, Picasso, Tuymans, ... Tussendoor besteden we ook aandacht aan poëzie, toneel, muziek, ...

Freddy Vandecappelle, kunsthistoricus, docent Reisleider en Gidsenopleiding bij SYNTRA West en freelance gastdocent bij talloze andere organisaties.