#150186
#Opleiding #Toerisme
NIEUW

Iconologie - PV voor reisleiders en gidsen

Introductie

Om de kunst in zijn historisch verband te zien is het noodzakelijk zich te verdiepen in achtergronden, m.a.w. in de symboliek, en een antwoord te vinden op de drie W's: Wie (personen), Wat (voorwerpen, dieren) en Waarom (de betekenis, het verband, de interpretatie). Meer dan vroeger worden reisleiders, -gidsen tijdens een stadswandeling, museum- of kerkbezoek bevraagd over "Wat zie ik eigenlijk?" en dat kan soms nogal gecompliceerd zijn.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor reisleiders en gidsen, medewerkers musea, toeristische diensten, reisorganisatoren en geïnteresseerden in geschiedenis en cultuur.

iconlogie-iconografie-kunst-be-1-1_2015-186.jpg
iconlogie-iconografie-kunst-be-1-2_2015-186.jpg

Programma

In twee namiddagen geven we de sleutels om de beeldspraak en verborgen betekenissen te leren ontcijferen aan de hand van een aantal thema's die vaak terugkeren op onze excursies:

  • Locale symboliek: beeldtaal die verbonden is met een gebouw/monument. Kerkhofsymboliek. Waarom draagt een ringvormige deurklopper een leeuwenkop? Een beeld op een gerechtsgebouw. En haan op een kerktoren, ...
  • Symbolen die historisch geïnterpreteerd moeten worden. Een geestelijke in de hel. Een voet op een wereldbol. Een varken met een nonnenkap. Een executie. Pestheiligen, ...
  • Streekgebonden personen. Bosheiligen, noodheiligen, stadsheilige, .....
  • Moraliserende, didactische symbolen. Hier besteden we aandacht aan de dierensymboliek, waarschuwingen voor misstappen, gevisualiseerde zegswijzen, voorstellingen van de duivel, ...
  • Persoonsgebonden symboliek. Details leiden ons naar de naam van de voorgestelde persoon
  • We besteden even aandacht aan de overeenkomst tussen, de invloed van de mythologie en de hagiografie. In de 15e, 16e en 17e eeuw zijn veel 'symbolische voorstellingen' terug te brengen naar de Grieks-Romeinse mythologie

Freddy Vandecappelle, kunsthistoricus, docent Reisleider en Gidsenopleiding bij SYNTRA West en freelance gastdocent bij talloze andere organisaties