#180029
#Opleiding #Toerisme

Gidsen in Roeselare 2018: 'Het vernieuwde Wielermuseum' (1 thema)

Introductie

In een unieke samenwerking organiseren Toerisme-Wielermuseum Roeselare en Syntra West een aantal specifieke modules voor bestaande en toekomstige gidsen die wensen actief te zijn in Roeselare.

Omschrijving

Toerisme Roeselare en Syntra West bundelen hun krachten en bieden voor de Roeselaarse gidsen (in spé) een 4-tal modules aan waarin je de kans krijgt om je bij te schaven of om een nieuw onderwerp aan te leren. Uiteraard met de bedoeling om hiermee in de toekomst aan de slag te gaan als gids in Roeselare.

Je kan het volledige traject volgen of opteren voor slechts 1 thema. Je volgt per thema wel alles: de theoretische sessie en de voorbeeld uitvoering, alsook zal je zelf een stukje dienen uit te voeren (minimum 15 minuten van de gidsbeurt).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Toegankelijk voor alle actieve (erkende) gidsen en reisleiders of gidsen en reisleiders in opleiding die (in de toekomst) wensen te gidsen in Roeselare.

Voor de Regiogidsen Leiestreek in de huidige opleiding zijn de lessen verweven in het programma van het lopende finaliteitsjaar.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent erkende gids of reisleider.

Bijkomende info

Interesse & inschrijvingen:

Wie geïnteresseerd is komt bij voorkeur naar het infomoment op maandag 22 januari 2018 om 18u30.

Daar wordt het programma gedetailleerd toegelicht. Uiteraard zijn alle betrokkenen ook aanwezig voor al uw mogelijke vragen.

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn op 22/01/2018, dan kan u vanaf 23/01 ook steeds terecht bij cursusbegeleider Sadia Bafdel van Syntra West.

sadia.bafdel@syntrawest.be - T. 051 268 750.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Je verwerft de theoretische & praktische kennis van deze courante gidsbeurt in Roeselare en kan die ook uitvoeren.

Programma

Vernieuwde wielermuseum

docent/gids: Dries De Zaeytijd

Dinsdag 17 april 2018: theoretische sessie over het vernieuwde 'Wielermuseum'.

Nog in te plannen:

referentie-uitvoering van een gidsbeurt in het vernieuwde 'Wielermuseum'. (wellicht 2de helft augustus 2018)

(gedeeltelijke) uitvoering door de kandidaat-gidsen in het Wielermuseum. (wellicht eind augustus/eerste week september 2018)

Aanvangsuren: telkens om 18.30 uur 's avonds en om 9 uur op zaterdagmorgen.

Locatie:

De theoretische sessies zullen doorgaan bij Syntra West, Oostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Roeselare.

Voor de uitvoeringen zullen de plaatsen van afspraak later bevestigd worden.

Andere thema's - je kan hiervoor apart inschrijven of voor de hele reeks inschrijven:

Street art wandelingen

docent/gids: Johan Vermeulen

Dinsdag 27 februari 2018: theoretische sessie over de 'Street Art' wandelingen.

Zaterdag 10 maart 2018: referentie-uitvoering van de 'Street Art' gidsbeurt.

Zaterdag 24 maart 2018: (gedeeltelijke) uitvoering 'Street Art' wandeling door de kandidaat-gidsen

 

Kasteel van Rumbeke

docent: Luc Glorieux /gids: Gilbert Coghe

Dinsdag 13 maart 2018: theoretische sessie over het 'Kasteel van Rumbeke'

Zaterdag 21 april 2018: referentie-uitvoering 'Kasteel van Rumbeke'

Zaterdag 5 mei 2018: (gedeeltelijke) uitvoering door de kandidaat-gidsen

Centrumwandeling

docent/gids: Belinda Eelbode

Dinsdag 6 maart 2018: theoretische sessie over de 'Centrumwandeling'.

Zaterdag 31 maart 2018: referentie-uitvoering van de 'Centrumwandeling'.

Nog te bevestigen: datum voor (gedeeltelijke) uitvoering van de centrumwandeling door de kandidaat-gidsen

de opleiding is modulair / per thema

Je kan dus kiezen om enkel een bepaald thema te volgen. Binnen dit thema volgt u de 3 fases: theorie/voorbeeld gidsbeurt/gedeeltelijke eigen uitvoering.

Inschrijven voor een enkel thema gebeurt via de aparte pagina per thema.