Engels voor de reisleider en gids


Verdieping in het vakjargon van gidsen in het Engels
#100224
#Opleiding #Toerisme

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Deze opleiding bestaat uit een lessenreeks van 120 u. Aan het einde van het traject zal je in staat zijn op een professionele manier als gids te fungeren in het Engels.

Omschrijving

In diverse erkende opleidingscentra in Vlaanderen wordt de opleiding tot gids/reisleider georganiseerd. Dit opleidingstraject werd uitgewerkt in samenwerking met Toerisme Vlaanderen, het departement Onderwijs en de Vlaamse Gemeenschapen andere toeristische organisaties en opleiidngscentra.

In deze basisopleidingen worden de - voor een gids noodzakelijke kennis en vaardigheden verworden waar het Nederlands (uiteraard) de voertaal is.
Maar een dialoog tussen culturen is pas echt mogelijk als je de taal van de ander beheerst.
Om dit te bereiken biedt Syntra West, met input van Toerisme Vlaanderen, deze gespecialiseerde taalopleiding aan. Ze voorziet een verdieping in het vakjargon van gidsen en reisleiders in het Engels. De focus ligt hierbij op correct en genuanceerd taalgebruik met nadruk op het spreken en zowel bruikbaar voor inkomend als uitgaand toerisme.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor gidsen/reisleiders (ook in opleiding) die ook hun beroep in het Engels wensen uit te oefenen.

Voorkennis

We gaan ervan uit dat de deelnemers minstens het niveau richtgraad twee hebben bereikt. Dit houdt in dat je je vlot kunnen behelpen in concrete situaties waarbij de verstaanbaarheid primeert.

Toelatingsvoorwaarden

Je behaalde reeds het getuigschrift van reisleider of gids of bent in opleiding (erkend traject).
Mits motivatie kunnen cursisten uit aanverwante beroepen zoals bv. medewerker toeristische dienst, musea, reisagent, logies, enz. worden toegelaten.

Bijkomende info

Deze opleiding kan steeds op maat (van uw organisatie of vereniging) ingericht worden en dit op locatie en op tijdstip naar wens. Vraag vrijblijvend inlichtingen.

Programma

Na het inschatten van het niveau van de individuele deelnemers en het nivelleren van de groep wordt er praktijkgericht opgeleid. Er is ruimte om in te gaan op vragen en suggesties van de groep, de actualiteit enz. Er wordt ook praktisch uitgevoerd en eens op locatie gewerkt.
Geregeld zijn er dus spreekoefeningen, ook op het terrein.
Je leert specifieke termininologie voor reisleiders en gidsen.
Naast lesmateriaal van de docent en occasionele kopiesen bijlagen ontvang je een speciaal ontwikkelde syllabus van Toerisme Vlaanderen.
Dit is een belangrijk naslagwerk dat je bij de voorbereiding van toekomstige opdrachten als reisleider of gids kunt blijven gebruiken. Volgende thema's komen in die syllabus aan bod:

 • English is tough stuff
 • Belgium and Flandres
 • History of Flandres and Belgium
 • Flanders fits you
 • Towns and cities
 • Civil architecture
 • Religious architecture
 • Highlights of Flemish art throughout the ages
 • Iconography
 • Cultural spectrum
 • Geography and nature
 • Belgian economy
 • Guiding and tourleading on a daily basis