#111184
#Opleiding #Taal

Frans in de verzekeringssector


Met speciale aandacht voor de specifieke terminologie

Omschrijving

Het is een dagdagelijkse moeilijkheid om vlot en goed in het Frans te communiceren. Om uw diensten te optimaliseren is het opportuun dat uw medewerkers op een vlotte manier met hun Franstalige klanten kunnen omgaan. De doelstelling van deze opleiding is om de Franstalige klanten beter en vlotter te woord te kunnen staan. De terminologie eigen aan de bank- en verzekeringssector vormt uiteraard een belangrijk onderdeel van deze opleiding.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich specifiek naar bedienden uit de bank- en verzekeringssector.

Voorkennis

Voor deze opleiding is een degelijke basiskennis van het Frans vereist (niveau B1 cf. Europees referentiekader).

Kan ik mijn huidig taalniveau door een taalcoach laten evalueren?

Ja, dat kunt u. Onze taalcoaches nemen graag even de tijd voor een gezellige en ongedwongen babbel, GEEN TEST! U kunt daarvoor langskomen op één van de GRATIS SCREENINGS die SBM op een aantal campussen organiseert.

Voor meer info en inschrijving, klik hier!

Lukt het u niet u daarvoor vrij te maken of te verplaatsen? Geen probleem, neem contact met ons op en we regelen een GRATIS ONLINE SCREENING voor u.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding bent u in staat uw klanten te woord te staan in het Frans en de specifieke vakterminologie toe te passen. U beheerst de courante formules.

Programma

 • specifieke vakterminologie
 • functionele grammatica
 • kennismaking met het vakjargon via specifieke en actuele teksten
 • mondelinge communicatie (zowel telefonisch als face-to-face)
  • inlichtingen verschaffen
  • polis bespreken
  • schaderegelingen
  • ...
 • schriftelijke correspondentie (brieven, e-mails, faxen)

Cursisten mogen ook zelf zaken aanbrengen in de opleiding.

Zaken waar zij tegenaan lopen bij het uitoefenen van hun job in de bank- en verzekeringssector.

We denken hierbij specifiek aan het spreken en/of schrijven in het Frans.

De docent zal hier op inspelen om zo praktijkgericht te werken.

Authentieke documenten mogen ook aangeleverd worden.

Met deze zaken gaat de docent dan ook concreet aan de slag in de sessies.

Peter van Elk is een gedreven, begeesterde en inspirerende taaltrainer Frans-Spaans. Hij studeerde Romaanse filologie aan de KUL en heeft al meer dan 25 jaar ervaring in het coachen van medewerkers uit bedrijven actief in de meest uiteenlopende sectoren.

Maatwerk leveren, drempels en spreekangst wegnemen om te communiceren in de vreemde taal op een ontspannen manier in een open, ongedwongen sfeer en met een vleugje humor, een open blik hebben om in te spelen op persoonlijke en professionele noden, het zijn slechts enkele van de troeven die hij uitspeelt om snel tastbare resultaten te boeken.

Referenties: Forum Jobs, Latexco, Trustteam, Condor Safety, Planofurn, Jolipa, BDMO, Club Brugge, KV Oostende, Connect Group, Leiedal, Label Products