Psychologie - Basis


Krijg inzicht in de menselijke psyche
#060444
#Opleiding #Sport en gezondheid

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Het besef verwerven van de relativiteit van theoretische kaders om naar de menselijke psyche te kijken.
 • Het zich eigen maken van verschillende psychologische denkkaders.
 • Het ontwikkelen van begrip voor de verscheidenheid aan menselijk gedrag.

Omschrijving

Het Basisjaar 'De Mens' fungeert als broodnodige theoretische achtergrond binnen het traject van Gezondheidscoach.

Het basisjaar 'De Mens' bestaat uit 160 uren verdeeld in vier modules die ook afzonderlijk kunnen worden gevolgd:

Alle modules bestaan uit de klassieke westerse theorieën maar er zal regelmatig al 'met een knipoogje' verwezen worden naar de oosterse filosofieën. Onze docenten hebben dan ook naast hun klassieke westerse opleiding allen een grote interesse en ervaring in de oosterse denkwijze.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 Voor diegenen die geen theoretische achtergrond hebben mbt tot het vak psychologie.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist om deel te kunnen nemen aan dit onderdeel van het Basisjaar 'De Mens'.

Programma

Module 'psychologie': 40 uren

Het domein van de psychologie kunnen plaatsen binnen de wetenschap in het algemeen.

 • De cursisten leren begrijpen dat elke theoretische stroming een ander accent legt op wat de structuur van onze persoonlijkheid inhoud.
 • Het verschil kennen tussen een psycholoog, psychiater en psychotherapeut en van daaruit gerichter kunnen doorverwijzen indien nodig in de latere beroepspraktijk.
 • Inzicht verwerven in het feit dat een theorie in een maatschappelijke context en tijdsgeest geplaatst dient te worden.

Inzicht krijgen in de basisprincipes van de psychoanalyse.

 • De cursisten verwerven inzicht in het feit dat ieder van ons verdedigingsmechanismen heeft en hoe deze ontstaan. De student ontwikkelt aldus een meer begripvolle houding, begrip voor de beleving achter het gedrag van een persoon.
 • Begrijpen hoe en waarom deze therapievorm zijn specifieke verloop heeft en van daaruit gerichter kunnen doorverwijzen/samenwerken.
 • Inzicht verwerven in het feit dat een theorie in een maatschappelijke context en tijdsgeest geplaatst dient te worden en verwerven inzicht in de basisprincipes van Adlers theorie.
 • De cursisten leren inzien hoe deze psychoanalytische principes worden vertaald binnen de psychosociale hulpverlening. De student kan het begrip overdracht toepassen in de dagdagelijkse realiteit
 • De cursisten verwerven inzicht in het feit dat een theorie in een maatschappelijke context en tijdsgeest geplaatst dient te worden.

Inzicht hebben in de basisprincipes van de leerpsychologie.

 • De cursist heeft kennis van de verschillende leerprocessen en zal in staat zijn om situaties vanuit het dagelijks leven te analyseren aan de hand van de verschillende leerprocessen. De cursist zal zelf voorbeelden kunnen geven van de verschillende leerprocessen.
 • Begrijpen hoe en waarom deze therapievorm zijn specifieke verloop heeft en van daaruit gerichter kunnen doorverwijzen/samenwerken.
 • Inzien hoe deze leerpsychologische principes worden vertaald binnen de psychosociale hulpverlening.
 • De cursisten kunnen de cognitieve therapie toepassen in concrete dagdagelijkse situaties.

Een ervaringsgerichte kennismaking met autogene training.

 • Inzicht hebben in het feit dat een theorie in een maatschappelijke context en tijdsgeest geplaatst dient te worden.
 • Inzicht hebben in de basisprincipes van de humanistische psychologie.
 • De hiërarchische volgorde kennen van de behoeften volgens Maslow. De cursisten hebben het inzicht dat bepaalde noden en behoeften eerst voldaan moeten zijn vooraleer er aandacht kan gaan naar een andere behoefte.
 • De cursisten leren inzien hoe deze systeemtheoretische inzichten worden vertaald binnen de psychosociale hulpverlening.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 30/01/2023 18:30 22:00
maandag 06/02/2023 18:30 22:00
maandag 13/02/2023 18:30 22:00
maandag 27/02/2023 18:30 22:00
maandag 06/03/2023 18:30 22:00
maandag 13/03/2023 18:30 22:00
maandag 20/03/2023 18:30 22:00
maandag 27/03/2023 18:30 22:00
maandag 17/04/2023 18:30 22:00
maandag 24/04/2023 18:30 22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • Sofie@syntrawest.be
Docent aan het woord

Door de samenvloeiing van theorie en praktijk kunnen deelnemers gerichter alle vakkennis verwerven om houten draagconstructies op te trekken.

Ronny

See you on