Omgaan met rouw en verlies bij senioren


Rouw: veel meer dan overlijden
#190239
#Opleiding #Sport en gezondheid

Omschrijving

In deze les kom je te weten wat rouw is en wat het met je doet. Daarnaast kom je te weten dat een senior -vaak meer dan een volwassene- niet alleen rouwt om het heengaan van een dierbare maar ook geconfronteerd wordt met levende verliezen: afscheid nemen van een goed functionerend lichaam,  zelfstandigheid, bepaalde dromen, … en steeds meer geconfronteerd wordt met een enger toekomstperspectief. Hoe ga je als hulpverlener om met deze waaier van verliessituaties en hoe kun je de senior zo goed mogelijk ondersteunen?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Hulpverleners of andere personen die met senioren (60+) werken (vb. RVT, LDC, vereniging, ...).

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

rouwverlies-2-4_2019-239.jpg

Programma

 • Wat is rouw en wat doet het met de senior? En wat bij multipelverlies? Enkele concrete werkmiddelen om dit in kaart te brengen
 • Verschil tussen levend verlies en verlies bij overlijden: aandachtspunten
 • Hinderpalen bij de senior om te rouwen
 • Hoe rouwen we nu precies? (rouwmodellen)
 • Wat je beter niet zegt. Enkele taboe’s
 • Slecht nieuws gesprek voeren:
  • aandacht voor de senior
  • aandacht voor de familie
  • aandacht voor de bewoners
 • Concrete werkvormen
Docent aan het woord

Door de intensieve samenwerking met andere deskundigen, kunnen deelnemers rekenen op hedendaagse en boeiende lesonderwerpen.

Marcus

See you on