#150117
#Opleiding #Sport en gezondheid

EHBO Hulpverlener voor sportverzorgers - bijscholing

Reanimeren met AED-toestellen

Introductie

Als Sportverzorger of Wielerverzorger dient u te beschikken over een geldig brevet 'Hulpverlener' voor het behalen van uw getuigschrift.

Omschrijving

De EHBO/Hulpverlener opleiding maakt deel uit van de basisopleiding tot Sportverzorger of Wielerverzorger.

De vorming zelf (inbegrepen in de basisopleiding Sportverzorger) en de jaarlijkse bijscholing zorgen er voor dat de hulpverlener de kennis en vaardigheden verwerft en behoud om de levensbedreigende medische toestand van personen te herkennen en daarbij de principes van eerste hulp toe te passen. In afwachting van de komst van de gespecialiseerde diensten kunnen zij het slachtoffer helpen en begeleiden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Opdat het brevet 'EHBO Hulpverlener' zou geldig blijven dient de Sportverzorger jaarlijks een bijscholing te volgen.

De bijscholing richt zich specifiek tot sportverzorgers en wielerverzorgers die jaarlijks 4 uur bijscholing dienen te volgen. Er worden maximaal 15 deelnemers toegelaten.

Voorkennis

EHBO Hulpverlener.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

De bijscholing voor hulpverleners omvat 4 lesuren en is gericht op het behoud van de basiskennis en -vaardigheden en het bijbrengen van nieuwe of geëvolueerde eerste hulppraktijken of -kennis.

Dit najaar komt het reanimeren met AED-toestellen aan bod aangevuld met het oefenen met een simulant.

2015-117-1-AfbeeldingInDeKijker.jpg

Programma

Het programma van de bijscholing is gericht op het behoud van de basiskennis en -vaardigheden en het bijbrengen van nieuwe of geëvolueerde eerste hulppraktijken of -kennis.

Dit najaar staat het reanimeren met AED-toestellen als onderwerp aangevuld met het oefenen met een simulant.

Deze simulant zorgt er voor dat de cursist de geleerde technieken leren toepassen in een levensechte situatie (via acteren/grimeren).

Via het oefenen met deze simulant leert u uw kennis op een realistische manier in de praktijk om te zetten.

De bijscholing wordt gegeven door Thierry Vandekerckhove, Master in Lichamelijke Opvoeding - Full instructor AED -Trainer A Zwemmen/Voetbal.

Tevens is Thierry docent aan de Vlaamse Trainerschool en sinds lange tijd docent bij Syntra West (oa; EHBO, Anatomie, Didactiek, Trainingsmethodiek,...) en is hij gespecialiseerd in deze materie met affiniteit voor het beroep van Sportverzorger.