#100202 #Secretariaat en organisatie

Medisch secretaris/secretaresse (voltijdse dagopleiding)

Omschrijving

Na deze opleiding kan je op een medisch secretariaat terecht in medische centra, dokterspraktijken, ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Je bent in staat om de taken van een medisch secretaresse (m/v) uit te voeren:

 • Patiënten ontvangen, ze informeren over het verloop van het onderzoek, de behandeling en ze oriënteren
 • Het medisch dossier van de patiënt samenstellen en bijwerken bij elk bezoek of bij elke verandering van de situatie
 • De planning van de organisatie en de agenda van de arts bijhouden
 • Verslagen van operaties of medische handelingen invoeren, de lay-out verzorgen en ze doorsturen naar patiënten, artsen,...
 • De patiënt adviseren bij de administratieve stappen (samenstelling van dossiers, invullen van formulieren,...)
 • De facturatie en de inning van de medische handelingen realiseren en er aangifte van doen bij de sociale zekerheidsinstellingen, ziekenfondsen,...
 • Briefwisseling registreren, sorteren, frankeren
 • Het beheer en bijhouden van documentatie
 • Verrichtingen uitvoeren voor het boekhoudkundig en budgetbeheer van de organisatie
 • De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen, bestellingen plaatsen

Voorkennis

Nederlands

Mondelinge en schriftelijke test indien de moedertaal van de cursist niet het Nederlands is. Deze adviserende test wordt afgenomen voor aanvang van de lessen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich naar jonge mensen, die na het secundair onderwijs dit beroep willen aanleren. Ook gemotiveerde personen die zich wensen om te scholen kunnen deze studierichting aanvatten.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Je bent in staat om de taken van een medisch secrtaresse (m/v) uit te voeren:

 • Patiënten ontvangen, ze informeren over het verloop van het onderzoek, de behandeling en ze oriënteren.
 • Het medisch dossier van de patiënt samenstellen en bijwerken bij elk bezoek of bij elke verandering van de situatie.
 • De planning van de organisatie en de agenda van de arts bijhouden.
 • Verslagen van operaties of medische handelingen invoeren, de lay-out verzorgen en ze doorsturen naar patiënten, artsen,...
 • De patiënt adviseren bij de administratieve stappen (samenstelling dossier, invullen van formulieren,...)
 • De facturatie en de inning van de medische handelingen realiseren en er aangifte van doen bij de sociale zekerheidsinstellingen, ziekenfondsen,...
 • Briefwisseling registreren, sorteren, frankeren.
 • Het beheer en bijhouden van documentatie.
 • Verrichtingen uitvoeren voor het boekhoudkundig en budgetbeheer van de organisatie.
 • De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen, bestellingen plaatsen.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent minimum 18 jaar.

Programma

1e semester

 • Inleiding + organisatie van het medisch secretariaat (44u)
 • Medische terminologie + instrumentarium (32u)
 • Anatomie, fysiologie, pathologie, hygiëne (32u)
 • Toegepaste sociale vaardigheden (16u)
 • Deontologie (8u)
 • Zakelijk Nederlands (32u)
 • Zakelijk Frans (32u)
 • Informatica (afstandsleren)

2e semester

 • Anatomie, fysiologie, pathologie (32u)
 • Zakelijk Nederlands (8u)
 • Zakelijk Frans (28u)
 • Zakelijk Engels (16u)
 • RIZIV-reglementering, gezondheidszorg en medische registratie (32u)
 • EHBO (20u)
 • Eindwerkbegeleiding (6u)
 • Eindproef

Werkplekleren (280u)

Ondernemersskills (132u)

 • Commercieel beleid
 • Boekhouden
 • Financieel beleid
 • Recht en wetgeving
 • Eindproef

Lesdata

Begindatum Lesdata
01/10/02018 Bekijk lesdata

Locatie

 • Syntra West Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • info@syntrawest.be

Lesdata

Begindatum Lesdata
08/10/02018 Bekijk lesdata

Locatie

 • Syntra West Brugge
 • Spoorwegstraat 14
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • info@syntrawest.be

In deze opleiding geven verschillende docenten les die dagdagelijks in de praktijk staan. Op deze manier wordt de nodige beroepskennis aangereikt.