Medical Management Assistant


De administratieve spil van dokterspraktijken, ziekenhuizen, mutualiteiten, gezondheidscentra en medische laboratoria!
#110810
#Opleiding #Secretariaat en organisatie
NIEUW

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Je bent in staat om de taken van een Medical Management Assistant uit te voeren:

 • Patiënten ontvangen, ze informeren over het verloop van het onderzoek, de behandeling en ze oriënteren
 • Het medisch dossier van de patiënt samenstellen en bijwerken bij elk bezoek of bij elke verandering van de situatie
 • De planning van de organisatie en de agenda van de arts bijhouden
 • Verslagen van operaties of medische handelingen invoeren, de lay-out verzorgen en ze doorsturen naar patiënten, artsen, ...
 • De patiënt adviseren bij de administratieve stappen (samenstelling dossier, invullen van formulieren, ...)
 • De facturatie en de inning van de medische handelingen realiseren en er aangifte van doen bij de sociale zekerheidsinstellingen, ziekenfondsen, ...
 • Briefwisseling registreren, sorteren, frankeren. Het beheer en bijhouden van documentatie
 • Verrichtingen uitvoeren voor het boekhoudkundig en budgetbeheer van de organisatie
 • De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen, bestellingen plaatsen

Introductie

Deze modulaire opleiding duurt 2 cursusjaren met telkens 2 lesmomenten per week.

Deze opleiding kan zowel in campus Brugge als in Kortrijk gevolgd worden, in verschillende formules:

Campus Brugge start 21 september 2022

 • Woensdagavond van 18:30 tot 22:00
 • Zaterdagvoormiddag van 08:30 tot 12:00

Campus Kortrijk start 20 september 2022

 • Dinsdagavond van 18:30 tot 22:00
 • Zaterdagvoormiddag van 08:30 tot 12:00

Campus Kortrijk start 23 september 2022

 • Vrijdagvoormiddag van 08:30 tot 12:00
 • Vrijdagnamiddag van 13:00 tot 16:30

Omschrijving

In het medisch secretariaat ben je de administratieve spil van dokterspraktijken, ziekenhuizen, mutualiteiten, gezondheidscentra of een medisch laboratorium. Je speelt ook op sociaal vlak een belangrijke rol: patiënten onthalen, vertegenwoordigers ontvangen, enz.

In deze opleiding krijg je een sterke secretariaatsopleiding, krijg je inzicht in het beroep en leer je de beroepsgebonden medische terminologie kennen. Zeker ook de broodnodige sociale vaardigheden en wetgeving komen aan bod. Daarnaast is er ook voldoende aandacht voor de talenkennis, toegepast op het medisch secretariaat.

Stage is heel belangrijk in deze opleiding. Zo ondervind je ook in de praktijk wat in de lessen werd gezien.

 

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich zowel naar mensen die een extra opleiding wensen te volgen na hun secundair onderwijs als degene die zich wensen om te scholen. Kortom, voor iedereen die een job ambieert in de medische sector.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je hebt een HSO-diploma (ASO, TSO of BSO + 7de jaar)
 • Indien niet voldaan is aan de voorwaarde diploma hoger secundair onderwijs kan de cursist een gemotiveerde aanvraag indienen, waaruit blijkt dat men het instapniveau reeds op een andere manier heeft bereikt.

Bijkomende info

Vrijstellingen

Voor sommige modules kan je een vrijstelling aanvragen.

Vrijstellingen worden via officiële documenten bij de start of gedurende de opleiding aangevraagd. Dit kan tot de 4de lesweek van de module. De aanvraag dient onderbouwd te zijn met de nodige documenten (diploma, ECTS-fiches en creditbewijzen, leerinhouden, ...).

Een diploma bachelor of master, niet ouder dan 5 jaar, waarin de verschillende aspecten uit de opleiding Office Assistant aan bod kwamen zorgt ervoor dat men meteen kan instappen in de modules Medical Management Assistant.

secretariaat-ziekenhuis-zieken-1-1_2011-810.jpg
secretariaat-ziekenhuis-zieken-1-2_2011-810.jpg

Programma

De opleiding bestaat uit 2 deeltrajecten:

Office Assistant – 1ste jaar

 • Digital skills voor de Office Assistant: Word, Powerpoint, Excel en Outlook – 52u
 • Mondelingen en schriftelijke zakelijke communicatie – 32u
 • Basis zakelijk Frans – 40u
 • Basis zakelijk Engels – 40u
 • Doelgericht, efficiënt en flexibel werken als Office Assistant – 28u
 • Digitale trends en futureproof werken in de kantooromgeving – 20u

Medical Management Assistant – 2de jaar

 • Anatomie, fysiologie, pathologie en hygiëne E-leren – 54u
 • Organisatie van het medisch secretariaat en deontologie – 44u
 • Medische terminologie en instrumentarium – 32u
 • Riziv- reglementering,  gezondheidszorg en medische registratie – 32u
 • Digitale trends en ontwikkeling in de zorgsector – 20u
 • Frans en Engels voor het medisch secretariaat – 20u
 • Eindwerkbegeleiding Medical management assistant- 8u
 • Werkplekleren: 160u
 • Eindproef

Lesdata

Datum Startuur Einduur
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • Sofie@syntrawest.be

Getuigschrift

Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt het getuigschrift Office Assistant en het getuigschrift Medical Management Assistant, erkend door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

Cursusmateriaal

De syllabi worden digitaal ter beschikking gesteld op het online cursistenplatform. Je kunt deze uitprinten of je brengt een laptop mee naar de theorieles.