Efficiënter werken op basis van Agile en Scrum

#200511
#Webinar #Secretariaat en organisatie

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Je ontdekt de theorie én de praktische toepassingen van Agile en Scrum.Je leert Agile te werken met resultaat.

Introductie

We kunnen Agile het beste zien als een filosofie en niet als een vaste methode. Binnen Agile werken zijn er wel verschillende methodieken die je toe kunt passen. De bekendste hiervan is Scrum. Met behulp van deze methode wordt samen met de klant gewerkt in zogeheten sprints (iteraties). Deze sprints, vaak van 2 tot 4 weken, kun je het beste zien als tussenstappen (deelproducten) om tot een eindproduct te komen. Na elke sprint is er een moment van overleg met de klant en wordt de feedback door het Scrumteam verwerkt. Het fijne aan deze methode is dat je geleidelijk naar een eindproduct toewerkt en heel snel in kunt spelen op veranderingen of nieuwe ideeën die tijdens het proces naar voren komen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot medewerkers die frequent verbonden zijn aan een rol hen toebedeeld in projecten of die leiding nemen in projectbeheer.

Programma

 1. Introductie tot Scrum
 • Het Agile manifest
 • Ontdek de basis van Scrum
  • De definitie en het proces
  • De sprint
  • De betekenis van “Done”
  • De 5 Scrum waarden
  • De toepasbaarheid van Scrum
 1. Scrum rollen
 • Overzicht van de Scrum Rollen
 • Scrum Master
 • Product Owner
 • Het Team
 1. Vijf soorten Scrum meetings
 • Sprint Planning
 • Dagelijkse Scrum
 • Sprint Review
 • Sprint Retrospective
 • Release Planning
 1. Creatie Scrum Artefacten
 2. Product Backlog
 • Definitie
 • Inhoud
 • Beheer en verfijning
 • Verantwoordelijkheid en samenwerking
 • Wanneer is een item klaar
 • Inschatting

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 27/10/2022 18:30 21:30
donderdag 10/11/2022 18:30 21:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078/353 653
 • Sofie@syntrawest.be