Coach levenslang leren

#200008
#Opleiding #Secretariaat en organisatie

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Wie de opleiding met succes beëindigt, ontvangt een getuigschrift 'coach levenslang leren', erkend door de Vlaamse overheid.

Introductie

In deze opleiding krijg je alle handvaten mee om individuen te begeleiden in hun toekomstige loopbaan en bedrijven klaar te stomen om hun beleid en cultuur futureproof te maken op het vlak van levenslang leren!

Omschrijving

Levenslang leren is geen mythe, maar een keiharde noodzaak. Nu is het reeds duidelijk dat sommige jobs verdwijnen, er nieuwe jobs bijkomen en de inhoud van de meeste jobs veranderen. Niet alleen de digitalisering zorgt voor deze wijzigingen. Ook andere trends wakkeren dit aan zoals bijvoorbeeld de individualisering en hogere verwachtingen van individuen. Een loopbaan zal veel gevarieerder en flexibeler zijn dan voorheen. Iedereen zal steeds opnieuw moeten bijleren en nieuwe competenties verwerven om zich tijdig te kunnen aanpassen aan de veranderende werkomgeving en maatschappij.

Als coach levenslang leren zal je dan ook je handen vol hebben om mensen hierin te begeleiden. Vertrekkend vanuit jouw coachende vaardigheden en met voldoende bagage in de leermethodieken en -strategieën en het opleidingslandschap, zul je de sparring partner worden van elke werknemer.

De opleiding duurt 1 jaar. Er zijn 1 à 2 lesmomenten per week voorzien op donderdagavond en geregeld op dinsdagavond.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

HRM verantwoordelijken, L&D specialisten, loopbaancoaches, medewerkers van Leerwinkels, trajectbegeleiders van CVO’s, hogescholen, ...

Toelatingsvoorwaarden

De deelnemers zijn professioneel gelinkt aan leerloopbaanbegeleiding in die zin dat ze al als HRM medewerker of verantwoordelijke aan het werk zijn, professioneel met L&D bezig zijn, loopbaancoaching doen, werken in een Leerwinkel, cursisten / studenten begeleiden bij een CVO, centrum basiseducatie of Hogeschool.

Mocht er geen sprake zijn van aantoonbare ervaring dan kan de deelnemer een gemotiveerd schrijven sturen waarin wordt aangegeven waarom hij/zij de opleiding wil volgen.

coach-1-1_2020-8.jpg

Programma

 • Coaching - 72u
  • Ikzelf als coach - 12u
  • Basiscommunicatie en leerstijlen - 8u
  • Coaching vaardigheden - 32u
  • Learning by doing - 8u
  • E-coaching - 8u
  • Begeleiding verwerken e-inhoud - 4u
 • Leermethodieken en strategieën - 12u
 • Opleidingslandschap in Vlaanderen - 8u
 • Lerende organisatie - 8u
 • Zelfstandig ondernemerschap - 12u
 • Talentmanagement - 32u
 • Eindproef - 1u

Getuigschrift

Wie de opleiding met succes beëindigt, ontvangt een getuigschrift 'coach levenslang leren', erkend door de Vlaamse overheid.