#080357
#Opleiding #Secretariaat en organisatie

Bedrijfskunde voor ingenieurs en technici

Omschrijving

Wenst u als ingenieur of technicus een managementrol op te nemen of uw strategische rol in het bedrijf te vergroten? Dan is een generalistische kennis van management een primaire vereiste. Het volstaat niet om deskundig te zijn in uw vakdiscipline. Om goed te kunnen functioneren en volwaardig te participeren in de besluitvorming in uw onderneming is een bredere kijk op het management en op de context van de onderneming noodzakelijk.

De technologische en maatschappelijke evoluties leiden tot een spanningsveld tussen uw verworven kennis en wat in uw organisatie van u verwacht wordt. Zeker in meer coördinerende en beleidsgerichte functies is de beheersing van de verschillende managementinstrumenten een noodzaak.

De opleiding 'Bedrijfskunde voor ingenieurs en technici' biedt u de kans om u binnen een kort tijdsbestek te verdiepen in de voornaamste deelgebieden van het hedendaagse bedrijfsmanagement.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Het programma richt zich bij voorkeur, maar niet uitsluitend, tot ingenieurs en technisch geschoolde leidinggevenden die hun verantwoordelijkheden en ervaringen willen kaderen binnen het bredere bedrijfsmanagement: kaderleden, lijnmanagers, productieleiders, projectleiders, andere (technisch) leiddinggevenden en kmo-bedrijfsleiders.

Methodologie

Elk onderwerp wordt behandeld door een specialist ter zake. Naast een theoretische onderbouw vormt praktijkgerichtheid de rode draad doorheen het ganse programma. Dat wordt gerealiseerd door de concrete toepassingen, praktijkvoorbeelden, gevalstudies, actieve ervaringsuitwisseling onder de deelnemers en door het deskundige team van docenten die zich kunnen beroepen op een ruime praktijkervaring binnen hun domein.

2008-357-1-AfbeeldingInDeKijker.jpg

Programma

1. Algemeen beleid en ondernemingsstrategie (2 sessies)

Strategisch denken is geen op zichzelf staande oefening waarbij men één of meerdere malen per jaar 'stilstaat' en 'zich bezint'. De ondernemingsstrategie is een continu proces waarbij waarden, doelstellingen en middelen van het bedrijf op elkaar worden afgestemd om rendabel te zijn en de competitiviteit voor de toekomst te verzekeren. Volgende fundamenten van strategisch denken worden toegelicht: mission statement, ondernemingsdoelstellingen, businessdefinitie, SWOT-analyse, value chain, core competenties,...

Docent: Johan Van Haverbeke, docent Associatie K.U. Leuven en wetenschappelijk adviseur van Stima

 

2. Peoplemanagement (2 sessies)

Personeel is een vitale bedrijfseconomische factor waarvan men de investering kan rentabiliseren door een doeltreffend en motiverend management. Als managementmedewerker maakt u het verschil door de manier waarop u met mensen communiceert, hen leidt en begeleidt. Volgende basisprincipes van motiverend peoplemanagement zijn een duidelijke troef voor al wie vanuit zijn functie bepaalde verantwoordelijkheden draagt en met mensen moet omgaan: werken aan een performant team, coachend leidinggeven, omgaan met medewerkers, gesprekken voeren met medewerkers, motiveren en omgaan met weerstand.

Docent: Stijn Van Peteghem, HR-business partner TVH, en zaakvoerder Talentco, HR-consultancy

 

3. Marketingbeleid (2 sessies)

Marketing kadert in de bredere (commerciële) strategie van de onderneming. De afstemming van strategie, processen en middelen hangt af van de producten/diensten die bij de klant gebracht moeten worden. Marketing geeft een antwoord op volgende vragen: welke klant? Wat zijn de precieze behoeften? Binnen welke concurrentiële omgeving? Tegen welke prijs? Deze sessies bieden u inzicht in begrippen als marktsegmentatie, marktpositionering, product-markt-combinaties en u kunt deze situeren binnen een globaal marketingplan. De diverse marketing-mix-elementen worden toegelicht en de samenhang wordt verduidelijkt.

Docent: Johan Van Haverbeke, docent Associatie K.U. Leuven en wetenschappelijk adviseur van Stima

 

4. Projectmanagement (2 sessies)

Een project tot een goed einde brengen is een complexe aangelegenheid geworden. Een projectleider moet in staat zijn om met de beschikbare middelen (mensen, geld, materiaal en tijd) de doelstellingen te halen. U krijgt een duidelijk inzicht in de diverse aspecten en beheerstechnieken van projectmanagement: projectorganisatie versus moederorganisatie, het beheersen van tijd, geld en kwaliteitmiddelen, resultaten en belanghebbenden. Tevens wordt aandacht besteed aan enkele technieken om de creativiteit binnen het team te optimaliseren. Het daarbij coachen van alle, al dan niet tijdelijke, projectmedewerkers is een kunst op zich. Een intensieve training met een maximum aan kennisoverdracht in een minimum aan tijd.

Docent:  Xavier De Roeck, Managing partner Wakaru België

 

5. Operations management (2 sessies)

Operations management omvat het managen (opzetten, organiseren, plannen, uitvoeren, evalueren en verbeteren) van de activiteiten in een organisatie om de producten / diensten effectief en efficiënt te realiseren. De doelstellingen variëren, maar meestal is het bereiken van de gewenste klantenservice met een goede benutting van de middelen (mensen, materieel,...) in combinatie met een goede doorstroom  belangrijk. De concepten, methoden en technieken vinden overal toepassing, zowel in klassieke omgevingen (productie, logistiek, supply chain) maar ook in de dienstensector, non-profitorganisaties tot zelfs in verkeersmanagement. De sessies belichten de basisprincipes (opzetten en aansturen van materiaalstromen en informatiestromen, situaties, configuraties, planningstypologie,...) en geven inzicht in de samenhang door vele praktijkvoorbeelden. Via een eenvoudige maar krachtige methodologie analyseren de deelnemers een aantal problematieken van typische bedrijven.

Docent: Dominiek Callewier, afgevaardigd bestuurder AVC

 

6. Management van het milieu- en veiligheidsbeleid (1 sessie)

Inzake milieu en veiligheid gelden er zeer specifieke wetgevingen die het noodzakelijk maken om een gestructureerd beleid te voeren. Om dit beleid op bedrijfsniveau met garanties te voeren zijn duidelijke afspraken en kennis van de opdrachten, taken en verantwoordelijkheden op alle niveaus vereist. In deze sessie komen de wettelijke verplichtingen aan bod die gebundeld zijn in de WelzijnsWet, het ARAB en het AREI, het VLAREM, VLAREBO, VLAREMA, ... In het bijzonder wordt er aandacht besteed aan de verplichtingen van de bedrijfsorganisatie in zijn geheel en de verantwoordelijkheden van alle actoren, o.a. van de werkgever, de hiërarchische lijnverantwoordelijken, de preventieadviseur en de milieucoördinator.

Docent: Ignaas Crombez                   

 

7. Lezen en interpreteren van balans en resultatenrekeningen & managementaccounting: kostenmanagement en (investerings-)budgettering (3 sessies)

Een inzicht in de balans en de resultatenrekening is een onontbeerlijk instrument voor het nemen van beleidsbeslissingen en het evalueren van leveranciers en klanten. De verschillende rubrieken van de jaarrekening worden geanalyseerd en toegelicht. Tevens wordt aandacht besteed aan een aantal praktische hulpmiddelen voor het oordeelkundig interpreteren van jaarrekeningen: financiële analyse, kapitaalstructuur en ratio-analyse. Meerdere afdelingen en medewerkers krijgen in de onderneming te maken met kostprijscalculaties en budgetteringen om de middelen optimaal te beheersen. Een basisinzicht in de verschillende systemen en hun economische toepasbaarheid is hierbij belangrijk: kostensoorten, kostprijssystemen en kostprijsberekening. Daarnaast komen volgende instrumenten voor beheerscontrole aan bod: de verschillende soorten budgetten, het budgetteringsproces, investeringsbudgetten en -analyse en budgetcontrole.

Docent: Jan De Klerck, financieel expert en zaakvoerder Actafin

 

8. Financieel beheer: financiering en kapitaalbeheer (2 sessies)

De werking van het bedrijf kan gefinancierd worden met diverse financieringsbronnen. Er wordt inzicht gegeven in de diverse financieringsalternatieven binnen langetermijnfinanciering en vlottende passiva. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een optimaal beheer van de beschikbare financiële middelen, vermogensstroombeheer en kasplanning en componenten van bedrijfskapitaalbeheer met onder meer voorraad, debiteuren, crediteuren en kaspositie.

Docent: Bart Dekeyser, managing director Sidaplax VOF / Zaakvoer Keyser Consulting

 

9. Geïntegreerde oefening: praktische toepassing via een businessgame (2 sessies)

Na de theorie volgt de praktijk. 1 businessgame doet meer dan 100 oefeningen. Deze businessgame (SIMBU) is een simulatie van de verschillende aspecten die aan bod komen bij de bedrijfsvoering. Dit wordt gerealiseerd via eenvoudige actieborden die de verschillende bedrijfsonderdelen voorstellen. Hierbij neemt elke deelnemer de leiding van een bedrijfsonderdeel op zich en maakt de deelnemer deel uit van het managementteam dat de algemene leiding waarneemt van het hele bedrijf. Uiteindelijke doelstelling is de deelnemers bewust te maken van de cashflow in een bedrijf, in het belang van een gedegen beleid inzake supply chain, productie, financiën en business development en van het belang van de integrerende rol van een managementteam.

Docent: Geert Hofman, burgerlijk ingenieur en expert business administration

 

 

 

 

Datum Startuur Einduur
dinsdag 16/10/2018 18:30 21:30
dinsdag 23/10/2018 18:30 21:30
dinsdag 06/11/2018 18:30 21:30
dinsdag 13/11/2018 18:30 21:30
dinsdag 20/11/2018 18:30 21:30
dinsdag 27/11/2018 18:30 21:30
dinsdag 04/12/2018 18:30 21:30
dinsdag 11/12/2018 18:30 21:30
dinsdag 18/12/2018 18:30 21:30
dinsdag 08/01/2019 18:30 21:30
dinsdag 15/01/2019 18:30 21:30
dinsdag 22/01/2019 18:30 21:30
dinsdag 29/01/2019 18:30 21:30
dinsdag 05/02/2019 18:30 21:30
dinsdag 12/02/2019 18:30 21:30
dinsdag 19/02/2019 18:30 21:30
dinsdag 26/02/2019 14:30 17:30
dinsdag 26/02/2019 18:30 21:30

Data en prijzen onder voorbehoud van onverwachte wijzigingen.

Locatie

  • SBM Gent
  • Tramstraat 63
  • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

  • T: 078/353 653
  • F: 050/403061
  • info@syntrawest.be

prijsinfo

KMO: met de KMO-portefeuille recupereert u tot 40% van het deelnametarief. Voor gratis advies en begeleiding kan u contact opnemen met Kevin Labens op 050 40 30 90 of kevin.labens@sbmopleidingen.be.

De sprekers van dit programma bekleden allen een toonaangevende functie in de discipline die zij doceren:

Stijn Van Peteghem (zaakvoerder TalentCo) heeft een jarenlange ervaring in diverse profit en non-profitorganisaties en in het opleiden en coachen van bedrijven, groepen en individuele medewerkers op het gebied van communicatie, leiderschap, faciliteren van teams en diverse HR-processen. Hij is gepassioneerd door de mens en zijn werkomgeving en hoe deze op elkaar afgestemd kunnen worden. Kenmerkend voor hem is zijn pragmatische aanpak gericht op de concrete problematiek van bedrijf, groep of deelnemer. Zijn jarenlange ervaring binnen zowel KMO's als grote internationale ondernemingen is hierbij een groot voordeel.

Johan Van Haverbeke, docent Associatie K.U. Leuven en wetenschappelijk adviseur van Stima

Ruime ervaring opgebouwd in het leiden en coachen van verkopers, key accounts, field sales managers en marketingverantwoordelijken. Actief als verandermanager met het implementeren van 'change management' in sterk veranderende bedrijfs- en sectoromgevingen. Naast 'change manager' is hij ook docent aan KULeuven, Campus H.U.B. Brussel en wetenschappelijk adviseur Stima Education. Auteur van o.a.' Praktijkboek Strategie', 'Marketing Toegepast: Klant- en Marktgericht Ondernemen'.

Dominiek Callewier, afgevaardigd bestuurder AVC

Dominiek Callewier is managing director van AVC Stairs Doors Walls en tevens voorzitter van VOKA regio Kortrijk. Hij heeft een brede ervaring als extern adviseur voor operations management vraagstukken en verbeteringsprojecten. Hij was jarenlang gastdocent van de cursus Operations Management in het MBA-programma van Vlerick en bij diverse andere universiteiten en opleidingsinstituten. Hij is auteur van het boek "Integrale Kwaliteitszorg".

Ignaas Crombez, zelfstandig consultant MiVeDi

Ignaas Crombez is zaakvoerder van MiVeDi. Hij opereert zowel in een nationale als internationale context. Zijn expertise omvat o.a. veiligheidsorganisatie en -advies, ergonomische studies en arbeidshygiënische metingen, bedrijfsaudits, veiligheidsprogramma's en milieuadvies.

Jan De Klerck, financieel expert en zaakvoerder Actafin

Hij startte zijn carrière als bankier en was vervolgens 15 jaar finance manager in diverse bedrijvengroepen. Sinds 2003 begeleidt hij KMO's in het professionaliseren van hun financieel beleid.

Bart De Keyser, managing Director Sidaplax VOF / zaakvoerder Keyser Consulting

Bart De Keyser is Managing Director van een KMO actief in de kunststofsector. Hij is tevens zaakvoerder van een consulting bedrijf met een focus op kostenbeheersing, rendabiliteit en strategische keuzes. Hij kan terugblikken op een rijke ervaring opgedaan binnen verschillende internationale bedrijven waaronder Arthur Andersen (thans Deloitte). Bart De Keyser is licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (UFSIA), voormalig lid van het I.B.R. en heeft daarnaast een MBA van de Warwick Business School te Warwick (UK). Naast zijn ervaring binnen de kmo-omgeving heeft hij eveneens expertise opgebouwd in het domein van de internationaal financiële verslaggeving en managementaccounting.

Geert Hofman, burgerlijk ingenieur en expert business administration

Geert Hofman is Burgerlijk ingenieur en Master of Business Administration.Hij combineert in zijn huidige opdracht ervaring in internationale verkoop en marketing met expertise als operationeel en general manager. Hij heeft zowel voor kmo's als voor toonaangevende multinationals gewerkt. Daarnaast is hij reeds ruime tijd actief in het geven van opleidingen aan professionals. In een bevattelijk en interactief businessgame, dat hijzelf ontwikkeld heeft, koppelt hij elementen zoals supply chain, productie en verkoop met het financiële aspect op een operationele en strategische manier.