Voetverzorging bij reumapatiënten (BVV - erkenning)


Screening, advies en verzorging
#160261
#Opleiding #Paramedisch

Introductie

Er bestaan wereldwijd ongeveer 200 reumatische aandoeningen. Reumatoïde artritis, één van de meest voorkomende aandoeningen, veroorzaakt de meeste voetproblemen.

Voetverzorgers worden daarmee vaak geconfronteerd, omdat deze patiënten door stijfheid en vervorming van gewrichten of verandering van huid en nagels zelf niet meer in staat zijn hun voeten te verzorgen. Ook andere vormen van reuma kunnen ernstige gevolgen hebben voor de voet en zo het loopcomfort beïnvloeden.

De gespecialiseerde voetverzorger heeft dan ook een belangrijke signaalfunctie bij reumapatiënten. Het is  noodzakelijk dat de gespecialiseerde voetverzorger de mogelijke gevolgen van reuma voor de voet correct kan inschatten, om patiënten tijdig te kunnen adviseren contact op te nemen met de huisarts voor behandeling of doorverwijzing.

De resultaten van een adequate screening moeten de gespecialiseerde voetverzorgers een duidelijk beeld geven van de toestand van de voet, zodat de voetverzorging hierop kan afgestemd worden.

Omschrijving

Algemene doelstellingen:

 • Een screening uitvoeren en de specifieke voetproblemen herkennen bij een patiënt met reumatische klachten, en kunnen inschatten wanneer een patiënt moet geadviseerd worden om contact op te nemen met de huisarts voor het stellen van de diagnose en een eventuele verdere doorverwijzing.
 • Een basisverzorging uitvoeren van huid- en nagelaandoeningen bij een patiënt met reumatische aandoeningen ter hoogte van de voet.
 • De aanvullende basistechnieken (ontlastende therapie, onychoplastsie, orthonyxie) met betrekking tot huid- en nagelaandoeningen, uitvoeren bij een patiënt met reumatische aandoeningen ter hoogte van de voet.
 • Interdisciplinair samenwerken bij ernstige voetklachten, volgens de conclusie van de screening.
 • Het nodige advies geven met betrekking tot de juiste voethygiëne en schoenkeuze bij een patiënt reumatische aandoeningen ter hoogte van de voet.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot professionals die actief zijn in de sector.

Toelatingsvoorwaarden

Elke deelnemer moet in het bezit zijn van:

 • een ondernemingsnummer (zelfstandig in hoofd- of bijberoep)
 • het getuigschrift van het opleidingstraject tot Gespecialiseerd Voetverzorger (avondopleiding of dagopleiding)

Methodologie

Lesgevers (sprekers) uit andere disciplines die met reuma te maken hebben kunnen een waardevolle inbreng hebben.

De praktijksessies zelf moeten vooral gericht zijn op het screenen en correct interpreteren van de screeningsresultaten om de voetverzorging hierop te kunnen afstemmen.

Samenwerking met patiëntenverenigingen, hier de Patient Partner Program, kan de profilering van de gespecialiseerde voetverzorger ten goede komen.

Programma

Sessie 1 - Gespecialiseerd Voetverzorger en podoloog

 • Wat is reuma ? Waar komt reuma vandaan?
 • Anatomie van het gewricht
 • Reumatoïde aandoeningen: voorkomen en indeling
 • Meest voorkomende klachten en symptomen
 • Algemene afspraken ivm verder verloop van de opleiding. (bestelling boeken, afspraken praktijksessies, stageopdracht, examen, ...)

Sessie 2 - Gespecialiseerd Voetverzorger en podoloog

 • Artrose versus reumatoïde artritis
 • Gevolgen voor de voetgewrichten
 • Afwijkingen in teen- en vingerstanden
 • Gevolgen voor huid en nagels van de voet
 • Weke delen reuma
 • Gevolgen voor de voetgewrichten
 • Gevolgen voor huid en nagels van de voet
 • Patiëntenbespreking (in vivo)
 • Screening

Sessie 3 - Gespecialiseerd Voetverzorger en podoloog

 • Reumaonderzoek algemeen
 • Onderzoek van de reumatische voet
 • Screening door de GVV. Conclusie van de screening en doorverwijzing
 • Behandeling van reuma algemeen
 • Behandeling van de reumatische voet: multidisciplinaire aanpak
 • Casussen

Sessie 4 - Gespecialiseerd Voetverzorger en arts / verpleegkundige

 • Wat is pijn
 • Oorzaken en gevolgen
 • Soorten pijn
 • Pijn meten!?
 • Pijnbestrijding: lokaal en algemeen
 • Cases

Sessie 5 - Gespecialiseerd Voetverzorger, Ergotherapeut en Orthopedisch Schoentechnieker

 • Preventie, educatie en revalidatie
 • Gebruik van hulpmiddelen, relevant in de praktijk
 • Aanvraagprocedures en terugbetalingsmodaliteiten
 • Orthopedisch schoentechnieker en spildocent
 • Orthopedische, semi-orthopedische schoenen en orthopedische zolen
 • Aanvraagprocedures en terugbetalingsmodaliteiten

Kijkstage (3u)

Om inzicht te verwerven in de multidisciplinaire aanpak van reuma moet de cursist één reumapatiënt, met voetproblemen, uit de eigen praktijk opvolgen en daarover een paper schrijven aan de hand van de gedetailleerde stageopdracht.

Deze opdracht maakt deel uit van de moduleproef.

Praktijkstage (9u)

Gespecialiseerde voetverzorgers hebben een verantwoordelijkheid inzake  het signaleren van mogelijke tekenen van reuma en dienen bij hun basisvoetverzorging hieraan de nodige aandacht te schenken.

De nadruk van deze praktijksessies ligt dan ook op het uitvoeren van een correcte basisbehandeling, het leren inschatten van situaties en het nemen van verantwoordelijkheid voor het screenen en doorverwijzen.

 • Sessie 1: Demonstratie
  • Elementaire  hygiëne
  • Screening van de voet
  • Biomechanisch onderzoek door de podoloog
  • Basis- en aanvullende verzorging met speciale aandacht voor de reumatische voet
  • Aangepaste verbandtechnieken
  • Aangepaste speciale technieken
 • Sessie 2: Cursisten werken zelf op eigen patiënten
  • Screening en overleg van de conclusie
  • Basis- en aanvullende verzorging
  • Toepassing aangepaste verbandtechnieken en vilttherapie
 • Sessie 3: Cursisten werken zelf
  • Screening en overleg van de conclusie
  • Basis- en aanvullende verzorging
  • Toepassing aangepaste speciale technieken: tamponnages, onychoplastie, orthonyxie en orthoplastie

MODULEPROEF -Spildocent, podoloog en bestuurslid BVV

Op het einde van de cursus wordt een examen afgelegd. Het examen staat op 100 punten en bestaat uit 3 delen:

 • In een eerste schriftelijk deel worden een aantal kennisvragen gesteld (multiple choice).
 • In een tweede, mondeling, deel moet de cursist aan de hand van een casus de juiste conclusies  kunnen trekken uit het bijhorende screeningsformulier en de daaruit volgende  behandeling en eventuele doorverwijzing  kunnen bespreken.
 • Het derde deel omvat het stageverslag van de cursist (zie kijkstage).

Getuigschrift

Na slagen in de moduleproef ontvangt u het certificaat 'Voetverzorging bij reumapatiënten', erkend door de BVV.

Deze vermelding wordt tevens opgenomen op de site bij elk aangesloten lid van de BVV (http://www.voetmagazine.be/zoek-een-voetverzorger).

Kimberley Eecloo - podologe en gespecialiseerd voetverzorger

2016-261-1-OmschrijvingDocent-2.jpg

De Belgische Vereniging voor Gespecialiseerde Voetverzorgers (BVV) heeft als belangrijkste doelstellingen:

 • het organiseren van de beroepsgroep van de Gespecialiseerde Voetverzorgers met de bedoeling deze te vertegenwoordigen in overlegorganen met overheid en andere zorgverstrekkers
 • de verdere integratie van de Gespecialiseerde Voetverzorgers in de thuiszorg
 • de navorming van deze beroepsgroep te organiseren door het uitgeven van publicaties, het inrichten van congressen en cursussen in verband met voetverzorging.

Deze doelstellingen proberen wij te concretiseren door te werken aan het bekomen van de officiële erkenning en reglementering van het beroep van gespecialiseerde voetverzorger.