IT-infrastructuur architect


De toegenomen complexiteit van ict-omgevingen in bedrijven in kaart brengen
#170085
#Opleiding #Multimedia

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De opleiding vormt toekomstige IT- infrastructuurarchitecten die een performante IT-infrastructuur kunnen uittekenen en implementeren op maat van de bedrijfsnoden van een klant. Hierbij wordt rekening gehouden met de nieuwste technologieën, tendensen en standaarden, zodat de aangereikte IT-oplossing flexibel en future-proof is.

Introductie

De opleiding IT-infrastructuurarchitect gaat van start op 12 januari 2023. De lesmomenten zullen telkens op donderdagavond van 18u30 tot 22u op de campus te Kortrijk plaatsvinden. Het traject duurt anderhalf jaar waarvan het einde wordt voorzien in februari 2024. Tijdens de schoolvakanties en feestdagen worden geen lessen voorzien.

Gedurende de opleiding zullen, naast de klassikale sessies, ook twee periodes van projectleren worden ingepland. Tijdens het projectleren worden aangeleerde competenties toegepast binnen het werkveld met ondersteuning van individuele coachingsessies.

Omschrijving

Het wordt steeds belangrijker om het overzicht te houden in de steeds complexer wordende digitale mogelijkheden en toepassingen. Deze opleiding sluit aan bij volgende digitale trends: diverse end user devices, applicaties, virtualisatie, security, storage, Internet Of Things, IT-commodity diensten, ... Een structuur uitwerken waarin al deze componenten harmonieus kunnen samenwerken levert efficiëntiewinst op voor de onderneming. Hierin ligt de innovatieve taak van de IT-infrastructuur architect.

HET BEROEPSPROFIEL

De functie van IT-infrastructuur architect is nieuw en toekomstgericht. Deze ondernemer brengt de noden in kaart en mikt op efficiëntiewinst. Daarbij gaat hij enerzijds aan de slag met de IT-instrumenten die op vandaag voorhanden zijn en speelt hij anderzijds ook continu in op wat nieuw is op de markt.

De IT-infrastructuur architect werkt hoofdzakelijk op zelfstandige basis voor KMO's. Zij doen beroep op de ondernemer om hen te laten bijstaan in het uittekenen en implementeren van een performante IT-infrastructuur op maat van de bedrijfsnoden.

Het wordt steeds belangrijker om het overzicht te houden in de steeds complexer wordende digitale mogelijkheden en toepassingen. Deze opleiding sluit aan bij volgende digitale trends: diverse end user devices, applicaties, virtualisatie, security, storage, Internet Of Things, IT-commodity diensten, ... Een structuur uitwerken waarin al deze componenten harmonieus kunnen samenwerken levert efficiëntiewinst op voor de onderneming. Hierin ligt de innovatieve taak van de IT-infrastructuur architect.

DE DIGITALE TECHNOLOGIE

Hierbij wordt rekening gehouden met de nieuwste technologieën, tendensen en standaarden zodat het geheel voldoende flexibel en future-proof is. Zo kunnen de 'bovenliggende' systemen mee groeien met de noden van de onderneming. Eenmaal alles up-and-running is wordt op regelmatige basis nog contact gehouden in functie van permanente evaluatie en upgrade van de infrastructuur.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze gecertificeerde vakopleiding richt zich tot informaticaprofessionals die hun dienstverlening in IT-infrastructuren succesvol willen uitbreiden met kennis van zaken. Dit kan zowel als werknemer in een bedrijf of als zelfstandige.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden in de opleiding dien je aan minstens één volgende voorwaarden te voldoen.

 • Aantoonbare ervaring: minimum 2 jaar professionele beroepservaring als zelfstandige of als loontrekkende netwerksysteembeheerder of informaticatechnicus, binnen een periode van maximaal 3 jaar, voorafgaand aan de toelatingsaanvraag.
 • Kwalificatiebewijs:
  • Getuigschrift Netwerkbeheerder (SYNTRA, VDAB of HBO5)
  • Getuigschrift PC-technicus (SYNTRA)
  • Getuigschrift ICT-technicus (VDAB of HBO5)
  • Bachelordiploma Toegepaste informatica
  • Bachelordiploma Multimedia en Communicatietechnologie
  • Masterdiploma Toegepaste informatica

Methodologie

Klassikaal leren

De sessies worden klassikaal georganiseerd in campus Kortrijk, waarbij de leergroep wordt beperkt tot maximaal 12 cursisten. Hierdoor is het mogelijk om iedere cursist de nodige individuele bijsturing te kunnen geven.
Deze klassikale lessen kenmerken zich dan ook in een interactieve manier van lesgeven, waarbij cases uit het reële werkveld worden behartigd.

Werkplekleren
Tijdens twee modules (IT-architectuur ontwerpen & IT project- en servicemanagement, wordt bovenop de klassikale lessen een luik werkplekleren georganiseerd.

Tijdens dit werkplekleren worden de leerdoelen onmiddellijk toegepast en geïmplementeerd binnen de reële werksituatie.

Deze leerervaringen die ontstaan tijdens het onderzoeken & uitvoeren van de projecten binnen verschillende bedrijven worden binnen de leergroep gedeeld, zodat de cursisten in contact komen met diverse cases en ‘best-practices’ uit het werkveld.

Hiervoor wordt met de diverse bedrijven uiteraard een NDA (non disclosure agreement) afgesloten.

Individuele Coaching
Gekoppeld aan het werkplekleren zal elke cursist kunnen rekenen op individuele coaching. Dit zorgt voor een gerichte en persoonlijke competentiegroei binnen het specifiek gekozen project op de werkvloer.

Gedifferentieerd leertempo
De invulling van de klassikale sessies gebeurd op vaste lesmomenten.
Bij de invulling van het werkplekleren kan de cursist individueel de meest geschikte periode inplannen, waardoor een gedifferentieerd leertempo op zal treden. Er kan hierbij - conform de persoonlijke en professionele agenda - gekozen worden om dit parallel de lopende module uit te voeren of na afronding van de lopende module.

it-infrastructuur-architect-1-1_2017-85.jpg
it-infrastructuur-architect-1-2_2017-85.jpg

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

MODULE 1: De waarde van IT binnen een bedrijf

 • Definitie, rol en waarde van IT binnen een bedrijf
 • IT-infrastructuur: afhankelijkheden tot bedrijfsprocessen, applicaties en services
 • Verschillende jobrollen en taken binnen een moderne IT-organisatie
 • Big picture: plaats binnen de Enterprise Architecture (TOGAF9)
 • Introductie in het belang van security en privacy
 • Opmaken van een IT-strategie en roadmap op basis van de business strategie
 • Examen / Opdracht

MODULE 2: IT-architectuur ontwerpen

 • Visuele modelleringstaal voor architecturen: Archimate
 • Technologieën, standaarden, producten en trends
 • IT-bouwstenen en concepten die invloed hebben op IT-infrastructuur
 • Security by design: begrippen, context, modellen en tools
 • Privacy by design (GDPR): wettelijke verplichtingen en begrippen
 • Business continuity en desaster recovery by design
 • TOGAF9 in praktijk: modelleren, visualiseren en documenteren

PROJECTLEREN: IT-architectuur ontwerpen + COACHING

MODULE 3: IT project- en servicemanagement

 • Dagelijks beheer, onderhoud en bewaken van de integriteit van een IT-omgeving
 • Prince 2-methodologie in projectmanagement
 • IT-servicemanangement (ITIL)

PROJECTLEREN: IT project- en servicemanagement + COACHING

MODULE 4: Zelfstandige worden als IT-infrastructuurarchitect

 • SLA
 • Tco-berekeningen
 • ROI- berekeningen

EINDPROEF: IT-infrastructuur architect

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • Sofie@syntrawest.be

Getuigschrift

Na het slagen voor de module-examens én de eindwerkverdediging ontvang je het getuigschrift 'IT infrastructuur architect'.

Indien je bovendien slaagt voor de examens én eindproef van het luik 'Succesvol ondernemen' ontvang je bovendien het diploma 'IT infrastructuur architect'.

Zowel het getuigschrift als diploma zijn erkend door de Vlaamse Regering.

2017-85-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Na de opleiding in master of science, werkte Koen Algoet gedurende elf jaren als system engineer. Vervolgens was Koen actief als infrastructure & solution architect (drie jaar) en datacenter architect & manager (eveneens drie jaar).