#160037
#Opleiding #Mechanica en lassen
NIEUW

BIM-staaltekenaar

Introductie

 • Tweejarige opleiding te campus Brugge.
 • Lesmomenten op dinsdag- en donderdagavond (18u30-22u)

Tijdens deze tweejarige opleiding gaan we in op het opzetten van een 2D model in Autocad (eerste jaar) en 3D model in Tekla met de nodige inzicht in productieproces in de staalbouw.

Omschrijving

Een staaltekenaar is een digitaal technisch tekenaar die zich bezighoudt met het ontwerpen van staalconstructies. Staalconstructies worden veel gebruikt in allerlei soorten bouwprojecten. Een staaltekenaar krijgt informatie over een bepaald bouwproject doorgespeeld en dient bij de onderdelen van het project waar staal voor wordt gebruikt de precieze staal specificaties te leveren. Deze specificaties kunnen betrekking hebben op het soort staal, de afmetingen en de manier waarop het staal geplaatst dient te worden. Een staaltekenaar maakt deze specificaties door het werken met gespecialiseerde tekensoftware zoals AutoCad en Tekla.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot mensen die als digitaal tekenaar in industriële staalbouw aan de slag willen. Dit kan zowel als werknemer in een bedrijf of als zelfstandige.

Voorkennis

Wij verwachten:

 • een basiskennis van de wiskundige bewerkingen, zoals oppervlakte en volume berekening.
 • Door een basiskennis Engels zal een niveau van zelfredzaamheid aangewakkerd kunnen worden.Dit is belangrijk bij de steeds evoluerende toepassingen. De voertaal in de computerwereld is en blijft Engels. Een functionele kennis van het Engels maakt het je makkelijker de ingebouwde handleidingen (Helpfunctie) te gebruiken en het vakjargon te begrijpen. Bovendien vind je op het internet een veel groter aanbod van documentatie als je het Engels begrijpt.
 • Basiskennis informatica als eindgebruiker (vb. bestandsbeheer, mappen maken, gegevens bewaren op HDD en USB, werken met emailapplicaties, ...)
 • dat je probleem oplossend kan werken
 • een 'hands-on' mentaliteit hebt
 • dat je open staat voor feedback van vakprofessionals

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen toelatingsvoorwaarden.

Methodologie

Deze vorming wordt voor een groep van maximum 15 personen georganiseerd en wil de deelnemers op een praktische en ondernemende wijze inspireren en leren over het kennisdomein van een digitaal staaltekenaar industriebouw. Het leeruitgangspunt, de voorkennis en de ondernemersdoelstellingen worden bij aanvang van iedere deelnemer in kaart gebracht in functie van permanente terugkoppeling tijdens het individuele leerproces. De opleiding voorziet in praktijkgericht en opdrachtgericht contactleren volgens het leercurriculum en behandelt daarnaast realistische succescases, worst-case-scenario's, groepsdiscussies en -overleg, groepsprojecten en interactieve vragen- en antwoordrondes.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

 • Inzicht verworven hebben in de theoretische achtergrond bij het constructief ontwerpen van staalconstructies. Deze theoretische achtergrond heeft betrekking op: het algemene ontwerp volgens de methode der grenstoestanden, het constructief gedrag van staalconstructies, de controle van de weerstand van dwarsdoorsnedes en de stabiliteit van elementen, het ontwerpen van boutverbindingen en lasnaden en het begroten van de brandweerstand van stalen constructies.
 • Dit inzicht kunnen aanwenden om zelfstandig eenvoudige staalconstructies te kunnen ontwerpen en berekenen waarin de bovenstaande elementen vervat zitten.
 • De vaardigheden ontwikkeld hebben om daartoe de aan bod komende Europese ontwerpnormen (Eurocodes) te kunnen hanteren alsook de ontwerpberekening in een schriftelijke ontwerpnota te vervatten.
tekla-1-1_2016-37.jpg

Programma

1ste jaar - Initiatie AutoCAD (48u):

 • Syteemvereisten
 • absolute, relatieve en pool coördinaten begrijpen en toepassen
 • de  drawing editor gebruiken en toepassen
 • Tekencommando's
 • Grafische manupulaties
 • Tekenen met layer's
 • Informatie uit een tekening halen
 • Hulpmiddelen : Grips, snapsettings ....
 • Detailtekeningen en plotschalen
 • Moduleproef

1ste jaar - Inleiding bouwtechniek (88u)

 • Materialenkennis
 • Bouwconstructies
 • Bouwproces
 • Planlezen en grafische weergave
 • Bouwdetaillering
 • Stabiliteit
 • Bouwfysica
 • Technieken
 • Normering en wetgeving
 • Moduleproef

1ste jaar - 2D-tekenen in AutoCAD (124u)

 • complexere detailleringen in 2D kunnen uittekenen
 • een geschetst bouwkundig plan kunnen omzetten in een digitaal en technisch correcte  in 2D plan
 • Moduleproef

2de jaar - BIM Tekla structures staal  (132u)

 • een bouwkundig correct 3D Tekla staalmodel maken
 • Basishandelingen: basisvenster en stramienen
 • Componenten
 • Kopiëren en spiegelen
 • Verdere uitwerking voorbeeld
 • Werkgebied
 • Werkbalken
 • Vensters
 • Stramienen wijzigen
 • Eerste staal : plaatsen kolommen
 • Vensters
 • Liggers
 • Afstanden uitzetten met CTRL
 • Horizontale, vertikale en schuine metingen
 • Detaillering
 • Plaatsen als liggers
 • Tab-eigenschappen
 • Types tekeningen cfr drie fases in het productieproces
 • Stuk- en merktekeningen met de wizard
 • Drawing editor-modeler
 • Tekeningenlijst
 • Overzichtstekeningen
 • Aanpassing schaal van overzichtstekeningen
 • Vertrekpunt : willekeurige plaat
 • Plaatsing punten
 • Projectinformatie
 • Merking door middel van lassen

2de jaar - Bouwtechniek Staalbouw (44u)

 • Bouwproces
 • Productkennis
 • Staalsoorten
 • Industriële bouwwerken
 • Planlezen
 • Bouwfysica
 • Sterkte
 • Doorbuiging
 • Stabiliteit
 • Mechanica van bouwkundige constructies
 • Conservering
 • Brandwerendheid
 • fabricage
 • Secundaire staalstructuren
 • Schrijnwerk
 • Verbindingstechnieken
 • Constructiemogelijkheden

2de jaar - Praktijk tekenen Staalbouw (88u)

 • Integratie tot uitwerken project in industriebouw

2de jaar - Toegepaste bedrijfsvoering (24u)

 • Projectmatig werken
 • Starten als zelfstandige of freelancer
 • Kostprijsberekening en nacalculatie
 • Presentatietechnieken
 • Marketing
 • Verzekering
 • Moduleproef

2de jaar - Eindwerkbegeleiding

 

Eindproef

Alle docenten zijn professionele ervaringsdeskundigen binnen dit vakgebied.