#120227
#Opleiding #Kunst en ambacht

Restauratievakman van boeken en archief

Introductie

 

Wat is CORES?

CORES, het Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief is een gezamenlijk initiatief van het Rijksarchief en het Stadsarchief Brugge, de archiefdiensten van Bisdom Brugge en Seminarie Brugge, het OCMW-archief, Erfgoedcel Brugge en Openbare Bibliotheek Brugge en Syntra West. In deze opleidingen  worden  activiteiten rond restauratie en conservering van boeken en archief, onderzoek, opleiding en dienstverlening mede met de expertise van deze partners gebundeld ten gunste van de erfgoedsector.

CORES heeft hiervoor een duidelijke missie:

 • Communicatie en netwerking bevorderen ten gunste van de sector
 • Opleiding stimuleren en tewerkstelling bevorderen binnen de sector
 • Een vlotte eerstelijnszorg waarborgen voor archiefstukken en boeken

Een uniek opleidingsaanbod!

Syntra West biedt de professionele opleiding 'Restauratievakman van boeken & archief' aan binnen een tweejarig modulair traject.

Dit opleidingstraject bestaat uit een pakket praktijkgerichte modules waarbij de cursist de benodigde vakcompetenties verwerft.

Wie slaagt in alle modules van de ondernemersopleiding, ontvangt een getuigschrift.

Wie tevens de module in bedrijfsbeheer met vrucht beëindigt, verwerft een diploma. De getuigschriften en diploma's zijn officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap en worden afgeleverd door Syntra Vlaanderen.

MOGELIJKHEDEN NA HET VOLGEN VAN DEZE OPLEIDING?

Na het volgen van deze opleiding kunt u zich vestigen als zelfstandig restauratievakman of vrouw. Daarnaast kunt u ook tewerkgesteld worden bij diverse archiefdiensten. Neem zeker een kijkje op www.cores-vlaanderen.be en ontdek de toekomstmogelijkheden!

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Mensen die de intentie hebben beroepsactiviteiten uit te oefenen binnen de restauratie- en archiefsector.

Voorkennis

Om in dit traject te stappen is geen voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden

 Je hebt voldaan aan de leerplicht en bent minimum 18 jaar.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Men kan een volledig schadedossier opstellen met de nodige kunsthistorische en technische gegevens voor restauratie of conservatie van papier, perkament, leder,... Men kan een volledige restauratie uitvoeren van diverse dragers.

cores-boekbinden-restauratie-r-1-2_2012-227.jpg
cores-boekbinden-restauratie-r-1-4_2012-227.jpg
cores-boekbinden-restauratie-r-1-1_2012-227.jpg

Programma

Jaar 1 :

 • Basis boekbinden  (30 sessies)
 • Papierkennis  (42 sessies)
 • Basis theorie en onderzoek conservering boek & archief  (11 sessies)
 • Conserveren van dozen en portfolio's  (10 sessies)
 • Franse band  (18 sessies)
 • Chemische behandeling van papier  (31 sessies)
 • Praktijk behandeling van papier  (30 sessies)

Jaar 2 :

 • Geschiedenis van het boek  (10 sessies)
 • Boekbandmodellen ifv het restaureren  (37 sessies)
 • Conserveren en restaureren papieren en linnen banden   (30 sessies)
 • Conserveren en restaureren lederen banden   (32 sessies)
 • Conservering van zegels en charters  (20 sessies)
 • Conserveren en restaureren archiefbanden in leer en perkament  (20 sessies)
 • Eindwerkbegeleiding  (20 sessies)

In 2012 startte ik met de opleiding van Cores te Brugge. Ik zocht een opleiding dat mijn interesse in geschiedenis kon combineren met handenarbeid. Dit traject van twee jaar heeft er dan ook voor gezorgd dat ik oude/recente boeken en papieren documenten, al dan niet met een historische of emotionele waarde, kan beschermen tegen verval zodat het nog vele jaren kan bewaard worden. Ik voer dit werk uit in een hoofdberoep en een zelfstandige activiteit in bijberoep. Momenteel heb ik het geluk om mee te helpen aan een tijdelijk project als assistent restaurator in de Koninklijke Bibliotheek van België. Met mijn bijberoep werk ik voor verschillende instellingen en particulieren.

Sil Vandewalle