Organisatorisch beheer in de kinderopvang


Ondernemen in de kinderopvang
#140278
#Opleiding #Kinderzorg

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Het startkompas van Agentschap Ondernemen vormt de rode draad door de sessies. Op het einde moet iedere cursist een ingevuld startkompas kunnen afleveren.

Omschrijving

Door het nieuw decreet binnen kinderopvang dient iedere organisator zelf of iemand in dienst te hebben die over het attest organitorisch beheer beschikt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Sedert januari 2015 moet een organisator met meer dan 18 opvangplaatsen binnen de organisatie één persoon hebben met de kennis om een kinderopvanglocatie organisatorisch te beheren.

Een organisator die reeds een erkenning, een attest van toezicht of een toestemming had op 1 april 2014, moet voor deze kinderopvanglocaties niet aan deze voorwaarde voldoen.

Voorkennis

Cursisten met een hoger economisch diploma of cursisten die BBH behaalden in het kader van de opleiding 'Verantwoordelijke kinderopvang' zouden vrijgesteld kunnen worden. Dit is overeengekomen met Kind en Gezin.  

Toelatingsvoorwaarden

Meer details over dit attest en de criteria van de opleidingsinstanties vind je in het ministerieel besluit van 27 februari 2014.

Programma

 • Het attest organisatorisch beheer bevat minstens basiskennis over:
  • de opmaak van een ondernemingsplan
  • het voeren van een boekhouding
  • fiscaliteit en steun- en financieringsmaatregelen
  • kasplanning en de toepassing ervan in het kasboek
  • de verschillende ondernemingsvormen
  • de verschillende statuten waarin je kan werken en van het arbeidsrecht
  • de verschillende wijzen van prijssetting
 • Het lesprogramma bestaat uit:
  • Een zelfstandig ondernemingsplan opmaken (16 uren)
  • Basisprincipes Boekhouding (16 uren)
   • prijszetting, steun en financieringsmaatregelen, fiscaliteit
  • Ondernemingsvormen (met sociaal oogmerk) en statuten (8 uren)
  • Presentatie en verdediging (4 uren)