Omgaan met hooggevoelige/hoogsensitieve kinderen


Hooggevoeligheid is geen stoornis, maar wel een karaktereigenschap
#120340
#Opleiding #Kinderzorg

Omschrijving

Steeds vaker duikt de term hoogsensitief/hooggevoelig op. Hooggevoeligheid is geen stoornis, maar wel een karaktereigenschap die we aantreffen bij 15-20% van de bevolking.

Het gaat om kinderen met een heel fijngevoelig zenuwstelsel. Hierdoor worden alle prikkels van buitenaf en ook van binnenin heel intens beleefd. Hooggevoelige kinderen worden vaak letterlijk overspoeld door de vele prikkels die op hen af komen. Dit resulteert soms in heel druk gedrag of op andere momenten gaan ze zich net terugtrekken.

In deze vormingsdag willen we vooral laten zien dat het niet de bedoeling is om het zoveelste etiket te geven aan kinderen, maar dat de erkenning en herkenning van de hooggevoeligheid toch wel iets heel belangrijk is. Kennis hierover helpt om vanuit een andere bril naar bepaald gedrag te kijken, waardoor we automatisch anders gaan reageren.

Vanuit de inzichten en tips, proberen we u concrete handvaten mee te geven voor de praktijk. U zultl merken dat dit uiteindelijk niet zoveel extra inspanning van de begeleider vraagt (want het zijn kleine dingen die ook heel positief kunnen werken voor kinderen die minder gevoelig zijn). Toch kunnen deze wel degelijk een wereld van verschil maken voor een hooggevoelig kind.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Leerkrachten, medewerkers CLB, medewerkers die beroepshalve met kinderen werken. De praktijkvoorbeelden zijn vooral gericht naar jonge kinderen (6 tot 14 jaar).

Bijkomende info

Deze vorming is erkend door het Vormingsfonds voor thuiszorgdiensten en kinderopvangvoorzieningen binnen de publieke sector. Dankzij het VIA4-akkoord hebt u zo recht op gratis bijscholingen, ter plaatse in de eigen dienst.

Dit recht wordt toegekend in verhouding tot het toegekend aantal uren gezinszorg of het aantal personeelsleden tewerkgesteld in de kinderopvang. Voor meer info en voorwaarden zie https://www.diverscity.be/ondersteuning/vormingsfonds.

kindkinderopvanghooggevoelig-1-3_2012-340.jpg
kindkinderopvanghooggevoelig-1-2_2012-340.jpg
kindkinderopvanghooggevoelig-1-1_2012-340.jpg

Programma

In deze vorming willen we stilstaan bij:

  • Van waar komt het begrip 'hoogsensitiviteit'?
  • Wat is het wel? Wat is het niet? Hoe herkennen we het? Hoe uit zich dit in gedrag bij kinderen?
  • Hoe kunnen we ermee omgaan in de klas / opvang / speelplaats / op uitstap ...?
  • Hoe kunnen we overprikkeling voorkomen en hoe gaan we ermee om op het moment zelf?
  • De algemene beschrijving en inzichten worden telkens verduidelijkt met praktijkvoorbeelden, videomateriaal, oefeningen en gelegenheid tot casusbespreking
  • Literatuur en infobronnen
Docent aan het woord

Door de samenvloeiing van theorie en praktijk kunnen deelnemers gerichter alle vakkennis verwerven om houten draagconstructies op te trekken.

Ronny

See you on