Kinderbegeleider van baby’s en peuters


Draag zorg voor de kinderen van morgen!
#180043
#Opleiding #Kinderzorg

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Alles wat komt kijken bij de opvang van kinderen komt aan bod. Niet alleen het verzorgende, maar ook de communicatie, ontwikkeling van kinderen, inrichting van de opvang. Kortom na dit jaar ben je klaar om jou te storten in een nieuw avontuur.

De opleiding beoogt een gespecialiseerde, kwaliteitsvolle vorming te bieden aan (toekomstige) verantwoordelijken van een zelfstandig opvanginitiatief. De verantwoordelijke verzekert een kwaliteitsvolle opvang, hetzij in dag, nacht, weekend, buitenschoolse, occasionele of flexibele opvang, in een aangepaste accommodatie. De verantwoordelijke begeleidt en ondersteunt het team, bepaalt de pedagogische visie en staat in voor het bedrijfseconomische, commercieel en logistiek beleid.

De verantwoordelijke/ondernemer is verantwoordelijk voor het scheppen van een pedagogisch opvangklimaat waar kinderen optimale ontwikkelingskansen krijgen en waarin ouders en opvoeders de verantwoordelijkheid voor de opvoeding delen. Dit betekent het ontwikkelen, uitvoeren, bewaken, evalueren en bijstellen van het beleid op volgende terreinen: pedagogisch beleid, ouderbeleid, verzorgende beleid, personeels- en samenwerkingsbeleid, accommodatiebeleid, financiële beleid en administratie, juridische beleid en externe beleid.

Introductie

In Vlaanderen zoekt de kinderopvangsector voortdurend naar goed opgeleide en gemotiveerde mensen voor diverse vormen van kinderopvangvoorzieningen of -initiatieven.
De avondopleiding Kinderbegeleider baby's en peuters wil deze leemte opvullen.

Omschrijving

Tijdens deze opleiding komt niet alleen het verzorgende aspect van kinderopvang aan bod, ook de ontwikkeling van kinderen en de communicatie met de ouders staan op het programma. Verder leer je wat er allemaal op het praktische niveau komt kijken bij kinderopvang. Kortom, deze opleiding stoomt je helemaal klaar om je in een nieuw avontuur te storten.

Deze opleiding beantwoordt aan de kwalificatie-eisen die sinds de invoering van het nieuwe decreet op 1/4/2014 van kracht zijn. Na deze opleiding ben je in orde om te starten als begeleider in de gezinsgroepsopvang of als zelfstandige groepsopvang van maximum 18 kindjes.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor wie als zelfstandige of verantwoordelijke/begeleider van een kinderdagverblijf wil werken. Met het diploma 'Kinderbegeleider baby's en peuters' kan je als zelfstandige aan de slag tot maximaal 18 kindjes of als begeleider in de groepsopvang.

Toelatingsvoorwaarden

 • Minstens 18 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.
 • Cursisten beschikken bij voorkeur over een getuigschrift beroepssecundair onderwijs in een sociale opleiding of een diploma hoger secundair onderwijs.
  • Voor cursisten die niet beschikken over bovenstaand getuigschrift of diploma, wordt door de cursusbegeleider of spildocent, voorafgaand aan de inschrijving, een intakegesprek afgenomen.
 • Om jouw stage te mogen aanvatten, moet je een 'uittreksel strafregister' en een medisch attest kunnen voorleggen aan de stageplaats.
 • Beschikken over een sterke interesse in omgaan met kinderen is een must!

Bijkomende info

Wie alle modules met goed gevolg doorloopt, wordt toegelaten tot de eindwerkverdediging.
Na het slagen in alle examens, stage en verdediging eindproef, ontvang je het diploma 'Kinderbegeleider baby's en peuters'. Met dit diploma kun je als zelfstandige aan de slag tot maximaal 18 kindjes of in de groepsopvang als begeleider

Bijkomend ontvangen de cursisten, na het volgen van én het slagen in deze opleiding het attest 'Levensreddend helpen bij baby's en kleuters' en het attest 'Brandveiligheid en evacuatie'.

Als je kwaliteitsvolle kinderopvang wilt garanderen, is het belangrijk om je blijvend te ontwikkelen. SYNTRA speelt hier op in met een ruime waaier aan interessante bijscholingen en trainingen voor verantwoordelijken en medewerkers in de kinderopvang.

BEROEPSKWALIFICEREND TRAJECT

De opleiding 'Kinderbegeleider van baby's en peuters' is erkend door het departement WSE als zijnde een beroepskwalificerend traject.

In een beroepskwalificerend traject leer je wat je moet kennen en kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen.

Een succesvol afgerond traject levert een bewijs van beroepskwalificatie op.

Dit kwalificatiebewijs bevestigt dat iemand over (alle) competenties beschikt om een bepaald beroep uit te oefenen.

Meer info rond beroepskwalificerende trajecten vind je op de website van de Vlaamse overheid:

https://www.vlaanderen.be/beroepskwalificerende-trajecten/wat-is-een-beroepskwalificerend-traject

Werk je momenteel in de sector? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren over mogelijke vrijstellingen.

creche-creches-onthaalmoeder-o-1-2_2018-43.jpg
creche-creches-onthaalmoeder-o-1-3_2018-43.jpg
creche-creches-onthaalmoeder-o-1-1_2018-43.jpg

Programma

Eerste jaar (268u)

 • Module 1 - Inzicht in de sector (24u)
  • Historiek en functie
  • Kinderopvanginitiatieven
 • Module 2 - Takenpakket en zelfreflectie (24u)
  • Rol kinderbegeleider
  • Opbouw opleiding
  • Zelfreflectie
 • Module 3 - Kinderen (68u)
  • Ontwikkeling van baby's en peuters
  • Omgaan met kinderen in de kinderopvang
  • Observeren
 • Module 4 - Spelen (40u)
  • Soorten spel en spelmaterialen
  • Begeleiding in spel
  • Doel van het spel
 • Module 5 - Gezondheid (96u)
  • Inleiding zorg en gezondheid
  • Zorg gezonde kind
  • Zorg licht zieke kind / kind dat ziek wordt in opvang
  • Zorg kind met specifieke zorgbehoefte
  • Hygiëne
  • Ergonomie
  • Ehbo
 • Module 6 - Voeding  (16u)
  • Voeding bij baby's, peuters, kleuters
  • Eetsituatie en eetbegeleiding

Tweede jaar  (260u)

 • Module 7 - Ouders (36u)
  • Contact met ouders in de kinderopvang
  • Soorten contacten
 • Module 8 - Gebouw en inrichting (16u)
  • Keuze van een geschikt pand
  • Indelen van de kinderopvang
 • Module 9 - Veiligheid  (20u)
  • Veiligheidsplan
  • Veilig materiaal
  • Brand-en evacuatie
  • Voedselveiligheid
 • Module 10 - Team (28 )
  • Taakverdeling
  • Rollen en functies
  • Leiderschap
  • Communicatie in team
 • Module 11 - Zorg voor kwaliteit (16u)
  • Kwaliteit in de kinderopvang
  • Ontwikkelen van eigen professionaliteit
 • Module 12 - Samenwerken (12u)
  • Informatie-, advies- en hulpverleningsdiensten
  • Lokaal overleg
  • Samenwerken met externen
 • Module 13 - Beheer zelfstandig kinderopvanginitiatief (124u)
  • Commercieel beleid
  • Boekhouden
  • Recht
  • Fiscaliteit
  • Verzekeringen
 • Module 14 - Eindwerkbegeleiding ( 8u )

Werkplekleren (148u)

 • Deelstage als begeleider in de kinderopvang - 100u (vanaf  halfweg 1e jaar tot halfweg 2e jaar )
 • Deelstage als verantwoordelijke in de kinderopvang - 40u (vanaf halfweg 2e jaar)
 • Stagebegeleiding - 8u

Deze opleiding wordt in campus Roeselare georganiseerd en duurt 2 jaar (1ste + 2de jaar).

In het eerste jaar heeft u les op dinsdag en donderdag van 19u tot 22u30.