Netwerkbeheerder - avondopleiding


Installeren, onderhouden en beveiligen van een netwerk
#110149
#Opleiding #Informatica

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Tijdens de opleiding verwerf je een grondige kennis over het installeren en het onderhouden van netwerken.

Introductie

De leerinhouden opleiding netwerkbeheerder zijn inhoudelijk herwerkt.

De opleidingsduur zal vanaf nu ook 2 jaar bedragen in plaats van 3.

De klassikale lessen worden telkens ingericht op maandag- én woensdagavond van 18u30-22u te campus Kortrijk.
Aanvullend wordt ook thuiswerk verwacht.

De klemtoon wordt gelegd op netwerkprotocollen, routing & switching. Tijdens deze herwerking wint Security aan belang en dus wordt hier veel aandacht aan gegeven tijdens het traject. Beveiliging van systemen valt heden ten dage immers niet meer weg te denken.

De theorie wordt op een praktische manier verworven en Operating Systems komen na deze herwerking minder aan bod.

Dit maakt van deze opleiding een echte doe-opleiding met een uitdagende leercurve.

Stroop alvast maar je mouwen op!

Omschrijving

Wil je uitblinken in de boeiende wereld van computers, servers, routers en netwerken, dan is deze intensieve opleiding jouw springplank.

De netwerkbeheerder van vandaag kent niet alleen alle technieken en protocollen, maar zal ook moeten leren automatiseren. Automatisation scripting - met andere woorden programmeren - wordt een belangrijke competentie.

Naast al deze hard skills, wordt tijdens projecten ook aandacht geschonken aan de soft skills.

Je wordt de schakel tussen computer en gebruiker. Je zorgt voor het ontwerpen, het opzetten, het beheer, het onderhoud en de beveiliging van een netwerk.

Je lost die problemen op. Je verdiept je in de nieuwste technieken en producten. . Je doet er alles aan om het netwerk zo goed en veilig mogelijk te laten werken. Je leert hoe je een netwerk technisch inricht en je werkt aan de beveiliging van verbindingen en informatie. Tijdens de opleiding staan heel wat specialisaties van de netwerkbeheerder centraal én wordt er rekening gehouden met de recentste evoluties. Doorheen de opleiding wordt de nadruk gelegd op casestudies en praktische toepassingen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Toekomstige netwerkbeheerders,  zowel als werknemer als freelancer, die een gedegen kennis wensen te verwerven betreffende het installeren en het onderhouden van netwerken.

Enthousiasme en inzet zijn de enige sleutels tot succes.

Dit zowel tijdens als buiten de klassikale lessenuren! Oefeningen maken, uitbreidingen opzetten. Je kent verder best ook een mondje Engels, toch wel de vaktaal in deze sector.

Deze intensieve cursus mag je volgen als je minstens 18 jaar bent of als je voldaan hebt aan de leerplicht.

Voorkennis

Deze opleiding richt zich tot iedereen die als netwerkbeheerder wenst te werken, als werknemer of als zelfstandige.

Deze cursus mag je volgen als je minstens 18 jaar bent of als je voldaan hebt aan de leerplicht.

Verder verwachten we dat je:

 • over een degelijke basiskennis PC-gebruik beschikt.
 • het Nederlands beheerst en de Engelse taal begrijpt.
  De voertaal in de computerwereld is en blijft Engels. Een functionele kennis van het Engels maakt het je makkelijker de ingebouwde handleidingen te gebruiken en het vakjargon te begrijpen, gezien die dikwijls nog niet in het Nederlands vertaald zijn. Bovendien vind je op het internet een veel groter aanbod van documentatie als je het Engels begrijpt. Uiteraard gaan de lessen zelf door in het Nederlands.
 • over een stevige dosis motivatie en inzet beschikt. Deze zijn, naast thuiswerk, erg belangrijk om te slagen in deze boeiende, maar ook intensieve praktijkgerichte opleiding.
 • open staat voor feedback. De coach voorziet feedback/evaluatie momenten om je beter te maken en bij te sturen.
 • je op tijd komt en de afgesproken data voor het indienen van opdrachten naleeft.

Methodologie

In de lessen wordt alles in het Nederlands uitgelegd. Op het einde van elke module zijn er proeven die je kennis toetsen. Dit is de ideale voorbereiding op latere industriële certificeringen van bijvoorbeeld Microsoft en Cisco.

Er zijn theoretische en praktische modules.Theoretische modules worden geïntegreerd binnen de praktijk om opgedane kennis af te toetsen. We werken op eigen infrastructuur. Voor het simuleren van operating-systemen zoals Windows en Linux voorzien we een virtuele serveromgeving (VMware).

Om het thuiswerken mogelijk te maken dien je thuis beroep te kunnen doen op een krachtige desktop of laptop. Deze hebben we nodig om netwerken te simuleren.

Aanbevolen hardware:

 • Processor: Core i7 or i9 Intel CPU / R7 or R9 AMD CPU
 • 32 GB RAM geheugen
 • Solid-state Hard Drive (SDD) van minimaal 256 GB
 • Virtualization extensions verplicht (instelling BIOS)
netwerk-1-1_2011-149.jpg
netwerkbeheerder-2-2_2011-149.jpg

Programma

Tijdens het traject komen diverse leervormen aan bod:

 • klassikaal leren
 • online leren
 • groepsopdrachten
 • praktijkoefeningen
 • thuisopdrachten

1ste jaar

 • Logica ifv leren programmeren (10 sessies)
  • Computational thinking
  • Algoritmes
  • Logica
  • Logisch programmeren
  • Skills van de moderne network engineer
 • Netwerken en Architectuur (18 sessies)
  • Topologieen en netwerkarchitectuur
  • IP adressering
  • OSI
  • Tools
 • Operating systemen in een netwerk (16 sessies)
  • Windows
  • Linux
  • Overige OS’en
 • Netwerken en security (30 sessies)
  • Architectuur
  • Log management
  • SIEM
  • IDS/IPS
  • Data Loss Prevention
  • Proxy Servers
  • Vulnerability management
  • intro Ethical Hacking
  • intro Forensics

2de jaar

 • Interconnectie (51 sessies)
  • Project inleiding
  • Virtualisatie
  • Security
  • Cloud security en architectuur
 • NetOps (8 sessies)
  • Orientatie
  • Scripting
  • Monitoring
  • Networking tools
  • Automatisatie
  • troubleshooting
 • Business skills en projectmanagement (7 sessies)
  • Kostprijsberekening (ROI)
  • IT Markt
  • ITIL
  • Agile werken

Eindproef netwerkbeheerder (verdediging van je eindwerk voor een vakjury)

Examen

De context is een bedrijfssituatie waarin een nieuwe implementatie of een aanpassing aan het netwerkopzet wordt uitgevoerd. Het eindwerk omvat een netwerktopologie die werkt en die de nodige complexiteit omvat. De neerslag omvat minstens een case-beschrijving, projectdoel, afbakening, kostprijsberekening met ROI, SWOT-analyse, netwerkschema, tijdslijn, veranderingstraject, tussenresultaten en rapportering over de projectvoortgang. Je moet een zelfgebouwde demo tonen tijdens de verdediging.

Begindatum Lesdata
13/09/2021 Bekijk lesdata

Locatie

 • Syntra West Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • Sofie@syntrawest.be

Stageovereenkomst

Stage is niet verplicht. Bij een stageovereenkomst volgt een cursist-stagiair de lessen ondernemersopleiding bij Syntra West en krijgt men een praktijkopleiding in een bedrijf, met vergoeding van de patroon. Voorwaarde: minimum 18 jaar zijn en voldaan hebben aan de leerplicht. De leertrajectbegeleider maakt de overeenkomst op.

Getuigschrift

Na het volgen van de lessen en het slagen voor de examens en de eindproef ontvang je een getuigschrift dat erkend is door de Vlaamse Regering. Indien je ook het traject 'Succesvol Ondernemen' volgt en hiervoor geslaagd bent, dan ontvang je een diploma.

Cursusmateriaal

Handboeken en syllabi zijn inbegrepen in het cursusgeld.