#131114 #Informatica

Java: initiatie (ism Cevora) NIEUW

Omschrijving

In deze cursus krijgt u vooral inzicht in basiskenmerken van de Java programmeertaal. U leert ook deze programmeertaal gebruiken voor het bouwen van eenvoudige objectgeoriënteerde toepassingen.

Voorkennis

Objectgeoriënteerde concepten en technieken beheersen en basisprincipes van (klassiek)programmeren beheersen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Ontwikkelaars

Programma

Kenmerken van de Java programmeertaal

Basisstructuren

 • programmastructuur
 • variabelen en datatypes
 • typeconversies
 • Strings en Arrays
 • operatoren
 • control flow
 • standaard input en output streams OOP
 • klassen en objecten
 • constructoren
 • methoden en attributen
 • inheritance
 • overriding en overloading
 • polymorfisme
 • encapsulation

Exception handling