#120646
#Opleiding #Informatica

Fast(*) Course 20411: Administering Windows Server 2012 NIEUW

Introductie

Deze fast course 20411 "Administering Windows Server 2012" behandelt in hoofdzaak de administratieve taken nodig om een Windows Server 2012 infrastructuur te beheren, zoals user en group management, network access en data security.

Omschrijving

Deze 3-daagse fast(*) course 20410 maakt onderdeel uit van het 9-daagse versneld opleidingstraject: "Fast Track MCSA Windows Server 2012" bestaande uit 3 Fast Courses:

  • Stap 1: Fast Course 20410: Installing and Configuring Windows Server 2012 (exam prep: 70-410)
  • Stap 2: Fast Course 20411: Administering Windows Server 2012 (exam prep: 70-411)
  • Stap 3: Fast Course 20412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services (exam prep: 70-412)

De 3 Fast Courses samen gaan dieper in op alle vereiste skills en kennis die nodig zijn om Windows Server 2012 infrastructuur te implementeren in een bestaande bedrijfsomgeving. Het geheel van deze 3 courses samen behandelt zowel het installeren, het implementeren, het beheren als de provisioning van services voor een Windows Server 2012 omgeving.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze fast course 20411 (en bij uitbreiding het Fast Track MCSA Windows Server 2012, bestaande uit 3 Fast Courses) is bestemd voor IT Professionals die reeds een gedegen systeemkennis hebben betreffende Windows Server 2008 of Windows Server 2012 omgeving.

Deze opleiding is eveneens bestemd voor deelnemers die zich wensen voor te bereiden op het examen 70-411: Administering Windows Server 2012 met als doelstelling het MCSA Server 2012 Certificaat te behalen.

Voorkennis

  • Minstens één jaar werkervaring als administrator betreffende het configureren en het dagdagelijks beheer van een Windows Server 2008 (R2) omgeving
  • Gedegen kennis betreffende het concept van active directory en networking infrastructure
  • Vooraf de opleiding "Fast Course 20410A: Installing and Configuring Windows Server 2012" hebben gevolgd of equivalente kennis door ervaring

Methodologie

De opleiding wordt afgewisseld tussen ongeveer 60% theorie en 40% handson praktijk oefeningen die individueel onder begeleiding van de Microsoft Trainer worden uitgevoerd. Vooraleer over te gaan naar de individuele oefeningen toont de Microsoft Trainer aan de hand van concrete oefenignen een aantal concrete scenario's (configuraties) voor. Vervolgens gaan deelnemers over tot individueel inoefenen van de praktijk via Handson labs. Deelnemers worden waar nodig individueel begeleid tijdens de handson labs.

Nuttig om weten: De hands on labs kunnen ook buiten klassikale sessies door de deelnemers gebruikt worden om oefeningen verder af te werken of te maken.

Aantal deelnemers tot deze opleiding wordt - omwille van didactische redenen - beperkt tot maximum 8 deelnemers!

Belangrijk: Deelnemers dienen zelf hun (persoonlijke) laptop mee te brengen. Een internet browser met mogelijkheid tot het draadloos connecteren op het internet via Wifi volstaat om de online labo oefeningen te kunnen uitvoeren.

Tip: De opleiding kan ook als een maatopleiding bedrijfsintern georganiseerd worden!

-1-1_2012-646.jpg
-1-traject_2012-646.jpg

Programma

Module 1: Implementing a Group Policy Infrastructure

Module 2: Managing User Desktops with Group Policy

Module 3: Managing User and Service Accounts

Module 4: Maintaining Active Directory Domain Services

Module 5: Configuring and Troubleshooting DNS

Module 6: Configuring and Troubleshooting Remote Access

Module 7: Installing, Configuring, and Troubleshooting the Network Policy Server Role

Module 8: Implementing Network Access Protection

Module 9: Optimizing File Services

Module 10: Configuring Encryption and Advanced Auditing

Module 11: Deploying and Maintaining Server Images (WDS)

Module 12: Deploying and Maintaining Server Images (WSUS)

Module 13: Monitoring Windows Server 2012

De docent doceert opleiding in het Nederlands maar gebruikt Engelstalig lesmateriaal.

Aanvullende detailinhoud kan u terugvinden op de website van Microsoft:

http://www.microsoft.com/learning/en/us/Course.aspx?ID=20411A&Locale=en-us#tab3

Versnelde courses (Fast(*) Course en Fast Track): Omdat uw tijd kostbaar is!

(*) Deze fast course, onderdeel van een versneld traject, is een versnelde opleiding en duurt minder lang dan de voorziene standaardduur. Bepaalde features uit deze course worden hetzij weinig gebruikt in de praktijk of zijn danig triviaal dat alleen het concept uiteengezet wordt aan de hand van een demo door de trainer. Voor deze topics zullen door de cursisten geen praktijkoefeningen doorlopen worden. De nadruk van deze versnelde opleiding ligt op features van een Windows Server 2012 omgeving die veelvuldig in de praktijk worden toegepast én die tevens een beduidende toegevoegde waarde bieden voor de bedrijfsomgeving. Deze Fast Course maakt onderdeel uit van 3 versnelde courses die onderling overlappende inhouden bevatten. Hierdoor kunnen wij dit Fast Track op een korte duur aanbieden.