Data-analist


Datagegevens analyseren, verwerken en beheren.
#220133
#Opleiding #Informatica

Introductie

De éénjarige opleiding tot Data-Analist start op 7 september 2022 en gaat volledig op de campus te Kortrijk door. Tijdens schoolvakanties en feestdagen worden geen lessen ingericht.

Omschrijving

Bedrijven beschikken over heel veel intern gestructureerde data (bvb: financiële gegevens, producten, diensten, klantengegevens,  prospecten, interne kennis,…) die in databases aanwezig zijn. Om voeling met de markt, met hun consument of met hun klanten te behouden, is het voor bedrijven noodzakelijk om ook strategisch externe informatie te capteren en vervolgens binnen hun bedrijfsdatabase-systemen als gestructueerde data te registeren.  

De kunst om al deze interne en externe databronnen om te zetten naar informatie die strategisch bruikbaar is, vormt een hoeksteen van de huidige en toekomstige bedrijfsvoering.  De CIO (Chief Information Officer) op managementniveau, aanvullend geflankeerd door een data-analist, zijn de twee sleutelfiguren om het toekomstig succes van nieuwe producten en diensten op een objectieve onderbouwde en systematisch wijze te helpen realiseren. Binnen deze 'first-time-right-filosofie' is de snelheid en tegelijk de nauwkeurigheid waarmee nieuwe (of aangepaste) producten of diensten in de markt worden gezet een duurzame succesfactor gebleken.

De (big) data-analist zet data om naar informatie in nauwe samenwerking met CIO, waarbij vervolgens deze informatie opnieuw geanalyseerd en geïnterpreteerd wordt door het managementteam. De CIO is verantwoordelijk voor de juiste duiding en context van cijfers en alle gepresenteerde informatie afkomstig uit bedrijfsdatabases.

De data-analist moet vaardig zijn in het begrijpen van grote stromen gegevens (bvb: financiële cijfers, groeicijfers, producteigenschappen, onderzoeksresultaten, tendenzen…) en deze gegevens overzichtelijk, helder en snel aan belanghebbenden kunnen presenteren.

De data-analist analyseert en verwerkt gegevens, maar is niet verantwoordelijk voor deze informatie. De eindverantwoordelijkheid van accuraatheid van de data, de methodes en de juiste duiding van de begrippen rond de data ligt bij CIO. De data-analist speelt hierbij echter een zeer belangrijke ondersteunende functie. In heel wat KMO's wordt de jobrol van CIO en data-analist namelijk door één en dezelfde persoon gerealiseerd.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

CIO's, IT-managers, business-analisten, ontwikkelaars, marketeers en database administrators die meer willen leren over data-analyse.

Voorkennis

Er zijn geen strikte toelatingsvoorwaarden, maar:

 • er wordt van uitgegaan dat de cursisten een behoorlijke affiniteit hebben met wiskunde, logica en statistiek, wat onontbeerlijk is voor het volgen van deze opleiding.
 • een goede kennis van Excel is een must. Omgaan met SAS en Power BI wordt in de cursus aangeleerd.
 • een functionele kennis van het engels wordt vooropgesteld. Dit gezien alle documentatie en leerplatformen in het engels zijn opgesteld.

Methodologie

Inzake de BI-tool wordt er in deze opleiding gewerkt met SAS Analytics. Door de keuze van SAS krijgt de cursist ook de mogelijkheid om gratis en aan te sluiten op het SCYP-programma van SAS. Hierdoor kun je als cursist het SAS Certification ontvangen, als een boost voor je carrière.

data-1-1-1_2022-133.jpg
data-2-1-2_2022-133.jpg

Programma

 • Module 1: data structuur en data modeling (32u - 8 sessies)
 • Module 2: data-management (data preparation) (36u - 9 sessies)
 • Module 3: data-management (data advanced) (28u - 7 sessies)
 • Module 4: BI & Visualization (36 u - 9 sessies)
 • Module 5: GDPR (4u - 1 sessie)
 • Eindproef
Begindatum Lesdata
07/09/2022 Bekijk lesdata

Locatie

 • Syntra West Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • Sofie@syntrawest.be

Getuigschrift

Na het slagen voor de module-examens én de eindwerkverdediging ontvang je het getuigschrift 'Data-analist'. Indien je ook slaagt voor de examens én eindproef van het luik 'Succesvol Ondernemen' ontvang je het diploma 'Data-analist'. Zowel het getuigschrift als het diploma zijn erkend door de Vlaamse Regering.

Cursusmateriaal

Breng je eigen laptop mee

De minimale vereisten van de laptop/pc:

 • Minimum vereiste hardwareconfiguratie: 4 GB RAM
 • 1GB vrije HDD ruimte
 • Windows 7 of hoger
 • x64-bit processor aanbevolen
 • Admin Rechten (om het mogelijk te maken om software te kunnen installeren)
Docent aan het woord

Onze online leermodules met e-coaching laten cursisten doelgerichter en op eigen tempo leren over mobiliteitsaspecten die constant in beweging zijn.

Hein

See you on